„Já sem se těšil na tu medaili, daj-li mně ji anebo nedaj-li“


Proč nesouhlasím s nominací současného starosty PhDr. Ladislava Langra na medaili ke 100. výročí České republiky. Devět důvodů proč ne.
1) Před rokem 1989 člen KSČ.
2) Výrokem soudu je, že žalobce (Ladislav Langr) byl neoprávněně veden v registru svazku jako spolupracovník s STB. Soudním výrokem není dotčena autenticita samotného spisu. Soud se zabýval pouze skutečností o oprávněnosti vedení v registru, nikoliv skutkově k dalšímu obsahu. K soudu se chodí pro rozsudek, mnohdy ne pro spravedlnost.
3) Jako starosta prosazuje nesmyslné a předražené projekty z prostředků města.
4) Neúspěšný předseda představenstva akciové společnosti Business Corporation Prague, a. s., tato společnost skončila v konkurzu na majetek úpadce.
5) Své působení v politice využívá ve svůj vlastní prospěch jako člen představenstva Nemocnice Kolín.
6) Podílí se na likvidaci schopných úředníků státní správy.
7) Na půdě zastupitelstva využívá zkušeností obratného rétora s notnou dávkou arogance vůči jiným.
8) Jako obratný rétor manipuluje míněním těch, kteří jsou nejsnadněji manipulovatelní.
9) Zodpovídá za nedořešené majetkové vztahy s VaK Nymburk ohledně čistírny odpadních vod.


František Třeštik

(6. 9. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY