(Ne)patřičné decibely

 

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.


Reaguji na Vaši anketní otázku uveřejněnou v PN č. 16, která zněla: „Mělo by zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem?“


Rozhodně říkám, že NE! Technoparty, která vás k této otázce vyprovokovala, byla jednorázovou, mimořádnou akcí. Kulturní akce jsou v našem městě regulované už víc než dost (osobní zkušenost). Další regulace by vedla k útlumu už tak minimálních akcí pro obyvatele mladšího/středního věku. Kulturní program města Poděbrady je zaměřen hlavně na lázeňské hosty a obyvatele nad 60 let. Naše město je kulturně, bohužel, hodně mrtvé; pokud bych měla být diplomatičtější, zvolila bych termín „velmi konzervativní“.


Navrhovaná regulace (tedy vyhláška) by vedla akorát k tomu, že se zde nebude už dít vůbec nic.
Kateřina Němečková

Rozhodně je naše rodina pro přijetí přihlášky. Nemožnost se vyspat je velice nepříjemná. Město by mělo dbát na dodržování nočního klidu. Mělo by si uvědomit, že v Poděbradech se doléčují lidé po těžkých srdečních operacích, dále sem přijíždějí na léčení hosté, spíše starší generace. Obraz klidného lázeňského města je těmito akcemi narušován.
Anna Komárková

Text: (red)


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY