Kolonáda nebo cyklostezka?

 

V poslední době jsem zaznamenal na poděbradské kolonádě nebývalý cyklistický ruch. Což o to, na kole to z mírného kopečka po uhlazeném asfaltu hezky frčí, je to jistě krásný zážitek. V cykloatlasu ani na internetové verzi jsem však tuto trasu označenou nenašel, a to ani po posledních aktualizacích. Jednoduše proto, že tu žádná značená trasa nevede. Nejenže nevede, ale dokonce je tu pohyb cyklistů zakázán. To ale evidentně mnohým lidem nevadí, klidně si sjíždějí od náměstí dolů po celých skupinách včetně dětí. Stačil jsem ještě před dětmi, jedoucími závodní rychlostí, uskočit. Následovali je jejich rodiče, taktéž velkou rychlostí (jak jinak, přece si je nenechají nebezpečně ujet). Stačil jsem ještě na záda rodičů křiknout, jestli vědí, že se tu nejezdí. Arogantně a otráveně mi odpověděli: „My to víme!“ Bohužel, tito lidé se už ani nestydí jako někteří, kteří sice taky jedou, ale aspoň zalžou, že to neví. Tam bych snad trochu ocenil, že to alespoň maskují. Kladu si otázku, jestli jsou ti první opravdu horší než ti druzí? Nemyslím si. Pravděpodobně jen vědí, že si to můžou dovolit, protože jim nic nehrozí. Nevzpomínám si, že bych v poslední době viděl nějakého strážníka, který by dohlížel na dodržování pravidel na kolonádě. Proč by tedy cyklisté ztráceli čas vedením kola? Právě v letním období, kdy jsou poděbradské zahrádky a kolonáda plné lidí a městská policie nemusí „kontrolovat žáčky“ v poděbradském podchodu, nejedou-li tudy do školy na kole či koloběžce, bych očekával, že uvolněnou kapacitu nasměrují na častější kontrolu pořádku na kolonádě. Ono vlastně je to stále stejné – pokud se zákazy nekontrolují, jsou absolutně zbytečné a jen znevýhodňují slušné lidi.


Tento článek píši jako otevřený dopis vedení města a Městské policii Poděbrady, aby mi odpověděla, jaké kapacity na udržování pořádku na kolonádě má a jak je využívá.


Ing. Petr Boček

(16. 8. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY