Mnoho věcí se podařilo, ale…


Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, která zlepšila stav města. Jde například o podchod u nádraží, dostavbu zimního stadionu, o prostory před nádražím, prostory parku, autobusové nádraží, nadjezd, ulice za nádražím a další. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.


Především se musím zmínit o tzv. revitalizaci náměstí vzhledem k možnosti dopravního obchvatu města. Domnívám se, že současný zásadní problém města je průjezdná automobilová doprava. Jedná se o obtížný, někdy i nebezpečný pohyb občanů nejen přes náměstí, ale i po celé délce silnice Praha – Hradec Králové vedoucí městem. Absolutně nevýhodný je tento úsek i pro projíždějící motorová vozidla, kde od náměstí až k restauraci U Soudku (tj. cca 100 m) je 6 „přechodových zeber“, kde vozidla často musí brzdit nebo zastavovat a znovu se rozjíždět. To zvyšuje hluk i výskyt výfukových plynů.


Mnoho měst a obcí usiluje o výstavbu obchvatu nebo možnost využití části dálnice (bez poplatku) k odstranění průjezdu motorových vozidel obydlenou zónou. V současné době uvádějí sdělovací prostředky, že k tomu dochází. Ministerstvo dopravy od ledna 2017 zrušilo povinnost mít dálniční známku na vyjmenovaných úsecích dálnic. Jde celkem o přibližně 111 km dálnic – Poděbrady zde však uvedeny nejsou!


Město Poděbrady má již řadu let hotový obchvat. Jenom zkráceně: provoz od Prahy, Nymburka a Mladé Boleslavi odklonit v Přední Lhotě na kruhovém objezdu na dálnici D 11, odtud odklon na Vrčení a zde na kruhovém objezdu dále pokračovat na Hradec Králové nebo Jičín.


V tomto případě se však musí požadavek uplatňovat důsledně, i opakovaně u Ministerstva dopravy, a to i cestou Středočeského krajského úřadu. Dosud jsem nikde nezaregistroval, že by město o to takto usilovalo. Pro průjezdnou dopravu by však došlo k urychlení a bezpečnějšímu průjezdu tímto úsekem a také 50% snížení provozu by městu značně pomohlo.


Tím by současně nemuselo dojít k tzv. revitalizaci náměstí. V tomto případě se domnívám, že nejde o nic nového, něco takového zde již bylo. Vzhledem k tomu, že by se ve výsledku podstatně změnil život náměstí, nemluvě o již vynaložených finančních prostředcích, myslím si, že by o tom měli mít možnost rozhodovat obyvatelé města prostřednictvím referenda.


Co se týká otevření náměstí k vodě, dle návrhu, nepovažuji tento návrh za příznivý pro náměstí, protože se otevře cesta pro vítr a z náměstí se stane větrná hůrka. Náměstí je otevřeno k Labi silnicí a to je snad dostačující. Finanční prostředky určené pro tzv. revitalizaci by byly vhodné pro jinou potřebnou akci.


Jiří Krtouš

 


Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Se zloději jsem se setkal dvakrát. Poprvé to bylo v poděbradské sokolovně...

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY