Psi v lázeňském parku v Poděbradech
Bydlím přímo u lázeňského parku, v úrovni hlavní fontány. V poslední době registruji v této lokalitě zvýšené množství psů, které zde jejich majitelé venčí: často bez vodítka a na travnatých plochách. Telefonicky jsem hovořila s paní Irenou Knyplovou z finančního odboru MěÚ, která mi sdělila, že v Poděbradech je evidováno cca 1 200 psů! Těžko uvěřitelné číslo vzhledem k počtu obyvatel. Bohužel mi nebylo sděleno množství psů zaregistrovaných v prvním pásmu (odlišeno výší poplatku). Obecně závazná vyhláška města Poděbrady č. 4/2011 stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Uvádím pouze několik údajů:
Čl. 1, bod 1.a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný pouze pohyb psů na vodítku,
bod 1 c) zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství:
Centrální lázeňský park (zelené plochy), dětská hřiště a golfové hřiště.
Bod 2. Za splnění povinností stanovených v odst.1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa.
Článek 2 vymezuje prostor pro volné pobíhání psů, který je jasně stanoven, článek 3 vymezuje místa, kde je nutné mít psa na vodítku.
Často se stává, že tyto základní povinnosti ve vztahu k okolí majitelé psů nedodržují. Přikládám fotografie z parku, které jasně dokazují, že někteří majitelé psů si pletou park se psí loukou a volí pro sebe tu nejpohodlnější cestu venčení. V Poděbradech je bohužel přímo u parku hustá bytová zástavba, takže je nasnadě, že zelený park před domem je ideální volbou pro rychlé vyvenčení psa. Do parku se stahují psi i z okolních ulic. Často v okolí fontány, kde jsou k dispozici lavičky, vznikají debatní kroužky majitelů psů, kteří se o své volně pobíhající psy pramálo starají. Budím se i uléhám za doprovodu psího štěkotu, někdy mne psí štěkot budí i v noci. Během dne se musím vyhýbat volně pobíhajícím psům nebo dlouhým vodítkům. Oslovila jsem v této záležitosti pana starostu Langra. Jeho odpověď zněla v tom smyslu, že „vyřešení této záležitosti je problematické a že vše je o toleranci, nikoliv o restrikci“ a že „deficit morálky nelze vyvažovat nárůstem zákonů a vyhlášek“. Vzletná to slova… Co si můžeme v tomto případě pod pojmem tolerance představit? Jak tedy zamezit bez vyhlášek a restrikce obtěžování lidí psy? Každý milovník psů má právo na to, vlastnit psa a bydlet s ním v bytě. Jeho volba. Ale držení psa by nemělo obtěžovat ostatní. Jak v domě s více bytovými jednotkami, tak ve veřejném prostoru.
Pokoušela jsem se oslovit několik osob, které přivedly psy bez vodítka na trávník v Centrálním parku, a upozornila je slušným způsobem na městskou vyhlášku. Dotčeni byli všichni. Například paní, která venčila dva psy bez vodítka přímo na úzké travnaté ploše před naším domem a poté přešla na větší trávník k „mramoráku“ mi sdělila, že přece psí exkrementy (ty tuhé) sbírá. Což pečlivě činila. Pouze opomněla tu skutečnost, že psi na trávě a bez vodítka nemají co dělat. Další paní, rovněž se dvěma psy bez vodítka, venčila své psy přímo v parku. Nejdříve mi sdělila, že bydlí poblíž a že stejně už s venčením končí. Přitom právě přišla z Ulice Dr. Beneše do parku. Když jsem si její psy vyfotila, vyhrožovala mi takovým způsobem, že jsem chtěla volat městskou policii. Tudy cesta nevede. Když jsem oslovila městského strážníka čekajícího na hříšníky jedoucí na kole u hotelu Libenský, sdělil mi, že je jich málo (myšleno příslušníků městské policie). Souhlasím. Jeden strážník v parku opravdu nemůže stačit na cyklisty a psy zároveň. Většinou ale v parku není ani jeden.
Osobně se domnívám, že veškeré nepohodlí týkající se držení psů by mělo jít na vrub jejich majitelů. Oni by si měli přivstat před odchodem do práce a jít vyvenčit psa na místa k tomu určená, byť vzdálená. A nikoliv obtěžovat projevy jimi chovaných psů v bytech na T. G. Masaryka a přilehlých ulicích ostatní lidi.
Psi dle mého názoru do lázeňské zóny nepatří. Jak na travnaté plochy, tak na cestičky v parku. Vždycky totiž majitel jakoby náhodou svého psa na trávu pustí. Přikládám aktuální fotografie z lázeňského parku v Mariánských Lázních regulující pohyb psů v okolí Kolonády. Značky jsou jasné, pes do centrální zóny kolem Kolonády nesmí. Je třeba však objektivně přiznat, že Mariánské Lázně nemají v okolí parku bytovou zástavbu jako Poděbrady.
Převažují zde hotely. Je jasné, že v Poděbradech majitel se psem musí nějak vyjít z domu, pokud bydlí u parku. Ale poté by měl rychlým krokem opustit svou komfortní zónu, okolí oblíbeného lázeňského parku, a svého psa jít venčit jinam. Přála bych si, aby nové zastupitelstvo mělo odvahu tuto věc řešit.
Blanka Horáková

Psi v lázeňském parku v Poděbradech

 

pes parkBydlím přímo u lázeňského parku, v úrovni hlavní fontány. V poslední době registruji v této lokalitě zvýšené množství psů, které zde jejich majitelé venčí: často bez vodítka a na travnatých plochách. Telefonicky jsem hovořila s paní Irenou Knyplovou z finančního odboru MěÚ, která mi sdělila, že v Poděbradech je evidováno cca 1 200 psů! Těžko uvěřitelné číslo vzhledem k počtu obyvatel. Bohužel mi nebylo sděleno množství psů zaregistrovaných v prvním pásmu (odlišeno výší poplatku). Obecně závazná vyhláška města Poděbrady č. 4/2011 stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Uvádím pouze několik údajů: Čl. 1, bod 1.a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný pouze pohyb psů na vodítku, bod 1 c) zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství: Centrální lázeňský park (zelené plochy), dětská hřiště a golfové hřiště. Bod 2. Za splnění povinností stanovených v odst.1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel psa. Článek 2 vymezuje prostor pro volné pobíhání psů, který je jasně stanoven, článek 3 vymezuje místa, kde je nutné mít psa na vodítku.


Často se stává, že tyto základní povinnosti ve vztahu k okolí majitelé psů nedodržují. Přikládám fotografie z parku, které jasně dokazují, že někteří majitelé psů si pletou park se psí loukou a volí pro sebe tu nejpohodlnější cestu venčení. V Poděbradech je bohužel přímo u parku hustá bytová zástavba, takže je nasnadě, že zelený park před domem je ideální volbou pro rychlé vyvenčení psa. Do parku se stahují psi i z okolních ulic. Často v okolí fontány, kde jsou k dispozici lavičky, vznikají debatní kroužky majitelů psů, kteří se o své volně pobíhající psy pramálo starají. Budím se i uléhám za doprovodu psího štěkotu, někdy mne psí štěkot budí i v noci. Během dne se musím vyhýbat volně pobíhajícím psům nebo dlouhým vodítkům. Oslovila jsem v této záležitosti pana starostu Langra. Jeho odpověď zněla v tom smyslu, že „vyřešení této záležitosti je problematické a že vše je o toleranci, nikoliv o restrikci“ a že „deficit morálky nelze vyvažovat nárůstem zákonů a vyhlášek“. Vzletná to slova… Co si můžeme v tomto případě pod pojmem tolerance představit? Jak tedy zamezit bez vyhlášek a restrikce obtěžování lidí psy? Každý milovník psů má právo na to, vlastnit psa a bydlet s ním v bytě. Jeho volba. Ale držení psa by nemělo obtěžovat ostatní. Jak v domě s více bytovými jednotkami, tak ve veřejném prostoru.


Pokoušela jsem se oslovit několik osob, které přivedly psy bez vodítka na trávník v Centrálním parku, a upozornila je slušným způsobem na městskou vyhlášku. Dotčeni byli všichni. Například paní, která venčila dva psy bez vodítka přímo na úzké travnaté ploše před naším domem a poté přešla na větší trávník k „mramoráku“ mi sdělila, že přece psí exkrementy (ty tuhé) sbírá. Což pečlivě činila. Pouze opomněla tu skutečnost, že psi na trávě a bez vodítka nemají co dělat. Další paní, rovněž se dvěma psy bez vodítka, venčila své psy přímo v parku. Nejdříve mi sdělila, že bydlí poblíž a že stejně už s venčením končí. Přitom právě přišla z Ulice Dr. Beneše do parku. Když jsem si její psy vyfotila, vyhrožovala mi takovým způsobem, že jsem chtěla volat městskou policii. Tudy cesta nevede. Když jsem oslovila městského strážníka čekajícího na hříšníky jedoucí na kole u hotelu Libenský, sdělil mi, že je jich málo (myšleno příslušníků městské policie). Souhlasím. Jeden strážník v parku opravdu nemůže stačit na cyklisty a psy zároveň. Většinou ale v parku není ani jeden. Osobně se domnívám, že veškeré nepohodlí týkající se držení psů by mělo jít na vrub jejich majitelů. Oni by si měli přivstat před odchodem do práce a jít vyvenčit psa na místa k tomu určená, byť vzdálená. A nikoliv obtěžovat projevy jimi chovaných psů v bytech na T. G. Masaryka a přilehlých ulicích ostatní lidi.


psi MLPsi dle mého názoru do lázeňské zóny nepatří. Jak na travnaté plochy, tak na cestičky v parku. Vždycky totiž majitel jakoby náhodou svého psa na trávu pustí. Přikládám aktuální fotografie z lázeňského parku v Mariánských Lázních regulující pohyb psů v okolí Kolonády. Značky jsou jasné, pes do centrální zóny kolem Kolonády nesmí. Je třeba však objektivně přiznat, že Mariánské Lázně nemají v okolí parku bytovou zástavbu jako Poděbrady. Převažují zde hotely. Je jasné, že v Poděbradech majitel se psem musí nějak vyjít z domu, pokud bydlí u parku. Ale poté by měl rychlým krokem opustit svou komfortní zónu, okolí oblíbeného lázeňského parku, a svého psa jít venčit jinam. Přála bych si, aby nové zastupitelstvo mělo odvahu tuto věc řešit.

 

Blanka Horáková

(18. 10. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY