Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN


Pane Káninský, znám Vás pouze z Vašich četných písemných nenávistných projevů vůči starostovi Langrovi v rámci současných voleb. Soudím, že jste to právě Vy v té volební vřavě, který tahá v pozadí za ony neviditelné nitky s cílem za každou cenu od října vládnout městu. Ani Vy neznáte mne, pouze ze dvou písemných projevů, kterými jsem se vyjádřil k volbám. Moje články v PN o „přízemních“ aktivitách a zážitcích v oblasti zpěvu, tance a propagace města nemohly vzbudit Vaši pozornost. Neznáte mne tedy vůbec, a přesto okamžitě se chopíte sebemenší příležitosti k podlému obvinění pana starosty: autor Ing. Král je jeho pseudonym. Přesně takto uvažujete a konáte, pane Káninský – v dříve mnou zmíněném – Vašem „třesu se na křeslo starosty“. Nenapadlo Vás, že jste hluboce urazil i mne? Jsem zde, z masa a krve, a jednou Vám zazpívám Výzvu ke zdravému životu v Poděbradech s mým textem (těším se, že text upravím po realizaci krytého bazénu v centru Poděbrad, viz článek Až k Vašemu hořkému konci…), určenou sice pro seniory, ale i Vy byste se měl hned po volbách, které nedopadnou (tomu pevně věřím) podle Vašich představ, zaměřit na posilování zdraví a předcházení stařeckým neduhům…


Věřím též, že poděbradský volič si uvědomí včas, jak by pochodilo naše město pod Vaším vládnutím, a dá svůj hlas straně dobra, kterou představuje starosta Dr. Langr, skutečná osobnost, morálně ověřená a ceněná ve vysoké politice, avšak na komunální úrovni nesmyslně, ale neobyčejně tvrdošíjně urážená (Vámi, p. Třeštikem nebo pí. Kroupovou). Uvažuji, proč se chováte k panu starostovi tak nemorálně, a docházím k závěru, že mj. chorobně závidíte, jelikož intelektem a přínosem jeho práce pro společnost a český národ, ale zejména pro naše Poděbrady mu nesaháte po paty!


Ing. Bohuslav Král

(4. 10. 2018)

 


Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY