(Ne)patřičné decibely

 

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.


Reaguji na Vaši anketní otázku uveřejněnou v PN č. 16, která zněla: „Mělo by zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem?“


Rozhodně říkám, že NE! Technoparty, která vás k této otázce vyprovokovala, byla jednorázovou, mimořádnou akcí. Kulturní akce jsou v našem městě regulované už víc než dost (osobní zkušenost). Další regulace by vedla k útlumu už tak minimálních akcí pro obyvatele mladšího/středního věku. Kulturní program města Poděbrady je zaměřen hlavně na lázeňské hosty a obyvatele nad 60 let. Naše město je kulturně, bohužel, hodně mrtvé; pokud bych měla být diplomatičtější, zvolila bych termín „velmi konzervativní“.


Navrhovaná regulace (tedy vyhláška) by vedla akorát k tomu, že se zde nebude už dít vůbec nic.
Kateřina Němečková

Rozhodně je naše rodina pro přijetí přihlášky. Nemožnost se vyspat je velice nepříjemná. Město by mělo dbát na dodržování nočního klidu. Mělo by si uvědomit, že v Poděbradech se doléčují lidé po těžkých srdečních operacích, dále sem přijíždějí na léčení hosté, spíše starší generace. Obraz klidného lázeňského města je těmito akcemi narušován.
Anna Komárková

Text: (red)


Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

ČOV politickou trafikou?

ČOV politickou trafikou?

Tlak na schválení pro město nevýhodného dodatku ke smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) s VaK Nymburk, a. s. (VaK), na posledním jednání městského zastupitelstva před volbami byl enormní.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci upřímně poděkovat všem příslušníkům PČR a zaměstnancům Městského úřadu Poděbrady.

celý článek >>>