Mlč a nic se Ti nestane, a tak pan Langr taktně mlčí!

 

Vlastně ne. Nestydí se a šíří kolem sebe špatnou náladu a hlavně lže. On ze svého pohledu je ten, kdo je spasitelem Poděbrad. Dotazuje se voličů: „Opravdu si myslíte, že kandidáti, kteří se ve volební kampani nestydí lhát a chovají se jako hulváti, se po volbách změní?“ Tak takto ve své zprávě o stavu Poděbrad uráží své protikandidáty.  A přitom hned na druhé straně této zprávy nestydatě lže. Že to není hulvátské, když napíšu, že pan Langr lže?  Že nevěříte? Pan Langr tvrdí, že „Město Poděbrady není zadlužené“.  Ovšem zapomněl se nadechnout a dodat, že město Poděbrady bude muset v roce 2026 vysolit na dřevo VaKu bratru necelých 38 milionů za převod „svého majetku“. A kde že vznikla ta jeho myšlenka, že není město zadlužené? Údajně, že to si vyřeší ti po nás! 2026, kdo ví, co bude.  Na pomoc mu přispěchal v PN pan Rakušan a téměř jednu čtvrtinu stránky využil k tomu, aby neřekl vůbec, ale vůbec nic. Pouze recitoval pasáže z výročních zpráv. Ovšem nezapomněl podotknout, že se čistička stala výbušným politickým tématem sloužícím ke zviditelnění některým jednotlivcům a uskupením. Co by mělo zajímat nás, Poděbraďáky?  Hlavně to, proč se město dostalo do situace, kdy není pánem svého majetku, a hlavně, proč nejsou doposud vyjasněny majetkoprávní vztahy. Celé čtyři roky nás pan Langr tahal za nos, jak všechno nádherně šlape, jen v závěru připustil ve slabé chvilce, že už město nemá celý proces intenzifikace pod kontrolou a přistoupilo se k variantě „necháme to vyhnít“. A tak vyhnívá. Celé čtyři roky jsem jako jediný neustále poukazoval na hrubé nedostatky a postup, jakým se pan Langr a jeho uskupení Volba pro Poděbrady snaží tento strategický majetek města z města vyvést. Podařilo se mi zastavit převod pozemku VaKu.  Zastupitelstvo přes mé upozornění schválilo předložené hanebné kupní smlouvy ze strany VaKu. Pokud by tenkrát pan Petera nedostal od představenstva VaKu podmínku, že pokud před podpisem těch městem Poděbrady schválených smluv nepředloží souhlas od poskytovatele dotace, tj. Ministerstva zemědělství, na převod dotačního titulu 50 milionů na třetí osobu, (tj. město), nemůže tyto podepsat. A on doposud od ministerstva tento souhlas nedostal! Nebýt tenkrát tohoto mého kroku, dnes by bylo těch dotačních 50 milionů fuč. A občané města by si výrazně připlatili na stočném.  Ptám se, než odevzdají radní svůj mandát ve volebním období 2014–2018, dotlačíme společně pana Langra, aby nechal zapsat do katastru nemovitostí ten, jak tvrdí, náš nově intenzifikovaný majetek (který nemáme)?  Kdy město uzavře jako majitel opravdu, ale opravdu vyváženou smlouvu s VaKem na pronájem tohoto našeho majetku? To by bylo vůči občanům tohoto města opravdu více než seriózním počinem ze strany uskupení Volba pro Poděbrady, předat alespoň částečně čistý stůl. Nebo budou lhát a budou lhát o skutečném stavu dále?
Pan Langr umí tahat za nitky. Na Facebookovém profilu Město Poděbrady přináší pro občany pan Hladký bombastickou informaci o mém dlouhodobě spláceném dluhu vůči městu. Nutno podotknout, že po mém příspěvku, který zde uvádím, bylo z webu smazáno. Chtěl bych uvést na pravou míru jeho tvrzení. V žádném případě se neobhajuji ani nevymlouvám. Podnikám od roku 1992 a za celou dobu svého podnikání jsem vždy své závazky vůči svým partnerům plnil.  Společnost ALFA secure, s. r. o., měla pronajaté kancelářské prostory na nám. 5. května. Díky nezodpovědným podnikatelům typu pana Langra, jakým byl do roku 2010, se společnost Alfa secure, s. r. o., dostala do druhotné platební neschopnosti. Kdo podniká, ví, o čem mluvím. Prostě nám nezaplatili. Já to nevzdal. Mohl jsem poslat firmu do insolvence a vesele pokračovat dál v jiné společnosti. Ne, to jsem neudělal. Postupně s pokorou a smířen s osudem jsem zatnul zuby a jel dál. Tak jsem postupně do koruny umořil i závazek společnosti Alfa secure vůči městu. Prostě jako chlap jsem se postavil nepříznivé situaci a vyřešil ji. Což ovšem nelze říci o panu Langrovi.  Bez senzací a pomluv mohu doložit, že pan Langr nezabránil a sám se prokazatelně svými podnikatelskými aktivitami v nemalé míře aktivně spolupodílel na netransparentním hospodaření a připravil tímto poděbradské tenisty o nemalé finanční prostředky a stát o mnoho milionů na daních a odvodech.  V následujících letech jako předseda představenstva jisté akciové společnosti neplatil závazky této společnosti a tím způsobil našemu státu další mnohamilionové ztráty nejen na sociálním a zdravotním pojištění, ale i na ostatních povinných daňových odvodech. Společnost přivedl svým nezodpovědným jednáním do konkurzu na majetek. Pro nedostatek majetku byla společnost vymazána z obchodního rejstříku, a tak zbyla jen hořká příchuť jeho dluhů celé naší společnosti. Kolik nešťastných podnikatelů svým přístupem postavil do obdobné situace jako jsem se ocitl já?  Pan Langr píše: „Opravdu si myslíte, že je normální bez důkazů urážet a špinit práci druhých lidí?“ Já ty důkazy mám!


František Třeštik

(20. 9. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY