Reakce na příspěvek paní Věry Malíkové v PN 14/2018

 

Nejsem rodačka z Poděbrad, ale žiji zde aktivně 60 let. Nenašla jsem v novinách STAN nic, co by mě jako důchodkyni uráželo a nepovažuji se za nesvéprávného občana. Jde asi o článek z novin STAN „ Zaprodaný starosta II“. Mohu jen uvést fakt, že na schůzi důchodců bylo uvedeno, že pan starosta poslal nějaké listiny, které máme podepsat. Nevím přesně, o co šlo, jestli o podporu kandidatury na starostu. Ale řečeno bylo, že kdyby byl někdo jiný starostou, možná už bychom jako důchodci nedostali tolik peněz. Tyto listiny byly dány na všechny organizace (SPCCH, STP, Spolek pro aktivní život v Poděbradech atd.), pravděpodobně s obdobným doporučením.
Při podepisování petice na referendum „krytý bazén“ mi to lidé hlásili, že už něco panu starostovi podpisovali. Je to jeho věc a nemíním se k tomu vyjadřovat. Faktem je, že jsem se jeho práce i zastávala. Během funkčního období se však ukázaly i některé jeho špatné vlastnosti. Ano, o město se stará, ostatně je to jeho práce, ale běda, jak s ním někdo nesouhlasí nebo ho kritizuje. Někdy mě napadne heslo: „Pro pravdu se člověk nejvíc zlobí.“
Zdeňka Formánková (roč. 1936)

Jsem důchodkyně žijící v Poděbradech a musím reagovat na příspěvek paní Věry Malíkové, která velebí dosluhujícího starostu PhDr. Ladislava Langra. I přes můj věk mi to nedá, a musím reagovat. Já jako důchodkyně se necítím být nařčena hnutím STAN Poděbrady z nesvéprávnosti nebo něčeho podobného. Naopak, jsem ráda, že si mohu vybírat, koho volit, a nemusím svůj hlas povinně dávat vybraným osobám. Nikdy bych už svůj hlas nedala panu PhDr. Langrovi, bývalému členovi KSČ – účelové členství. Člověku, který zaprodal Poděbrady za čističku odpadních vod, ČOV. Člověku, který dostal pokutu od kraje za špatné jednání s občany města. Člověku, který svým chováním manipuluje s námi důchodci pod slibem lepšího zacházení. Osobně mám velmi špatné zkušenosti se starostou p. PhDr. Langrem – hodně slibuje, ale sliby nedodržuje. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale minulost dosluhujícího pana starosty a jeho naučené praktiky mě nutí volit jiné lidi, například ze STANu Poděbrady. Jsem občanka města Poděbrady dlouho a mám k Poděbradům citovou vazbu – vlasteneckou, ale ještě nejsem dost stará na to, aby mi bylo jedno, kdo je ve vedení města. A není mi lhostejné, jací úředníci jsou na radnici a jak je s nimi zacházeno. Neuniklo mi z Poděbradských novin, jak na radnici skončila paní Ing. Netíková nebo, jak se v minulých PN vyslovil pan starosta PhDr. Langr k panu Červinkovi, který je také ze stavebního úřadu, jako paní Ing. Netíková. Za sebe, jako poděbradskou důchodkyni, chci jen vyslovit zbožné přání, aby blížící se volby už nevyhrál pan PhDr. Ladislav Langr, který Poděbradům škodí, a ve funkci starosty není schopen být dobrým a rozumným hospodářem města, schází mu ekonomická a technická odbornost. Je to prostě dramatik, který umí tak dobře psát divadelní hry a romány. V tomto směru mu přeji hodně zdaru. Městu Poděbrady bych přála starostu dobrého a rozumného hospodáře, schopného člověka s technickým a ekonomickým přehledem, se zájmem o blaho města a všech občanů, aby se všem dobře žilo.
Mgr. Marie Kašparová (roč. 1943)

(26. 7. 2018)

 


Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY