Poděkování městské policii

 

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila svoje velké díky a vděčnost dvěma strážníkům Městské policie města Poděbrady, a to konkrétně policistům se služebními čísly 1188 a 6250, kteří mi velmi ochotně pomohli dne 5. 5. 2018 vyřešit problém s uzamčenými koly, kdy jsem svojí nedbalostí zapomněla klíč od zámku. Měla jsem s sebou 2 děti, takže jsem byla opravdu ve velkém stresu. Pánové byli nejen velmi rychlí, ale navíc slušní, zdvořilí a empatičtí, když mě uklidňovali, že se toto opravdu může přihodit. Oba moji kluci (syn a jeho kamarád) navíc byli nadšeni, jak policisté reagovali s naprostým klidem, a měli zážitek ze sobotního výletu. Rychlá pomoc poděbradské Městské policie nám umožnila pokračovat ve výletu a mě opravdu přesvědčila, že můžu věřit v pomoc slušným lidem. Ještě jednou děkuji profesionálnímu týmu, který zaštituje bezpečí návštěvníků a zajisté i obyvatel města Poděbrady.


Mgr. Dana Dudová, Praha 9

(24. 5. 2018)

 


Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY