Neházejte špínu na moje studenty

 

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.


Nemůžu se dívat na to, jak jsou moji studenti osočováni a jak se jim někteří mstí za to, že řekli nebo napsali něco, co je těmto lidem proti srsti. Jejich „vina“ spočívá v tom, že se odvážili nahlas říci něco, co si řada obyvatel myslí, ale neřekne, protože by z toho mohli mít problémy. A oni přesně na tohle narazili: ačkoli jim byla nejen přislíbena možnost pracovat pro město v komisi, byli na návrh pana Káninského vyškrtnuti. A to nejspíš jen proto, že se na Facebooku spravedlivě rozhořčili proti postupu „radnice“.


Dva z nich, Štěpán Dvořák a Tomáš Maux, jsou moji bývalí studenti a jedni z těch, na které jsem byla vždy pyšná pro jejich pracovitost, odpovědnost a velmi vyvinutý cit pro fair play. (Určitě by se to dalo říci i o tom třetím, Vojtovi Lukavcovi, ale v zájmu pravdy uvádím, že jeho jsem neučila). Znám je tedy daleko lépe než všichni radní s panem Káninským dohromady. Proto zde opakuji ještě jednou to, co už jsem naznačila na zastupitelstvu: je normální, že mladí jsou horlivější a někdy jednají na vkus nás starších příliš rychle. Ale to je přirozené a vytváří to zdravou rovnováhu mezi generacemi, kdy jedna přebírá roli tahouna za tu starší. Bez toho by nebylo pokroku na žádné úrovni lidského i společenského bytí. Já bych si velmi přála, aby dřív, než někdo začne druhého kritizovat za jeho lidské kvality, něco si o něm zjistil.


Abych byla konkrétnější, vybrala jsem si příklad Tomáše Mauxe, který byl také označen pro komisi jako persona non grata. Tenhle student práv byl ještě před několika lety mým studentem na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad a já jsem byla osudu vděčná za to, že ho přivedl do mého anglického semináře. Často si vzpomenu na debaty, které jsem tam se studenty vedla a kde byl Tomáš výraznou osobností, která nejen otevřeně prezentovala svoje názory, ale poslouchal názory jiných a ty svoje podle nich nezřídka korigoval. To je jedna stránka věci. Druhá, která vlastně doplňuje tu první, vypovídá o Tomášově charakteru ještě víc: při dopravní nehodě, jejímž byl účastníkem, zachránil zdraví a možná život dalších, nehledě na vlastní bezpečí. V okamžiku, kdy měli konat dospělí, konal on, tuším, že sedmnáctiletý kluk.  Podrobnosti si může každý dohledat.


Loni pak zvedl na Facebooku vlnu solidarity s paní, které pojišťovna odmítla proplácet onkologickou léčbu. Též jsem několika kapkami do této vlny přispěla, takže vím, že paní nakonec dostala asi 150 000 korun, díky kterým (ale nejen jim), se jí této léčby dostalo.


Tyhle činy jsou pro mě podstatné a ne řeči, vedené ještě ke všemu ve zjitřené atmosféře. A proto důrazně protestuji proti tomu, aby se z mých studentů dělali nějací lumpové – hateři – jak je nazývá pan Káninský. Tento, a vlastně žádný stát si nemůže dovolit plýtvat lidským potenciálem tak, jako se to děje v našem městě kvůli uvedeným příkladům. Kdo jiný by to měl vědět líp, než „otcové města“. Jenže nikdo nepřekročí vlastní stín, a tak budeme dokola číst o těch, s kterými pracovat nechtějí. Proč? Proto.


Je to špatné a ubohé. Stavím se tedy tímto textem plně za svoje studenty a protestuji proti tomu, nejen jak se k nim radní zachovali, ale také proti tomu, jak s nimi komunikují. Bez porozumění a nadhledu, který by nám, kteří jsme překročili padesátku, neměl chybět.


Věra Sýkorová

(7. 2. 2019)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY