PŘÍMÁ ŘEČ AK

 

(K)ámen v duši


O co méně aktuální ve své další glose budu, o to více se pokusím být nadčasový.

Začátkem listopadu jsem totiž – jak tradice v době dušiček velí a svědomí přitakává – vyrazil na hřbitov do Činěvsi, abych u hrobu prarodičů zapálil svíčku.


Pod hřbitovem jsem si nemohl nevšimnout vitríny a v ní fotografií faráře Františka Lukeše. Nota bene, když zarámovaný snímek kněze, který na sklonku života rozdával vlídná slova i v Poděbradech, má čestné místo v mé pracovně. V Činěvsi, kam jej komunisté za nepřiměřené náboženské působení neslučitelné s vedoucí úlohou strany odklidili, Lukeš vyzrál v uznávanou církevní osobnost.


Hned z parkoviště jsem se vydal k oné vitríně a za bití kostelního zvonu četl Lukešův životní příběh. Ač jsem všechna fakta znal, přeci jen mi v té komorní atmosféře duchovního jitra zněla jinak, niterněji.


Cestou k hrobu se mi vybavily vzpomínky mé babičky, která prodávala v tamní Jednotě a faráře Lukeše tak velmi dobře znala. „Pod pultem“ pro něj často nechávala dobré uzené nebo exotické ovoce. Ne proto, aby z toho později něco měla, ale JEN proto, že měla pana faráře moc ráda.


Ostatně, jako celá Činěves, říkávala matka mého otce.


Při pohledu na chátrající kostel mě nakrátko přepadl melancholický hněv, že tak mimořádná osoba pevných morálních postojů ve společnosti obecně, a v Poděbradech konkrétně, citelně chybí.


Lidé byli přece stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.


Anebo jinak: mám pocit, že spoustě lidí jde jen o moc. A těm, kterým nejde o moc, jde zase jen o peníze (což je mnohdy ekvivalent).  A těm, kterým už nejde o moc ani peníze, jde alespoň o vliv. Když ani toho není, jde o postavení či pověst. Ztrácí-li člověk i to, začne se alespoň pokrytecky snažit, aby v očích ostatních vypadal, že se má dobře. A těší se, že lid přechytračil, ač sebe podvedl. A když i tato faleš člověka opustí, zbyde mu „jen“ víra.


A světe, div se, ta je přece na světě to nejdůležitější!


Ale to se oklikou dostávám zpět k absenci éterických velikánů typu faráře Lukeše.


Je na každém z nás, abychom v sobě alespoň kousek pana Lukeše nalezli. Každý z nás má svou odpovědnost za ostatní. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filozofii. Náš vlastní mozek a naše srdce jsou chrámem.

Věřím, že by farář Lukeš souhlasil…

 

Aleš Kubelka,
šéfredaktor PN

(15. 11. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY