Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…


Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.


Vážený pane doktore, kdykoliv čtu nějaký odborný článek nebo slyším přednášku, kde jsou citováni cizí autoři, vždycky – sice s určitou závistí, že je neznám – oceňuji každého, kdo je uvádí. Nejinak tomu bylo při čtení Vašeho příspěvku do Poděbradských novin, kde jste citoval moudré myšlenky nejen českých autorů Jana Hnízdila a Jiřího Hanáka, ale také dvou zahraničních, Roberta D. Hareho a Paula Babiaka.


Byl jsem tím Vaším úvodem nadšen a samozřejmě také trochu zahanben, že bych tak stručný, výstižný a inteligentně napsaný začátek článku vůbec nedokázal napsat.


Méně už jsem byl potěšen Vaším závěrem, kdy jste, jako už několikrát předtím, hodnotil práci bývalého starosty Dr. Langra. Nezlobte se na mne pro moji upřímnost, ale připadal jste mi v tomto směru jako divák na fotbalovém hřišti, kdy někteří diváci pískotem, vulgarismy a „radami“ hodnotí rozhodnutí rozhodčího. A to přece není vůbec důstojné člověka moudrého, vzdělaného a veřejně činného jako jste Vy. Zvláště pak když hodnotíte jednání svého kolegy a chcete s ním v dobrém vycházet.


Protože jste teď v zastupitelstvu města Poděbrady, a já mám Poděbrady rád, dovolte mi drobnou radu pro Vaši činnost. Ladislav Špaček v jedné vzpomínce na Václava Havla řekl, že se pan prezident choval k uklízečce stejně tak noblesně jako k uznávaným politikům. I proto měl takový světový ohlas.


Americký autor knihy Jak získávat přátele a působit na lidi Dale Carnegie ve svých kurzech chování a vystupování nabádal účastníky k chápajícímu a taktnímu přístupu k oponentům a nepřestával zdůrazňovat, že jedině takováto cesta vede k uznání u protivníků a ke kýženému úspěchu v jednání.


Protože si vážím všech zastupitelů města Poděbrady, Vás pak jako jednoho z vedoucích představitelů, vystupujte inteligentně podle rad Dala Carngieho a nikoliv jako výše uvedení diváci na fotbalových hřištích. Povede to pak k větší úctě k Vám a také k prospěchu města Poděbrady.


Nemohu ukončit svůj příspěvek ničím jiným než přáním, aby se Vám a všem zastupitelům města Poděbrady dařilo stejně tak dobře jako zastupitelům minulým pod vedením Dr. Langra.


Jiří Souček

(7. 2. 2019)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY