Reakce na článek pana starosty v posledních PN


Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady, bych se chtěl ohradit a reagovat na článek „Moc bych si bazén přál, ale…“ pana starosty v posledních PN, kde nám v závěru sdělí, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, které bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá. Bazén není politická věc jako za komunistů, kteří v době aktuální výstavby rozhodli o realizaci v Nymburku, kde bylo sídlo Okresního tajemníka strany, a občanům Poděbrad doporučili dojíždět do Okresního města. Bohužel v tuto chvíli se právě akce bazén stala tématem číslo 1 pro většinu politických uskupení a nelibost Volby pro Poděbrady v čele s panem starostou je zřejmá a čitelná, jelikož na rozdíl ode všech ostatních, kde se především v minulosti mluvilo a plánovalo, na místo činů a konkrétního výsledku, tak v našem sdružení Naše Poděbrady jsme celou akci bez zbytečných řečí již nyní dotáhli přes návrh na konání místního Referenda do konkrétní podoby referenda, kde občané sami rozhodnou o dalším postupu a v kladném případě zavážou příští zastupitelstvo konat namísto slov. Právo volit je demokratický nástroj každého z nás, samozřejmě nikomu neodpírám volbu, zda se účastnit či ne samotných voleb, ale všichni dobře víme, že největší odborníci a experti na vše jsou po volbách Ti, kteří hlasovat vůbec nejdou, a potom je v případě různých investičních akcí města vidíme v první řadě s páskou v ruce, což vidím jako v tomto případě pana starosty jako prostý alibismus.


Neúčast na referendu, resp. jeho názor a v podstatě doporučení, nejvýše voleného činitele našeho města, beru jako plivnutí do tváře nám všem, kteří věnovali této akci několik desítek hodin ze svého volného času s cílem nikoli politickým, ale především s cílem udělat konkrétní věc pro skutečně všechny občany našeho města bez rozdílu vyznání, polit. příslušnosti, věku apod. Všichni chápeme, že případná výstavba bazénu je jednoznačně největší investiční akcí v rozpočtu města. Nikdo z nás nechce omezovat finance na sportovní spolky, kulturní akce a další zájmové sdružení atd., tyto kapitoly rozpočtu financování bazénu neohrozí. Chápu, že představa pana starosty v případě neúspěchu ve volbách a nedej bože nepokračování v čele na radnici, je velmi nepříjemná, ale o tom rozhodnete vy stejně jako o budoucí výstavbě bazénu, a proto mi dovolte v závěru opět jako člena přípravného výboru a občana tohoto města, kterému není budoucnost a volnočasové aktivity nás všech, lhostejná, všechny co nejupřímněji pozvat na nadcházející komunální volby, a především na hlasování – referendum o bazénu v Poděbradech. Dejte své ANO či NE na jasné otázky referenda a tím nám všem sdělíte svůj názor, který je pro nás závazný a který pro nás v případě úspěchu v těchto volbách bude jako základní deska či kámen pro další práci.


Jiří Málek

(4. 10. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY