Mnoho věcí se podařilo, ale…


Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, která zlepšila stav města. Jde například o podchod u nádraží, dostavbu zimního stadionu, o prostory před nádražím, prostory parku, autobusové nádraží, nadjezd, ulice za nádražím a další. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.


Především se musím zmínit o tzv. revitalizaci náměstí vzhledem k možnosti dopravního obchvatu města. Domnívám se, že současný zásadní problém města je průjezdná automobilová doprava. Jedná se o obtížný, někdy i nebezpečný pohyb občanů nejen přes náměstí, ale i po celé délce silnice Praha – Hradec Králové vedoucí městem. Absolutně nevýhodný je tento úsek i pro projíždějící motorová vozidla, kde od náměstí až k restauraci U Soudku (tj. cca 100 m) je 6 „přechodových zeber“, kde vozidla často musí brzdit nebo zastavovat a znovu se rozjíždět. To zvyšuje hluk i výskyt výfukových plynů.


Mnoho měst a obcí usiluje o výstavbu obchvatu nebo možnost využití části dálnice (bez poplatku) k odstranění průjezdu motorových vozidel obydlenou zónou. V současné době uvádějí sdělovací prostředky, že k tomu dochází. Ministerstvo dopravy od ledna 2017 zrušilo povinnost mít dálniční známku na vyjmenovaných úsecích dálnic. Jde celkem o přibližně 111 km dálnic – Poděbrady zde však uvedeny nejsou!


Město Poděbrady má již řadu let hotový obchvat. Jenom zkráceně: provoz od Prahy, Nymburka a Mladé Boleslavi odklonit v Přední Lhotě na kruhovém objezdu na dálnici D 11, odtud odklon na Vrčení a zde na kruhovém objezdu dále pokračovat na Hradec Králové nebo Jičín.


V tomto případě se však musí požadavek uplatňovat důsledně, i opakovaně u Ministerstva dopravy, a to i cestou Středočeského krajského úřadu. Dosud jsem nikde nezaregistroval, že by město o to takto usilovalo. Pro průjezdnou dopravu by však došlo k urychlení a bezpečnějšímu průjezdu tímto úsekem a také 50% snížení provozu by městu značně pomohlo.


Tím by současně nemuselo dojít k tzv. revitalizaci náměstí. V tomto případě se domnívám, že nejde o nic nového, něco takového zde již bylo. Vzhledem k tomu, že by se ve výsledku podstatně změnil život náměstí, nemluvě o již vynaložených finančních prostředcích, myslím si, že by o tom měli mít možnost rozhodovat obyvatelé města prostřednictvím referenda.


Co se týká otevření náměstí k vodě, dle návrhu, nepovažuji tento návrh za příznivý pro náměstí, protože se otevře cesta pro vítr a z náměstí se stane větrná hůrka. Náměstí je otevřeno k Labi silnicí a to je snad dostačující. Finanční prostředky určené pro tzv. revitalizaci by byly vhodné pro jinou potřebnou akci.


Jiří Krtouš

 


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY