„Já sem se těšil na tu medaili, daj-li mně ji anebo nedaj-li“


Proč nesouhlasím s nominací současného starosty PhDr. Ladislava Langra na medaili ke 100. výročí České republiky. Devět důvodů proč ne.
1) Před rokem 1989 člen KSČ.
2) Výrokem soudu je, že žalobce (Ladislav Langr) byl neoprávněně veden v registru svazku jako spolupracovník s STB. Soudním výrokem není dotčena autenticita samotného spisu. Soud se zabýval pouze skutečností o oprávněnosti vedení v registru, nikoliv skutkově k dalšímu obsahu. K soudu se chodí pro rozsudek, mnohdy ne pro spravedlnost.
3) Jako starosta prosazuje nesmyslné a předražené projekty z prostředků města.
4) Neúspěšný předseda představenstva akciové společnosti Business Corporation Prague, a. s., tato společnost skončila v konkurzu na majetek úpadce.
5) Své působení v politice využívá ve svůj vlastní prospěch jako člen představenstva Nemocnice Kolín.
6) Podílí se na likvidaci schopných úředníků státní správy.
7) Na půdě zastupitelstva využívá zkušeností obratného rétora s notnou dávkou arogance vůči jiným.
8) Jako obratný rétor manipuluje míněním těch, kteří jsou nejsnadněji manipulovatelní.
9) Zodpovídá za nedořešené majetkové vztahy s VaK Nymburk ohledně čistírny odpadních vod.


František Třeštik

(6. 9. 2018)

 


Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v PN 19/2018.

celý článek >>>

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Na poslední zastupitelstvo města jsem se již jen jako angažovaný občan dobře připravil. Šel jsem obhajovat generel dopravy, aneb plán udržitelné mobility města.

celý článek >>>

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

V návaznosti na první řádné zasedání nového zastupitelstva města Poděbrady dne 14. 11. 2018 vydává politické uskupení Pro občany Poděbrad následující tiskové prohlášení.

celý článek >>>

Dojmy koaličního zastupitele ze ZM 14. 11. 2018

Dojmy koaličního zastupitele ze ZM 14. 11. 2018

Zastupitelstvo probíhalo, až na několik projednávaných bodů, v poklidné atmosféře. Bylo vedeno věcně a jako první zastupitelstvo po čtyřech letech trvalo pouze tři hodiny.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

Vděčnost nad zlato

celý článek >>>

Legiovlak a jeho průvodci

Legiovlak a jeho průvodci

Snad málokterý občan Poděbrad nenavštívil originální muzeum Československé obce legionářské.

celý článek >>>

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Přestože jsem „pejskař“, také mně vadí volně pobíhající psi, zvláště ti velcí, a to nejen v parku, ale i v ulicích.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(K)ámen v duši

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY