Ráda bych zde popsala, jak jde čas a jak někteří během času obrací kabáty

 

Dne 7. 11. 2014 jsem na hlavičkovém papíře „Město Poděbrady“ dostala starostou Langrem podepsaný děkovný dopis, kde mimo jiné píše, že „Nemuseli jsme mít vždy úplně identický názor na věc…“ a o pár řádků dál „Přijměte proto, prosím, upřímné poděkování…“ Dále pan Langr píše, jak je rád, že dokážu vyjádřit i kritické názory a že toto vítá. Čas šel dál, a já stále více začala chápat, že práce pana Langra tomuto městu škodí a že má jiné priority, než jsou potřeby občanů města. Celou tu dobu jsem na toto upozorňovala. Naposledy v PN č. 15. A 30. 7. 2018 mi opět přišel dopis na hlavičkovém papíře „Město Poděbrady“. Tentokrát už na něm nebyla pochvala a poděkování, ale výhrůžka, že mě pan Langr dá k soudu, pokud se mu za svůj názor neomluvím. Pár dní nato další dopis od městského právníka (zřejmě za peníze města, jak má pan Langr ve zvyku), který mě opětovně vyzývá k omluvě za mé názory. A opět výhružka soudy. Stojí mu za to vyhrožovat soudy 75leté paní důchodkyni. Jsem sice seniorka, ale stále také svéprávná občanka, která si dokáže udělat svůj vlastní názor. Občanka, která se těchto výhrůžek nebojí a za své názory se mu omlouvat nehodlá. A může mě vyhrožovat, jak bude chtít. Tady je jen vidět, jak člověka za čtyři roky vládnutí semele pocit neomylnosti a moci. Kde dřív kritika a opačný názor nevadil a byl vítán, dnes je důvodem výhružek a žaloby k soudu. Pokud pane Langr neunesete trocha kritických slov a nedokážete se obhájit jinak než jen vyhrožováním soudy, měl byste rezignovat a do politiky se nepouštět.


Mgr. Marie Kašparová

(20. 9. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY