Psi v lázeňském parku v Poděbradech
Bydlím přímo u lázeňského parku, v úrovni hlavní fontány. V poslední době registruji v této lokalitě zvýšené množství psů, které zde jejich majitelé venčí: často bez vodítka a na travnatých plochách. Telefonicky jsem hovořila s paní Irenou Knyplovou z finančního odboru MěÚ, která mi sdělila, že v Poděbradech je evidováno cca 1 200 psů! Těžko uvěřitelné číslo vzhledem k počtu obyvatel. Bohužel mi nebylo sděleno množství psů zaregistrovaných v prvním pásmu (odlišeno výší poplatku). Obecně závazná vyhláška města Poděbrady č. 4/2011 stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Uvádím pouze několik údajů:
Čl. 1, bod 1.a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný pouze pohyb psů na vodítku,
bod 1 c) zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství:
Centrální lázeňský park (zelené plochy), dětská hřiště a golfové hřiště.
Bod 2. Za splnění povinností stanovených v odst.1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa.
Článek 2 vymezuje prostor pro volné pobíhání psů, který je jasně stanoven, článek 3 vymezuje místa, kde je nutné mít psa na vodítku.
Často se stává, že tyto základní povinnosti ve vztahu k okolí majitelé psů nedodržují. Přikládám fotografie z parku, které jasně dokazují, že někteří majitelé psů si pletou park se psí loukou a volí pro sebe tu nejpohodlnější cestu venčení. V Poděbradech je bohužel přímo u parku hustá bytová zástavba, takže je nasnadě, že zelený park před domem je ideální volbou pro rychlé vyvenčení psa. Do parku se stahují psi i z okolních ulic. Často v okolí fontány, kde jsou k dispozici lavičky, vznikají debatní kroužky majitelů psů, kteří se o své volně pobíhající psy pramálo starají. Budím se i uléhám za doprovodu psího štěkotu, někdy mne psí štěkot budí i v noci. Během dne se musím vyhýbat volně pobíhajícím psům nebo dlouhým vodítkům. Oslovila jsem v této záležitosti pana starostu Langra. Jeho odpověď zněla v tom smyslu, že „vyřešení této záležitosti je problematické a že vše je o toleranci, nikoliv o restrikci“ a že „deficit morálky nelze vyvažovat nárůstem zákonů a vyhlášek“. Vzletná to slova… Co si můžeme v tomto případě pod pojmem tolerance představit? Jak tedy zamezit bez vyhlášek a restrikce obtěžování lidí psy? Každý milovník psů má právo na to, vlastnit psa a bydlet s ním v bytě. Jeho volba. Ale držení psa by nemělo obtěžovat ostatní. Jak v domě s více bytovými jednotkami, tak ve veřejném prostoru.
Pokoušela jsem se oslovit několik osob, které přivedly psy bez vodítka na trávník v Centrálním parku, a upozornila je slušným způsobem na městskou vyhlášku. Dotčeni byli všichni. Například paní, která venčila dva psy bez vodítka přímo na úzké travnaté ploše před naším domem a poté přešla na větší trávník k „mramoráku“ mi sdělila, že přece psí exkrementy (ty tuhé) sbírá. Což pečlivě činila. Pouze opomněla tu skutečnost, že psi na trávě a bez vodítka nemají co dělat. Další paní, rovněž se dvěma psy bez vodítka, venčila své psy přímo v parku. Nejdříve mi sdělila, že bydlí poblíž a že stejně už s venčením končí. Přitom právě přišla z Ulice Dr. Beneše do parku. Když jsem si její psy vyfotila, vyhrožovala mi takovým způsobem, že jsem chtěla volat městskou policii. Tudy cesta nevede. Když jsem oslovila městského strážníka čekajícího na hříšníky jedoucí na kole u hotelu Libenský, sdělil mi, že je jich málo (myšleno příslušníků městské policie). Souhlasím. Jeden strážník v parku opravdu nemůže stačit na cyklisty a psy zároveň. Většinou ale v parku není ani jeden.
Osobně se domnívám, že veškeré nepohodlí týkající se držení psů by mělo jít na vrub jejich majitelů. Oni by si měli přivstat před odchodem do práce a jít vyvenčit psa na místa k tomu určená, byť vzdálená. A nikoliv obtěžovat projevy jimi chovaných psů v bytech na T. G. Masaryka a přilehlých ulicích ostatní lidi.
Psi dle mého názoru do lázeňské zóny nepatří. Jak na travnaté plochy, tak na cestičky v parku. Vždycky totiž majitel jakoby náhodou svého psa na trávu pustí. Přikládám aktuální fotografie z lázeňského parku v Mariánských Lázních regulující pohyb psů v okolí Kolonády. Značky jsou jasné, pes do centrální zóny kolem Kolonády nesmí. Je třeba však objektivně přiznat, že Mariánské Lázně nemají v okolí parku bytovou zástavbu jako Poděbrady.
Převažují zde hotely. Je jasné, že v Poděbradech majitel se psem musí nějak vyjít z domu, pokud bydlí u parku. Ale poté by měl rychlým krokem opustit svou komfortní zónu, okolí oblíbeného lázeňského parku, a svého psa jít venčit jinam. Přála bych si, aby nové zastupitelstvo mělo odvahu tuto věc řešit.
Blanka Horáková

Psi v lázeňském parku v Poděbradech

 

pes parkBydlím přímo u lázeňského parku, v úrovni hlavní fontány. V poslední době registruji v této lokalitě zvýšené množství psů, které zde jejich majitelé venčí: často bez vodítka a na travnatých plochách. Telefonicky jsem hovořila s paní Irenou Knyplovou z finančního odboru MěÚ, která mi sdělila, že v Poděbradech je evidováno cca 1 200 psů! Těžko uvěřitelné číslo vzhledem k počtu obyvatel. Bohužel mi nebylo sděleno množství psů zaregistrovaných v prvním pásmu (odlišeno výší poplatku). Obecně závazná vyhláška města Poděbrady č. 4/2011 stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Uvádím pouze několik údajů: Čl. 1, bod 1.a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný pouze pohyb psů na vodítku, bod 1 c) zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství: Centrální lázeňský park (zelené plochy), dětská hřiště a golfové hřiště. Bod 2. Za splnění povinností stanovených v odst.1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa. Článek 2 vymezuje prostor pro volné pobíhání psů, který je jasně stanoven, článek 3 vymezuje místa, kde je nutné mít psa na vodítku.


Často se stává, že tyto základní povinnosti ve vztahu k okolí majitelé psů nedodržují. Přikládám fotografie z parku, které jasně dokazují, že někteří majitelé psů si pletou park se psí loukou a volí pro sebe tu nejpohodlnější cestu venčení. V Poděbradech je bohužel přímo u parku hustá bytová zástavba, takže je nasnadě, že zelený park před domem je ideální volbou pro rychlé vyvenčení psa. Do parku se stahují psi i z okolních ulic. Často v okolí fontány, kde jsou k dispozici lavičky, vznikají debatní kroužky majitelů psů, kteří se o své volně pobíhající psy pramálo starají. Budím se i uléhám za doprovodu psího štěkotu, někdy mne psí štěkot budí i v noci. Během dne se musím vyhýbat volně pobíhajícím psům nebo dlouhým vodítkům. Oslovila jsem v této záležitosti pana starostu Langra. Jeho odpověď zněla v tom smyslu, že „vyřešení této záležitosti je problematické a že vše je o toleranci, nikoliv o restrikci“ a že „deficit morálky nelze vyvažovat nárůstem zákonů a vyhlášek“. Vzletná to slova… Co si můžeme v tomto případě pod pojmem tolerance představit? Jak tedy zamezit bez vyhlášek a restrikce obtěžování lidí psy? Každý milovník psů má právo na to, vlastnit psa a bydlet s ním v bytě. Jeho volba. Ale držení psa by nemělo obtěžovat ostatní. Jak v domě s více bytovými jednotkami, tak ve veřejném prostoru.


Pokoušela jsem se oslovit několik osob, které přivedly psy bez vodítka na trávník v Centrálním parku, a upozornila je slušným způsobem na městskou vyhlášku. Dotčeni byli všichni. Například paní, která venčila dva psy bez vodítka přímo na úzké travnaté ploše před naším domem a poté přešla na větší trávník k „mramoráku“ mi sdělila, že přece psí exkrementy (ty tuhé) sbírá. Což pečlivě činila. Pouze opomněla tu skutečnost, že psi na trávě a bez vodítka nemají co dělat. Další paní, rovněž se dvěma psy bez vodítka, venčila své psy přímo v parku. Nejdříve mi sdělila, že bydlí poblíž a že stejně už s venčením končí. Přitom právě přišla z Ulice Dr. Beneše do parku. Když jsem si její psy vyfotila, vyhrožovala mi takovým způsobem, že jsem chtěla volat městskou policii. Tudy cesta nevede. Když jsem oslovila městského strážníka čekajícího na hříšníky jedoucí na kole u hotelu Libenský, sdělil mi, že je jich málo (myšleno příslušníků městské policie). Souhlasím. Jeden strážník v parku opravdu nemůže stačit na cyklisty a psy zároveň. Většinou ale v parku není ani jeden. Osobně se domnívám, že veškeré nepohodlí týkající se držení psů by mělo jít na vrub jejich majitelů. Oni by si měli přivstat před odchodem do práce a jít vyvenčit psa na místa k tomu určená, byť vzdálená. A nikoliv obtěžovat projevy jimi chovaných psů v bytech na T. G. Masaryka a přilehlých ulicích ostatní lidi.


psi MLPsi dle mého názoru do lázeňské zóny nepatří. Jak na travnaté plochy, tak na cestičky v parku. Vždycky totiž majitel jakoby náhodou svého psa na trávu pustí. Přikládám aktuální fotografie z lázeňského parku v Mariánských Lázních regulující pohyb psů v okolí Kolonády. Značky jsou jasné, pes do centrální zóny kolem Kolonády nesmí. Je třeba však objektivně přiznat, že Mariánské Lázně nemají v okolí parku bytovou zástavbu jako Poděbrady. Převažují zde hotely. Je jasné, že v Poděbradech majitel se psem musí nějak vyjít z domu, pokud bydlí u parku. Ale poté by měl rychlým krokem opustit svou komfortní zónu, okolí oblíbeného lázeňského parku, a svého psa jít venčit jinam. Přála bych si, aby nové zastupitelstvo mělo odvahu tuto věc řešit.

 

Blanka Horáková

(18. 10. 2018)

 


Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY