Poděbradský Zlatý slavík

 

V několika posledních Poděbradských novinách se prezentovala anketa o medaile k 100. výročí založení ČSR. Pomiňme to, kdo tyto medaile vybíral, jestli na ně byla vypsána nějaká soutěž a kolik tato sranda bude stát. Pozastavme se ale nad smyslem této ankety a nad způsobem, kterým budou ocenění vybráni.


Pokud byl původní záměr ocenit a vyznamenat občany města, kteří se v průběhu uplynulých 100 let zasloužili o vznik a renomé ČSR, určitě to byl záměr bohulibý. V seznamu nominovaných jsem bohužel žádné takové jméno nenašel. Nikde jsem nenašel jména těch, kteří se zasloužili o vznik republiky, nikde jméno antifašisty, žádné jméno protikomunistického bojovníka, nikdo, kdo se v roce 1968 postavil okupačním vojskům (pokud tam takové jméno je, hluboce se omlouvám). Je to jen seznam jmen, který nominoval někdo anonymní jen na základě osobních sympatií, někteří nominace odmítli, někteří ani netuší, že jsou nominováni. S úctou k většině nominovaných, ale co je víc, stříbrná medaile, knížka, či vědecký článek…


Je to jen obyčejná anketa o Poděbradského Zlatého slavíka. Z 64 nominací bude uděleno 25 medailí, to je zhruba 40% šance na úspěch. Takže jednoduše, kdo má velkou rodinu, v které je dost mobilů, nebo kdo si oběhne více kamarádů, dostane hodně hlasů a bude oceněn.


Myslím, že mnohem důstojnější připomínkou založení ČSR by bylo sednout si v kruhu rodiny, připít si třeba sklenkou moravského vína a pokusit se vysvětlit dětem a mladším členům rodiny, za jakých okolností naše republika vznikla. Kdo byli legionáři, jak jsme v roce 1938 byli odhodláni bránit hranice proti fašistickému Německu, jak naši letci bojovali ve válce o Anglii nebo Svobodovu armádu v Rusku. Připomeňme si, jaký puč se odehrál v roce 1948, jaká zvěrstva tu komunisti v 50. a 60. letech páchali. Proč nás v roce 1968 „dočasně, na 20 let obsadila spřátelená vojska Varšavské smlouvy“. Ostatně, připomeňme si i rok 1989, kdy jsme doufali, že už nám komunisti přestanou řídit naše životy. Tohle je důležité!


Pro mne, jako přesvědčeného odpůrce KSČ a člověka, který si díky režimu zažil své, by bylo vrcholem trapnosti, kdyby nastala situace, kdy by si bývalý komunista se známou minulostí pan Langr přebíral cenu za zásluhy o vznik a rozkvět ČSR!


Řekněme si otevřeně. Je tato anketa o Zlatého slavíka úctyhodnou oslavou 100 let vzniku ČSR? Nešlo to udělat jinak, bez angažovanosti a více promyšleně, aby nešlo jen o zviditelnění, ale opravdu nezištnou poklonu tomu, čím si náš stát musel projít a kdo se o to zasloužil?


Roman Gütter

(16. 8. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY