Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

 

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.


Vlajková výzdoba státních budov vesměs nechyběla, ale na mnohých budovách, jako státní pošta a budovy v soukromém majetku, například vedle pošty prodejna O2, lékárna Dr. Max, Česká spořitelna, kasino na Riegrově náměstí a mnoho dalších, jejichž majitelům svoboda umožnila podnikání, a to často velice výnosné, nevisela ani vlajka! (Mnozí si pamatujeme vlajky na poště, spuštěné z nejvyššího patra až dolů, a na spořitelně a některých školách daleko větší vlajkovou výzdobu.)


Co se týká oslav 29. výročí 17. listopadu 1989, platí to samé, co jsem uvedl výše: na státních budovách vlajková výzdoba byla, ale jinde chyběla (na Riegrově náměstí visela jediná vlajka ČR, a to na našem soukromém domě).


O akcích k připomínce 17. listopadu jsem nezjistil nic, jako by se na to zapomnělo, nebo považovalo za samozřejmost. My staří to bereme jinak! S nostalgií jsem šel na místo, kde se obyvatelé sešli na druhý den po 17. 11. – nikdo zde nebyl, ani žádná připomínka, vhodné místo, kam umístit svíčku… Posléze jsem se tam potkal s jednou rodinou a po diskusi jsme nakonec dali svíčky k soše T. G. Masaryka v parku.


To vše mě přimělo k myšlence, aby nové zastupitelstvo založilo účet pro sbírku na pořízení pamětní desky, jež by mohla být umístěna na zdi hotelu Libenský, kde se srocení lidu na podporu Pražské revoluce za hojné účasti obyvatel uskutečnilo a které je i návštěvníky Poděbrad hojně navštěvované.


Očekávám reakci nového zastupitelstva města, s uveřejněním v Poděbradských novinách (naše rodina dá 3 000 korun, pokud bude sbírka uskutečněna). Věřím, že k 30. výročí 17. listopadu bude důstojná „deska“ odhalena!


Když jsem byl v parku u Stromu republiky, napadla mě ještě jedna myšlenka: vysadit někde 30 lip („Alej svobody“). Nápady nechť dají i další občané, vhodné místo by se mohlo najít kupříkladu podél Labe, na zahradách ZŠ, u plotu fotbalového hřiště atd. (odbor ŽP ročně dává vysazovat mnoho stromů).


Chtěl bych toho sdělit daleko víc. Třeba k hrdosti k našemu státu v souvislosti s výzdobou při státních svátcích. Stálo by to za zveřejnění úředního usnesení a např. doporučení pro nestátní podniky, organizace, obchody atd., jak je vhodné se zachovat. Věřím, že v Poděbradech jsou lidé vzdělaní ve filozofickém oboru a mohli by se k této otázce také vyjádřit. Přál bych si, aby se v budoucnu vlna národního nadšení vzedmula i jindy než jen při úspěších našich sportovců.


Vladislav Pinkas st.

(7. 2. 2019)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY