PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG


Naposledy vás zdravím z titulní strany Poděbradských novin. Listu, který se stal na osm let každodenní součástí mého života. Tato práce mi darovala neocenitelné zkušenosti a nespočet zajímavých setkání. Prožil jsem spoustu krásných chvil, které pestrobarevný svět žurnalistiky přináší. A jakkoliv PN byly, jsou a budou provázané s jejím vydavatelem – tedy poděbradskou radnicí, mohu s čistým svědomím říci, že jsem se vždy snažil v první řadě dodržovat objektivitu a nestrannost a „měřit všem stejným metrem“. Ano, udělal jsem i pár chyb, kterých jsem později litoval. Pochybení, ať chceme, či nikoliv, už ke každé profesi bohužel patří.


„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne,“ řekl kdysi prezident Havel. V případě Poděbradských novin jsem tuto naději bohužel ztratil, a proto jsem se rozhodl koncem minulého roku podat výpověď. Tím však rozhodně nechci hlásat, že PN nemají svou světlou budoucnost, ani že jsem osobně zahořkl. Naopak, těším se již na další výzvy a na vše, co mi nová práce v jiném mediálním prostředí přinese.


Touto cestou bych rád poděkoval vám, čtenářům, že nám i v době masivní digitalizace zpravodajství zachováváte důvěru. Děkuji také za výbornou spolupráci někdejším ředitelům MKC Poděbrady (M. Novákovi a J. Charvátovi) a v největší míře současné ředitelce L. Kurkové, dlouholeté kolegyni Monice Langrové a celému týmu redakce PN. Největší dík pak patří mé rodině, která mě vždy a za každých okolností podporovala a dodávala chuť do další práce.


A pokud by se vám po mých textech náhodou zastesklo – a nehlaste se všichni – mohu vám slíbit, že koncem února se můj sloupek Přímá řeč AK „přesune“ na facebookové stránky. Dozvíte se mnoho zajímavostí z dění na poděbradské politické scéně, které jsou „běžným“ čtenářům zatajené. Žádné kudrlinky. Prostě tak, jak to doopravdy bylo. Rozhodně se však nesnížím ke žlučovitému prskání v osobní rovině nebo povrchní zapšklosti – na to u nás máme jiné odborníky – a pokusím se své pocity vyjádřit s nadhledem a satirickou notou.


Svému nástupci na postu šéfredaktora PN přeji správná rozhodnutí, nadšení pro práci a morální přesvědčení odolávat jakýmkoliv případným „tlakům“. Tak, aby se PN nestaly ustrašeným voříškem, ale důstojným hlídacím psem.


Díky, budete mi chybět.

 

Aleš Kubelka,
šéfredaktor PN

(24. 1. 2019)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY