Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN


Pane Káninský, znám Vás pouze z Vašich četných písemných nenávistných projevů vůči starostovi Langrovi v rámci současných voleb. Soudím, že jste to právě Vy v té volební vřavě, který tahá v pozadí za ony neviditelné nitky s cílem za každou cenu od října vládnout městu. Ani Vy neznáte mne, pouze ze dvou písemných projevů, kterými jsem se vyjádřil k volbám. Moje články v PN o „přízemních“ aktivitách a zážitcích v oblasti zpěvu, tance a propagace města nemohly vzbudit Vaši pozornost. Neznáte mne tedy vůbec, a přesto okamžitě se chopíte sebemenší příležitosti k podlému obvinění pana starosty: autor Ing. Král je jeho pseudonym. Přesně takto uvažujete a konáte, pane Káninský – v dříve mnou zmíněném – Vašem „třesu se na křeslo starosty“. Nenapadlo Vás, že jste hluboce urazil i mne? Jsem zde, z masa a krve, a jednou Vám zazpívám Výzvu ke zdravému životu v Poděbradech s mým textem (těším se, že text upravím po realizaci krytého bazénu v centru Poděbrad, viz článek Až k Vašemu hořkému konci…), určenou sice pro seniory, ale i Vy byste se měl hned po volbách, které nedopadnou (tomu pevně věřím) podle Vašich představ, zaměřit na posilování zdraví a předcházení stařeckým neduhům…


Věřím též, že poděbradský volič si uvědomí včas, jak by pochodilo naše město pod Vaším vládnutím, a dá svůj hlas straně dobra, kterou představuje starosta Dr. Langr, skutečná osobnost, morálně ověřená a ceněná ve vysoké politice, avšak na komunální úrovni nesmyslně, ale neobyčejně tvrdošíjně urážená (Vámi, p. Třeštikem nebo pí. Kroupovou). Uvažuji, proč se chováte k panu starostovi tak nemorálně, a docházím k závěru, že mj. chorobně závidíte, jelikož intelektem a přínosem jeho práce pro společnost a český národ, ale zejména pro naše Poděbrady mu nesaháte po paty!


Ing. Bohuslav Král

(4. 10. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY