Komu vadí generel dopravy?

 

zbynek_lukavecKdyž se podíváte na plán města nebo jeho letecký snímek například v části Poděbrady II nebo „starý“ Žižkov, uvidíte, jak naši předkové logicky a s noblesou založili síť páteřních ulic a na ně navazujících komunikací, které vytvářejí urbanistický charakter čtvrti i města jako celku. Nebáli se udělat ulice dostatečně široké, aby byly komfortní nejen pro budoucí automobilovou dopravu, ale i pro chodce a cyklisty. Určitě tyto komunikace vedly i přes soukromé pozemky, s jejichž majiteli se zástupci města tehdy rozumně dohodli.


Jaká je dnes situace v rozvojových částech města? Podívejte se například na výstavbu kolem ulice Koutecká. Územní rozvoj a urbanizmus zde dostal na frak takovým způsobem, že žádné páteřní komunikace nebyly vytyčeny, ulice vedou odnikud nikam, vymizel veřejný prostor, vzhled lokality určuje developer, kterému vše posvětí stavební úřad. Stejný stavební úřad a jeho územní rozvoj říká, že páteřní a navazující komunikace se nedají vybudovat, protože pozemky již nejsou města.


Generel dopravy měl předcházet tvorbě územního plánu. Měl vytyčit mimo jiné základní dopravní síť z hlediska budoucích potřeb všech jeho obyvatel a subjektů ve městě působících. Měl dát impuls územnímu plánu, aby vytvořil územní rezervu na páteřní komunikace i v rozvojových zónách. Jestli se jedná o pozemky městské, nebo soukromé, je v zásadě jedno. Zájmy veřejné musí být nadřazeny podnikatelským aktivitám.


A tady je zakopaný pes; proč pan Káninský a jeho souputníci z Našich Poděbrad tak vehementně kritizují zpracovávaný Generel dopravy? Soukromé pozemky je přece lepší přeměnit na parcely a prodat stavebníkům než je částečně dát k dispozici na potřebné komunikace nejen pro auta, ale i pro ostatní účastníky dopravního provozu. Místo části pozemků na parcely k prodeji ulice či veřejný prostor!?


V časech minulých se město s vlastníky pozemků umělo domluvit, asi se dokázali povznést nad ryze osobními zájmy. Dnes místo rozumného a kompromisního řešení nastupuje opakované shazování Generelu dopravy jako nepotřebného a předraženého materiálu. Proč? Asi někteří cítí, že se jim Generel dopravy podnikatelsky nehodí do krámu.


Zbyněk Lukavec,
zastupitel města Poděbrady
Foto: archiv
(16. 8. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY