Místní výbor Žižkov


Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí. Není to mnoho, zejména pokud vezmeme v potaz, že tento výbor byl schválen jako maximálně patnáctičlenný (ostatní mohou mít jen 11 členů), a to právě proto, že je oproti Polabci či Kluku mnohonásobně větší. Proč tedy tak málo lidí? Že by nikdo neměl chuť pracovat pro lepší Žižkov? Není tomu tak. Sám jsem se do výboru hlásil. Několik dní po jeho ustanovení jsem napsal panu starostovi Jaroslavu Červinkovi žádost, aby mne do MV zaregistroval. Zanedlouho přišla příznivá odpověď a nezbývalo mi než čekat na potvrzení na středečním zastupitelstvu. Tehdy jsem zjistil, že nejen, že pan starosta mou žádost nepředal 1. místostarostovi, který dostal místní výbory na starost (což ale do té doby ještě nikdo nevěděl), dokonce ani sám nepotvrdil, že mou žádost přijal. Děkuji tedy touto cestou zastupitelům, kteří mě spolu s panem doktorem Fričem navrhli na doplnění výboru. Přesto nás do něho koalice neschválila. Je smutné, že osobní averze zapříčinila, že o palčivých otázkách Žižkova nebude rozhodovat více lidí, jelikož jednotlivec zná dokonale pouze své nejbližší okolí, a tak rozsáhlá oblast je pouze pro 7 členů jednoduše příliš. Je smutné, že člověk, který projeví o členství zájem, není schválen, přestože ve výboru je místo ještě pro 8 lidí, zvláště pokud vývoj v oblasti bedlivě sleduje a ví, co občany trápí a jak by šlo pomoci. Je smutné, že povolební boj stále pokračuje a zabraňuje rozvoji města. A proto tímto vyzývám všechny poděbradské strany a uskupení: zakopejme konečně válečnou sekyru a bojujme společně nejen za Žižkov, ale za celé Poděbrady.


Lukáš Hladký

(10. 1. 2019)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY