(Ne)patřičné decibely

 

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.


Reaguji na Vaši anketní otázku uveřejněnou v PN č. 16, která zněla: „Mělo by zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem?“


Rozhodně říkám, že NE! Technoparty, která vás k této otázce vyprovokovala, byla jednorázovou, mimořádnou akcí. Kulturní akce jsou v našem městě regulované už víc než dost (osobní zkušenost). Další regulace by vedla k útlumu už tak minimálních akcí pro obyvatele mladšího/středního věku. Kulturní program města Poděbrady je zaměřen hlavně na lázeňské hosty a obyvatele nad 60 let. Naše město je kulturně, bohužel, hodně mrtvé; pokud bych měla být diplomatičtější, zvolila bych termín „velmi konzervativní“.


Navrhovaná regulace (tedy vyhláška) by vedla akorát k tomu, že se zde nebude už dít vůbec nic.
Kateřina Němečková

Rozhodně je naše rodina pro přijetí přihlášky. Nemožnost se vyspat je velice nepříjemná. Město by mělo dbát na dodržování nočního klidu. Mělo by si uvědomit, že v Poděbradech se doléčují lidé po těžkých srdečních operacích, dále sem přijíždějí na léčení hosté, spíše starší generace. Obraz klidného lázeňského města je těmito akcemi narušován.
Anna Komárková

Text: (red)


 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

ČOV politickou trafikou?

ČOV politickou trafikou?

Tlak na schválení pro město nevýhodného dodatku ke smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) s VaK Nymburk, a. s. (VaK), na posledním jednání městského zastupitelstva před volbami byl enormní.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci upřímně poděkovat všem příslušníkům PČR a zaměstnancům Městského úřadu Poděbrady.

celý článek >>>

Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY