Přímluva za malé zpěváčky…

 

Vážení spoluobčané, letošní zima nám nadělila více chladu a sněhu, než tomu bylo v posledních letech. Nevím, zda jste si všimli, že v Poděbradech velmi ubylo drobného ptactva. Domnívám se, že příčina nespočívá jen v ročním období a letošním množství sněhu. Z volné přírody i ze zahrad u rodinných domů se ztrácejí keře, které by jinak ptactvu poskytovaly hnízdiště, obživu a úkryt před dravci – šípkové a popínavé okrasné růže, hlohy, tavolníky, dřišťály, živé ploty a další. U Labe mizí keře černého bezu. Přitom tyto rostliny mohou zkrášlit naši zahradu, ve veřejném, a zvláště pak lázeňském parku vytvořit milá zákoutí pro chvilky rozjímání a klidu. Mnohdy i nám, nejen ptactvu, poskytují léčivé květy a chutné plody.


Denně chodím kolem bývalého areálu ČSAD. U plotu na straně silnice roste množství šípkových keřů. Dvě zimy zůstaly téměř všechny šípky na keřích, letos nenajdete žádné. Kosi a další ptáci včetně vrabců je oštípali a živili se jejich semínky. Byla to jejich záchrana. V lázeňském parku téměř nenajdeme keře, které by v zimě ptákům poskytly obživu, stejně tak krmítka.


V pořadu Meteor Českého rozhlasu jsem zaslechla zprávu z Velké Británie. Tam by se údajně občané styděli, kdyby neměli na balkoně či na zahradě krmítko a v zimním čase nepřikrmovali opeřence. Dokonce zaznělo, že velká část stěhovavých ptáků odlétá do Británie namísto dřívějších jižních zimovišť, právě z důvodu dostatku potravy. Příklad z rozhlasu uvádím jen pro vaši představu, jak je možné k ochraně přírody přistupovat. Není potřeba vše vkládat do zákonů, je to prostě v lidech, ve skutečné lásce k ostatnímu životu a vědomí vlastní osobní odpovědnosti.


Prosím, vážení zastupitelé, pedagogové ve školách, věnujte pozornost i věcem na první pohled méně významným, přesto však přírodu, životní prostředí a člověka ovlivňujících skrytě a pozitivně, aniž to často tušíme.


Pokud má na ploše ČSAD stát nový supermarket, chci doufat, že šípkové keře nebudou pokáceny. Také ptačí pítka v parku za letních veder (z velkých vodotrysků se malí opeřenci nenapijí) by sloužila ptákům k pití i koupeli, dětem a dospělým k zajímavé podívané i estetickému zážitku.


Eliška Svobodová, Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů

 


Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Se zloději jsem se setkal dvakrát. Poprvé to bylo v poděbradské sokolovně...

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY