Pietní akt k 50. výročí okupace

 

21. srpen 1968 v Poděbradech by se dala nazvat výstava v muzeu, o které, přestože byla otevřena 7. srpna 2018, nikdo nevěděl. Plakáty se dávaly tisknout až 21. srpna 2018. Nechápu to. Výstava se chystala dlouho předem. Rovněž tak město na tak významné výročí nijak nezareagovalo a nebýt Galerie G18, prošlo by 50. výročí okupace v Poděbradech bez povšimnutí.  Galerie G18 uspořádala pietní akt u Mariánského sloupu na náměstí, kde Petra Loučová vzpomněla srpnových událostí a jejich obětí. Položily se zde květiny a účastníci zapálili svíčky. Kupodivu, i když se o této akci také moc nevědělo, sešlo se hodně lidí a k mému velkému údivu převážná většina mladých. Pak se přešlo do galerie, kde byla také malá výstava k okupaci a promítaly se filmy a dokumenty z té doby. V závěru přítomní pamětníci zavzpomínali na první okamžiky toho dne. Chci poděkovat organizátorům pietního aktu, který byl důstojný a pro všechny přítomné nezapomenutelný.


Je velkou hanbou pro naši republiku, že pietního aktu za padlé v roce 1968 v Praze zneužili demonstranti a že policie nedokázala zasáhnout, aby pietní akt nebyl rušen. Demonstranti, to není otázka svobody, to je otázka taktu a úcty k padlým. Styďte se!


Zdeňka Formánková

(6. 9. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY