Reakce na příspěvek paní Věry Malíkové v PN 14/2018

 

Nejsem rodačka z Poděbrad, ale žiji zde aktivně 60 let. Nenašla jsem v novinách STAN nic, co by mě jako důchodkyni uráželo a nepovažuji se za nesvéprávného občana. Jde asi o článek z novin STAN „ Zaprodaný starosta II“. Mohu jen uvést fakt, že na schůzi důchodců bylo uvedeno, že pan starosta poslal nějaké listiny, které máme podepsat. Nevím přesně, o co šlo, jestli o podporu kandidatury na starostu. Ale řečeno bylo, že kdyby byl někdo jiný starostou, možná už bychom jako důchodci nedostali tolik peněz. Tyto listiny byly dány na všechny organizace (SPCCH, STP, Spolek pro aktivní život v Poděbradech atd.), pravděpodobně s obdobným doporučením.
Při podepisování petice na referendum „krytý bazén“ mi to lidé hlásili, že už něco panu starostovi podpisovali. Je to jeho věc a nemíním se k tomu vyjadřovat. Faktem je, že jsem se jeho práce i zastávala. Během funkčního období se však ukázaly i některé jeho špatné vlastnosti. Ano, o město se stará, ostatně je to jeho práce, ale běda, jak s ním někdo nesouhlasí nebo ho kritizuje. Někdy mě napadne heslo: „Pro pravdu se člověk nejvíc zlobí.“
Zdeňka Formánková (roč. 1936)

Jsem důchodkyně žijící v Poděbradech a musím reagovat na příspěvek paní Věry Malíkové, která velebí dosluhujícího starostu PhDr. Ladislava Langra. I přes můj věk mi to nedá, a musím reagovat. Já jako důchodkyně se necítím být nařčena hnutím STAN Poděbrady z nesvéprávnosti nebo něčeho podobného. Naopak, jsem ráda, že si mohu vybírat, koho volit, a nemusím svůj hlas povinně dávat vybraným osobám. Nikdy bych už svůj hlas nedala panu PhDr. Langrovi, bývalému členovi KSČ – účelové členství. Člověku, který zaprodal Poděbrady za čističku odpadních vod, ČOV. Člověku, který dostal pokutu od kraje za špatné jednání s občany města. Člověku, který svým chováním manipuluje s námi důchodci pod slibem lepšího zacházení. Osobně mám velmi špatné zkušenosti se starostou p. PhDr. Langrem – hodně slibuje, ale sliby nedodržuje. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale minulost dosluhujícího pana starosty a jeho naučené praktiky mě nutí volit jiné lidi, například ze STANu Poděbrady. Jsem občanka města Poděbrady dlouho a mám k Poděbradům citovou vazbu – vlasteneckou, ale ještě nejsem dost stará na to, aby mi bylo jedno, kdo je ve vedení města. A není mi lhostejné, jací úředníci jsou na radnici a jak je s nimi zacházeno. Neuniklo mi z Poděbradských novin, jak na radnici skončila paní Ing. Netíková nebo, jak se v minulých PN vyslovil pan starosta PhDr. Langr k panu Červinkovi, který je také ze stavebního úřadu, jako paní Ing. Netíková. Za sebe, jako poděbradskou důchodkyni, chci jen vyslovit zbožné přání, aby blížící se volby už nevyhrál pan PhDr. Ladislav Langr, který Poděbradům škodí, a ve funkci starosty není schopen být dobrým a rozumným hospodářem města, schází mu ekonomická a technická odbornost. Je to prostě dramatik, který umí tak dobře psát divadelní hry a romány. V tomto směru mu přeji hodně zdaru. Městu Poděbrady bych přála starostu dobrého a rozumného hospodáře, schopného člověka s technickým a ekonomickým přehledem, se zájmem o blaho města a všech občanů, aby se všem dobře žilo.
Mgr. Marie Kašparová (roč. 1943)

(26. 7. 2018)

 


K nominaci na medaili k 100. výročí republiky

K nominaci na medaili k 100. výročí republiky

Jsem mezi nominovanými na medaili k 100. výročí republiky.

celý článek >>>

Kolonáda nebo cyklostezka?

Kolonáda nebo cyklostezka?

V poslední době jsem zaznamenal na poděbradské kolonádě nebývalý cyklistický ruch.

celý článek >>>

 Poděbradský Zlatý slavík

Poděbradský Zlatý slavík

V několika posledních Poděbradských novinách se prezentovala anketa o medaile k 100. výročí založení ČSR.

celý článek >>>

Trhy v Poděbradech

Trhy v Poděbradech

Před 4 lety byly přestěhovány trhy z Lázeňské ulice k nádraží.

celý článek >>>

Vodohospodářská situace v Poděbradech pohledem obeznámeného občana

Vodohospodářská situace v Poděbradech pohledem obeznámeného občana

Zastupuji město Poděbrady v orgánech akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk již 7 let, nejprve jako místopředseda představenstva a poté jako předseda dozorčí rady. Tímto příspěvkem bych rád informoval čtenáře PN o vodohospodářské infrastruktuře v Poděbradech a o společnosti, která ji provozuje.

celý článek >>>

Komu vadí generel dopravy?

Komu vadí generel dopravy?

Když se podíváte na plán města nebo jeho letecký snímek například v části Poděbrady II nebo „starý“ Žižkov, uvidíte, jak naši předkové logicky a s noblesou založili síť páteřních ulic a na ně navazujících komunikací.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

Do naha!

celý článek >>>

Úhel pohledu – neslušně slušný pan Smejkal

Úhel pohledu – neslušně slušný pan Smejkal

Teatrální prezentace zastupitelských dojmů pana Smejkala z jednání zastupitelstva ze dne 20. 6. 2018 v PN č.14/2018 může připomínat v mnohém komedii Františka Langera „Obrácení Ferdyše Pištory.“

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY