Intenzifikace čistírny odpadních vod: jdeme po správné po cestě?

 

Diskuse ohledně čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v Poděbradech se táhne již několik let.


petr fialaJe možné, že řadu občanů toto téma příliš nezajímá, a to, co sledují, je pouze cena vodného a stočného. Věřím ale, že většina obyvatel Poděbrad zaznamenala růst betonového monstra v prostoru „před mlékárnou“. Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že v kauze ČOV jde o víc než jen o cenu vodného a stočného. Jde v něm především o to, zda vedení města hájí dostatečně zájmy Poděbrad.

V článku pro PN není možné obsáhnout všechny aspekty tohoto případu. Přesto bychom si měli připomenout alespoň základní fakta:Město Poděbrady je 100% majitelem ČOV, přičemž čistírnu provozuje na základě nájemní smlouvy s městem firma VAK, a.s., Nymburk. Tato smlouva platí do 31.12.2026. Město Poděbrady je zároveň druhým největším akcionářem firmy VAK, a.s., Nymburk – vlastní 16,7 % akcií.

Zdálo by se tedy, že veškeré trumfy pro vyjednávání s firmou VAK, a.s., Nymburk má v ruce vedení našeho města. Skutečnost je bohužel taková, že „Poděbrady skáčou, jak VAK píská“. Zastupitelé města jsou „masírováni“ již druhé volební období názorem, že jediným správným a možným řešením je prodej ČOV firmě VAK, a.s., Nymburk. A že včera již bylo pozdě! Přestože řada opozičních zastupitelů (především z řad ODS) kritizovala tento nátlakový postup i vlastní prodej a navrhovala řešit situaci hledáním jiného, vhodnějšího způsobu technického řešení problému, byli jsme vždy demokraticky přehlasováni. To je samozřejmě třeba respektovat. Ale pak si také musíme položit několik zásadních otázek: Proč se jednotlivá usnesení zastupitelstva města ohledně ČOV v Poděbradech neustále mění? Proč koalice v čele s vedením města nepřijímá odpovědnost za vlastní neschopnost nalézt pro Poděbrady výhodný majetkoprávní vztah mezi majitelem ČOV a jeho provozovatelem? A proč tyto vztahy nebyly dojednány předem, dříve, než VAK, a.s., Nymburk zahájil intenzifikaci?  Zkrátka, proč jsou Poděbrady pořád ve vleku událostí?

Na základě usnesení ZM č. 1/2015 ze dne 18. 2. 2015, které rozhodlo o prodeji ČOV (pouze tři zastupitelé jsme hlasovali proti), nechalo vedení města vypracovat znalecký posudek o ceně ČOV Poděbrady ke dni 24.10.2014. Jak velké však muselo být překvapení pro zadavatele, když studovalo odborná vyjádření soudního znalce Ing. Radima Alexy, znalce, kterého si samo vybralo?! Jeho závěry se totiž v celé řadě bodů shodují s názory „nepřátelské“ opozice! S názory, které již 5 let říkáme na jednáních zastupitelstva města. Pan znalec například nedoporučuje prodej ČOV Poděbrady z majetku města žádnému subjektu, a to minimálně po dobu trvání nájemní smlouvy s provozovatelem VAK, a.s., Nymburk, tedy do roku 2026! Upozorňuje, že pro Poděbrady by byla pravděpodobně vhodnější jiná a levnější varianta intenzifikace ČOV, která by navíc zabrala méně prostoru. Znalec dále dochází ke zjištění, že ČOV měla ke dni 24.10.2014 hodnotu 70 mil. Kč., zatímco VAK, a.s., Nymburk na základě svého odhadu nabízí za ČOV Poděbrady cca 30 mil. Kč!  Znalec navíc nedoporučuje koncentrovat okolní odpadní vodu do zastavěné části Poděbrad s ohledem na možná rizika zápachu a ovlivnění spodních vod v důsledku havárií a průsaků. Není přesvědčen o vhodnosti koncepce kumulovat splaškovou vodu okolních obcí do obytné zóny lázeňského města, byť je to výhodné pro provozovatele kanalizace. Je toho názoru, že realizovaný projekt intenzifikace ČOV neobsahuje nejvhodnější řešení pro město Poděbrady. Celý znalecký posudek ing. R. Alexy můžete nalézt na www.ods-podebrady.cz.

Na základě těchto závěrů je potřeba položit si jednoduchou otázku: Jsou závěry soudního znalce Ing. R. Alexy naprosto chybné, nebo jde vedení města již pět let při řešení problému intenzifikace ČOV v Poděbradech po špatné cestě?

Ing. Petr Fiala,
člen ZM Poděbrady za ODS

 

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY