Příběhy našich sousedů v Poděbradech

 

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.


/jiraskova_Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či jiný dokument (např. komiks). To vše probíhá 6 měsíců, ve dvou až pětičlenných týmech vedených učitelem, za podpory koordinátora Post Bellum. Učitelé jsou za svou mimoškolní činnost placeni, proškoleni, Post Bellum zajistí profesionální audio, video, fotografie, výstavní panely. Projekt je zakončen výstavou a prezentací, případně oceněním nejlepšího týmu. Z těchto důvodů města schvalují finanční podporu tomuto projektu.


Konkrétně v Poděbradech půjde o účast dvou týmů v každé škole, tj. celkem 4 týmy.  Projekt má začít v lednu a potrvá do června, proto bylo nutné schválit jeho začlenění do rozpočtu na příští rok.


A proč jsem se o projekt začala zajímat? Na jaře 2018 jsem se setkala s koordinátorkami neziskové organizace Post Bellum, které se ptaly, proč se Poděbrady dosud nepřiřadily k desítkám měst, kde se projekt realizoval. Post Bellum a jejich archiv Paměť národa se zabývají shromažďováním a systematickým zpracováním příběhů pamětníků našich novodobých dějin. Jejich dokumentaristé vyhledávají osoby, které se staly svědky některé z událostí naší moderní historie. Nahrají autentické vyprávění, shromáždí fotografie a dokumenty a dále vše v digitalizované podobě ukládají do archivu. Nejzajímavější příběhy jsou prezentovány v rozhlase, televizi nebo na výstavách, stovky fascinujících příběhů jsou dostupné na internetu.


Co poděbradským účastníkům projekt přinese? Žákům zážitek z týmové práce a hlavně jiný pohled na starší generace. Získají zkušenost s prací v rozhlase, s tvorbou videa, komiksu nebo nahrávky. Učitelé mají šanci navázat bližší kontakt s žáky i pamětníky. Mohou uplatnit své zkušenosti a poznatky v další výuce. Velmi přínosný je projekt pro pamětníky, kteří získají mladé přátele, pocit, že opravdu někoho zajímají a možnost sdělit své osobní prožitky. Veřejnost objeví silné příběhy a překvapivá fakta o lidech, kteří žijí v Poděbradech. Krátce, jde o poznání moderních dějin na konkrétním příběhu, šance na navázání nových mezigeneračních vztahů. Už se těším na výsledky společné práce.


V loňském roce se Příběhů zúčastnil i Kolín, kde proběhla výstava velkoformátových fotografií jako prezentace projektu. Na webu Post Bellum se o projektu píše: „…Žáci ze základních škol z Kolína, Býchor a Peček a studenti SPŠ z Kutné Hory představili výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků ze svého okolí. Natočili rozhlasové reportáže a videodokumenty například o vzpomínkách na Londýn v době letecké bitvy o Británii, bombardování Kolína na konci 2. světové války, znárodňování majetku při kolektivizaci, politickém procesu v padesátých letech, vojenské službě u pomocných technických praporů, práci v uranových dolech a při těžbě uhlí, pokusu o odpor při vstupu vojsk Varšavské smlouvy i o době normalizace.“


Shodou okolností budeme mít příležitost setkat se s lidmi z Post Bellum i v Poděbradech 13. prosince v 18 hodin v Městské knihovně, kde proběhne komentované promítání „Když nic nevíš, nic nepovíš. Tak jsem se neptal.“

JUDr. Klára Jirásková,
zastupitelkyně Poděbrad

(13. 12. 2018)


Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Odpověď zní: protože bývalé zastupitelstvo města (ZM) odsouhlasilo v září 2018 výstavbu haly BIOS, která nebyla krytá rozpočtem na rok 2018!

celý článek >>>

Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

V pátek 30. 11. 2018 se konalo mimořádné zastupitelstvo města. Na programu byl jediný bod, a to schválit záměr na přijetí úvěru pro potřeby sestavení vyrovnaného rozpočtu.

celý článek >>>

Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v PN 19/2018.

celý článek >>>

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Na poslední zastupitelstvo města jsem se již jen jako angažovaný občan dobře připravil. Šel jsem obhajovat generel dopravy, aneb plán udržitelné mobility města.

celý článek >>>

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

V návaznosti na první řádné zasedání nového zastupitelstva města Poděbrady dne 14. 11. 2018 vydává politické uskupení Pro občany Poděbrad následující tiskové prohlášení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY