PŘÍMÁ ŘEČ AK

 

Je ze(_)mě mudrc?


Tak a máme po volbách.


No já vím, že to všichni víte, ale nějak začít musím, že jo. Letošní žhavá předvolební i povolební sezona mně kromě deziluze XXL přinesla i řadu cenných poznatků a zkušeností, se kterými se rád podělím.


Mimo jiné jsem totiž zjistil, že:


- není důležité, co si myslíte, ale jaký máte názor,


- veškerá moc pochází z lidu a odchází k politikům,


- kdo sežene na volební kampaň více peněz, zvítězí, neboť voliči nabydou dojmu, že je dokáže obstarat i pro ně,

 

- názorově jsme si s mnohými blízko, ale ti bez názoru bývají semknutější,

 

- ať sloužíte jakékoliv myšlence, vždy sloužíte ještě někomu dalšímu,

 

- do dějin se lze zapsat, ale také v nich zmizíkovat,

 

- státotvorného politika ocení dějiny, ale stádotvorný politik získá víc voličů,

 

- pozorně nasloucháme hlasu lidu, abychom věděli, co nám ještě projde, a co už ne,

 

- hlasuji vždy podle svého nejlepšího svědomí, jež mi naštěstí nedovoluje hlasovat proti vlastním zájmům,

 

- voliče si lze koupit, ale levněji přijde je napálit,

 

- je snadné bojovat čestně, máte-li převahu,

 

- hloupé není třeba ohlupovat, moudří se ohlupovat nedají, a proto politici oslovují ty uprostřed,

 

- není nutné mít v ruce trumfy, máte-li v rukou ostatní hráče,

 

- politici se nebrání celoživotním přátelstvím, ale z praktických důvodů uzavírají přátelství na volební období,

 

- v historii mnohokrát hladoví napadli syté, ovšem dnes hrozí nebezpečí, že sytí zaútočí na přežrané.

 

I já se cítím syt, ale raději se už postím.

Nechci si zkazit žaludek.

 

Přeji Vám příjemné čtení.

 

Aleš Kubelka,
šéfredaktor PN

(18. 10. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY