Generel dopravy, zvonec a konec

 

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.


kaninsky__Pro Zbyňka Lukavce, lídra kandidátky uskupení Pro občany Poděbrad, komunální volby nedopadly dobře. Nejen, že se nestal starostou Poděbrad, ale nezískal ani mandát zastupitele. Přesto je pro něj Generel dopravy stále žhavým tématem. Není divu, vždyť stál u jeho nepovedeného zrodu.


Pravdou je, že nové zastupitelstvo včetně koaličního sdružení Naše Poděbrady jednohlasně schválilo další z mnoha pokusů firmy UDIMO, s. r. o., ukončit jednání o Generelu dopravy. Druhou pravdou ale je, že ze strany členů Našich Poděbrad šlo především o snahu ukončit tuto nepovedenou kapitolu s názvem Generel dopravy, kterou po sobě bývalé vedení radnice zanechalo.


Při stručné rekapitulaci celého problému je třeba uvést, že nebýt připomínek členů Našich Poděbrad, zaplatilo by město Poděbrady za Generel dopravy přes 1,4 milionu Kč. V první fázi jednání a pod taktovkou Zbyňka Lukavce odevzdala firma UDIMO první část Generelu dopravy sice včas, ale v opsané podobě ze dvou jiných měst, kdy nepřepsala ani jména ulic a náměstí. Tato první část připomínala okopírovanou diplomovou práci, jak o nich v poslední době často slýcháme u našich politiků. Za tento nepovedený elaborát zaplatila bývalá rada města jako zálohu nesmyslných 600 000 Kč. Tak se v Poděbradech hospodařilo. I další výstupy v druhé části Generelu dopravy, kterou firma odevzdala 300 dní po termínu, obsahovaly spousty chyb a připomínek úřadů, institucí i občanů. Dále je potřeba ještě uvést, že podobné práce v jiných městech (i větších) stojí od 200 000 Kč do 400 000 Kč. Díky tomu, že Naše Poděbrady upozornily na možnost udělení pokut vyplývajících ze smlouvy s firmou UDIMO, nebude už pravděpodobně město Poděbrady vůbec nic doplácet a ještě je zde předpoklad, že i z těch zaplacených 600 000 Kč bude městu firma UDIMO něco vracet. Ušetřili jsme Poděbradům cca 1 milion korun.  Nepodařený Generel dopravy, který měl sloužit hlavně ke zviditelnění bývalých radních Lukavce a Mareše, vyjde město Poděbrady, doufejme, pouze na 400 000 Kč. Ale i to jsou podle mne vyhozené peníze.


Pokud měla firma UDIMO tu drzost, že Generel dopravy opsala z jiných měst a město uznalo výběrové řízení za pětinásobně vyšší cenu, než je obvyklé, evokuje to ve mně myšlenku, že musela být s bývalými radními domluvena. Naštěstí poděbradští voliči amatérismus bývalých radních Lukavce a Mareše pochopili a do nového zastupitelstva ani jednoho z nich nepodpořili. V souvislosti s dalším problémem, kterým se v současné době zabývá zastupitelstvo, a to úmyslným zadlužením města díky rekonstrukci haly BIOS, je naprosto správné, že se tito „kandidáti“ do zastupitelstva nedostali nebo jsou v opozici a mají daleko menší možnosti mrhat penězi a město znovu zadlužovat.


PaedDr. Miroslav Káninský,    
předseda sdružení Naše Poděbrady

(13. 12. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY