MOC BYCH SI PŘÁL BAZÉN, ALE…

 

langrMoc bych si přál, aby město vlastnilo a zprovoznilo Záložnu, moc bych si přál, aby se zatěžující doprava odklonila z náměstí, moc bych si přál, aby se železniční trať na poděbradském katastru zapustila do podzemního tunelu, moc bych si přál velkou sportovní halu, a tak bych mohl pokračovat, až bych se dostal i k bazénu. A stejně tak bych si moc přál, aby třeba Ing. Holas mluvil pravdu, což se mu na posledním zastupitelstvu moc nepovedlo.


Ale zpět k bazénu, těžko se vyjadřovat k nekonkrétní myšlence, kterou Naše Poděbrady obloudily část Poděbraďáků, kteří, stejně jako, já touží po bazénu. Jejich vize je tak propracovaná, že bohužel stále nevíme, na jak velkou sumu by měla přijít výstavba bazénu, jaké budou provozní náklady, a zejména se marně snažíme získat informace, KDE by měl být bazén postaven. Na konkrétní dotaz po tříměsíční kampani byl Dr. Káninský schopen prohlásit, že má nejméně čtyři místa, ale ani na zastupitelstvu, které rozhodovalo o referendu, se o své tajemství nechtěl podělit.


Dovolím si proto přispět do diskuse o bazénu několika faktickými poznámkami.


UMÍSTĚNÍ bazénu (i s ohledem na potřebnou návštěvnost), by mělo být v centru, aby bylo snadno dosažitelné. Je důležité zdůraznit, že však nejde jen o plochu bazénu s dalším vybavením, ale o nejméně dvojnásobnou plochu parkoviště. Takové místo dostupné z hlediska vlastnických práv a územního plánu v centru, ba ani na okraji Poděbrad, není.


INVESTICE na výstavbu úsporného bazénu se skutečně mohou pohybovat kolem 100 milionů Kč. Ale asi není cílem mít jen 6 plaveckých drah. Bazén má být doplněn vším, co dnešní aquaparky nabízejí. Jinak budou lidé jezdit jinam. V takovém případě je odhad 200 milionů Kč bez DPH až velmi střízlivý. Navíc, když by přidružené prostory (restaurace, „fitka“, atp.) měly z nájmu přispívat na nižší provozní náklady, o to musí být i vyšší vstupní investice. Za posledních 8 let se neobjevila jediná dotace na plavecký bazén a s ohledem na aktuální problematiku sucha, se s žádnou podobnou dotací ani nadále nepočítá. To znamená, že buď rezignujeme na všechny další investiční projekty města, nebudeme opravovat silnice, zateplovat, budovat, podporovat neziskové aktivity a vše zaměříme jen na bazén, anebo se silně zadlužíme. Obojí je špatně.


NÁKLADY je možné snížit jen třemi způsoby. Především je to nižší úhrada za ohřev vody, což nepřipadá v úvahu, protože nemáme termální zdroje. Druhá šance je získat zdroje z nájmů, což je docela iluzorní, když víme, že poptávka po restauracích a fitcentrech je tady naplněna. Třetí šance je vysoká návštěvnost, která s ohledem na plánovanou rekonstrukci a dostavbu bazénu v Nymburce, Vodní svět v Kolíně a snadno dostupné vodní ráje v Praze bude spádově velmi omezená. A těžko lze předpokládat každodenní návštěvu Poděbraďáků. Navíc od května do září bude návštěvnost bazénu s ohledem na prosluněná Jezera minimální.


Nedávno mi napsal MUDr. Antonín Janák, bývalý závodní plavec, trenér a funkcionář, že ti, co navrhují bazén, snad ani netuší, o čem mluví. Své tvrzení doplnil, že provoz bazénu (a to nemluví o rozsáhlejším akvaparku) obnáší za rok cca 17 000 m3 vody, 500 000 kWh elektrické energie, 7 000 GJ tepla na ohřev vody v bazénu a také lidské zdroje, jako jsou plavčíci, úklid atd. Úhrnem jde minimálně o 12 milionů Kč. A teď si spočítejte sami, jaká by musela být návštěvnost a jaké by muselo být vstupné, aby byla ztráta co nejnižší. Můj odhad o výši ztráty se pohybuje na úrovni nejméně 5–6 milionů Kč ročně. A těchto 5–6 milionů Kč musíme vzít z dosud vyrovnaného rozpočtu města. Kde budeme krátit? Na investicích, na údržbě, úklidu, na péči o zeleň v parku, na dotacích pro sport a seniory?


V koaličním programu jsme měli slib, že vytvoříme podmínky pro realizaci bazénu s potenciálními partnery. Jediný potenciální partner jsou Lázně Poděbrady, a. s. Ty přislíbily ústy svého majitele, že při plánované výstavbě hotelového komplexu v centru města na rohu ulice Lázeňská a Fügnerova bude součástí objektu i veřejně přístupný akvapark. Jiná cesta než tato spolupráce neexistuje (pokud Dr. Káninský nepřivede do města ty utajené investory, které slibuje) a nutit násilím soukromého vlastníka, aby své záměry urychlil, také není možné. Přesto se nám podařilo vyjednat, že lázně v rámci zimní přestavby objektu Centrálních lázní na hotel zde otevřou i pro veřejnost osmnáctimetrový bazén s vířivkami a saunou. Vše by mělo být hotové do prázdnin 2019.


Při znalosti všech výše popsaných souvislostí jsem sice podpořil konání referenda, protože respektuji tento princip demokracie, ale referenda se nezúčastním! Prostě do druhé urny můj lístek při komunálních volbách nevhodím. Ač si moc přeji bazén, rozhodně nemůžu pro něj hlasovat, protože moje ano bych považoval za nezodpovědné hazardování s vyváženou budoucností Poděbrad.

PhDr. Ladislav Langr,
starosta města Poděbrady

(20. 9. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY