Přímluva za malé zpěváčky…

 

Vážení spoluobčané, letošní zima nám nadělila více chladu a sněhu, než tomu bylo v posledních letech. Nevím, zda jste si všimli, že v Poděbradech velmi ubylo drobného ptactva. Domnívám se, že příčina nespočívá jen v ročním období a letošním množství sněhu. Z volné přírody i ze zahrad u rodinných domů se ztrácejí keře, které by jinak ptactvu poskytovaly hnízdiště, obživu a úkryt před dravci – šípkové a popínavé okrasné růže, hlohy, tavolníky, dřišťály, živé ploty a další. U Labe mizí keře černého bezu. Přitom tyto rostliny mohou zkrášlit naši zahradu, ve veřejném, a zvláště pak lázeňském parku vytvořit milá zákoutí pro chvilky rozjímání a klidu. Mnohdy i nám, nejen ptactvu, poskytují léčivé květy a chutné plody.


Denně chodím kolem bývalého areálu ČSAD. U plotu na straně silnice roste množství šípkových keřů. Dvě zimy zůstaly téměř všechny šípky na keřích, letos nenajdete žádné. Kosi a další ptáci včetně vrabců je oštípali a živili se jejich semínky. Byla to jejich záchrana. V lázeňském parku téměř nenajdeme keře, které by v zimě ptákům poskytly obživu, stejně tak krmítka.


V pořadu Meteor Českého rozhlasu jsem zaslechla zprávu z Velké Británie. Tam by se údajně občané styděli, kdyby neměli na balkoně či na zahradě krmítko a v zimním čase nepřikrmovali opeřence. Dokonce zaznělo, že velká část stěhovavých ptáků odlétá do Británie namísto dřívějších jižních zimovišť, právě z důvodu dostatku potravy. Příklad z rozhlasu uvádím jen pro vaši představu, jak je možné k ochraně přírody přistupovat. Není potřeba vše vkládat do zákonů, je to prostě v lidech, ve skutečné lásce k ostatnímu životu a vědomí vlastní osobní odpovědnosti.


Prosím, vážení zastupitelé, pedagogové ve školách, věnujte pozornost i věcem na první pohled méně významným, přesto však přírodu, životní prostředí a člověka ovlivňujících skrytě a pozitivně, aniž to často tušíme.


Pokud má na ploše ČSAD stát nový supermarket, chci doufat, že šípkové keře nebudou pokáceny. Také ptačí pítka v parku za letních veder (z velkých vodotrysků se malí opeřenci nenapijí) by sloužila ptákům k pití i koupeli, dětem a dospělým k zajímavé podívané i estetickému zážitku.


Eliška Svobodová, Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů

 


Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Se zloději jsem se setkal dvakrát. Poprvé to bylo v poděbradské sokolovně...

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, která zlepšila stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

Poděkování Rotary a Rotaract klubu

Poděkování Rotary a Rotaract klubu

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat členům Rotary klubu a mladým dobrovolníkům z Rotaract klubu v Poděbradech.

celý článek >>>

Bludný balvan radnímu Lukavcovi

Bludný balvan radnímu Lukavcovi

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti. Toto kritérium dle mého názoru splnil pan Lukavec ve svých posledních příspěvcích v PN, proto jej navrhuji jako kandidáta na toto prestižní ocenění.

celý článek >>>

Reakce zastupitele Lukavce

Reakce zastupitele Lukavce

K názoru pana Mikolandy v minulých PN na můj předchozí článek rád některé věci ujasním, aby mi autor textu nepodsouval vizitku člověka, který něco neřekl nebo zatajil.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY