Přímluva za malé zpěváčky…

 

Vážení spoluobčané, letošní zima nám nadělila více chladu a sněhu, než tomu bylo v posledních letech. Nevím, zda jste si všimli, že v Poděbradech velmi ubylo drobného ptactva. Domnívám se, že příčina nespočívá jen v ročním období a letošním množství sněhu. Z volné přírody i ze zahrad u rodinných domů se ztrácejí keře, které by jinak ptactvu poskytovaly hnízdiště, obživu a úkryt před dravci – šípkové a popínavé okrasné růže, hlohy, tavolníky, dřišťály, živé ploty a další. U Labe mizí keře černého bezu. Přitom tyto rostliny mohou zkrášlit naši zahradu, ve veřejném, a zvláště pak lázeňském parku vytvořit milá zákoutí pro chvilky rozjímání a klidu. Mnohdy i nám, nejen ptactvu, poskytují léčivé květy a chutné plody.


Denně chodím kolem bývalého areálu ČSAD. U plotu na straně silnice roste množství šípkových keřů. Dvě zimy zůstaly téměř všechny šípky na keřích, letos nenajdete žádné. Kosi a další ptáci včetně vrabců je oštípali a živili se jejich semínky. Byla to jejich záchrana. V lázeňském parku téměř nenajdeme keře, které by v zimě ptákům poskytly obživu, stejně tak krmítka.


V pořadu Meteor Českého rozhlasu jsem zaslechla zprávu z Velké Británie. Tam by se údajně občané styděli, kdyby neměli na balkoně či na zahradě krmítko a v zimním čase nepřikrmovali opeřence. Dokonce zaznělo, že velká část stěhovavých ptáků odlétá do Británie namísto dřívějších jižních zimovišť, právě z důvodu dostatku potravy. Příklad z rozhlasu uvádím jen pro vaši představu, jak je možné k ochraně přírody přistupovat. Není potřeba vše vkládat do zákonů, je to prostě v lidech, ve skutečné lásce k ostatnímu životu a vědomí vlastní osobní odpovědnosti.


Prosím, vážení zastupitelé, pedagogové ve školách, věnujte pozornost i věcem na první pohled méně významným, přesto však přírodu, životní prostředí a člověka ovlivňujících skrytě a pozitivně, aniž to často tušíme.


Pokud má na ploše ČSAD stát nový supermarket, chci doufat, že šípkové keře nebudou pokáceny. Také ptačí pítka v parku za letních veder (z velkých vodotrysků se malí opeřenci nenapijí) by sloužila ptákům k pití i koupeli, dětem a dospělým k zajímavé podívané i estetickému zážitku.


Eliška Svobodová, Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů

 


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY