Mnoho věcí se podařilo, ale…

 

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.


Socha T. G. Masaryka. Umístění sochy prvního prezidenta republiky se mně osobně zdá nepochopitelné a pro takovou osobnost znevažující. Je zde dětmi okopávána a pro některé odrostlé slouží pro zábavu, například k věšení kravat. Zdůvodnění jejího stávajícího umístění, že T. G. M. takto bude „stále mezi námi“, je podivné. Pro starší generaci jde o národního velikána, na kterého nezapomenou, pro mladé generace se ale stává již pouhou historickou postavou, bez ohledu na jeho význam pro náš stát. Současná instalace sochy mi připomíná socialistický TV seriál „Sám voják v poli“. Co se týká umístění sochy, domnívám se, že by dobré místo bylo tam, kde byla busta J. Fučíka, tj. naproti bývalé prodejně „Jitřenka“, s potřebnou zahradní úpravou.


Oprava chodníku. Před několika lety jsem písemně požádal MěÚ Poděbrady o provedení opravy chodníku ve Studentské ulici ústící do ulice Alešova u prodejny Penny. Začátek chodníku byl skutečně opraven položením asfaltového povrchu, ale pouze asi 50 metrů k ul. Dvořákova. Dále se zde již delší dobu nic neděje, zatímco jsou opravovány nebo realizovány nové chodníky jinde. Uvedená ulice je dost frekventovaná, tudíž by bylo potřebné opravu dokončit alespoň k ul. Hellichova.


Co se týká nového obchodního centra Kaufland, domnívám se, že by si jeho umístění zasloužil Žižkov, aby jeho obyvatelé nemuseli chodit nebo jezdit do Penny.


Senior taxi. Je dobře, že se jízdy rozšiřují i do nymburské nemocnice. Jsou zde však pacienti, kteří musí jezdit vzhledem ke své léčbě do Městce Králové. A to i v případě, že jde pouze o odběr krve. Myslím si, že by uvedená služba mohla být rozšířena i do této nemocnice.


Jiří Krtouš

 


Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

ČOV politickou trafikou?

ČOV politickou trafikou?

Tlak na schválení pro město nevýhodného dodatku ke smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) s VaK Nymburk, a. s. (VaK), na posledním jednání městského zastupitelstva před volbami byl enormní.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci upřímně poděkovat všem příslušníkům PČR a zaměstnancům Městského úřadu Poděbrady.

celý článek >>>