Reakce na příspěvek paní Věry Malíkové v PN 14/2018

 

Nejsem rodačka z Poděbrad, ale žiji zde aktivně 60 let. Nenašla jsem v novinách STAN nic, co by mě jako důchodkyni uráželo a nepovažuji se za nesvéprávného občana. Jde asi o článek z novin STAN „ Zaprodaný starosta II“. Mohu jen uvést fakt, že na schůzi důchodců bylo uvedeno, že pan starosta poslal nějaké listiny, které máme podepsat. Nevím přesně, o co šlo, jestli o podporu kandidatury na starostu. Ale řečeno bylo, že kdyby byl někdo jiný starostou, možná už bychom jako důchodci nedostali tolik peněz. Tyto listiny byly dány na všechny organizace (SPCCH, STP, Spolek pro aktivní život v Poděbradech atd.), pravděpodobně s obdobným doporučením.
Při podepisování petice na referendum „krytý bazén“ mi to lidé hlásili, že už něco panu starostovi podpisovali. Je to jeho věc a nemíním se k tomu vyjadřovat. Faktem je, že jsem se jeho práce i zastávala. Během funkčního období se však ukázaly i některé jeho špatné vlastnosti. Ano, o město se stará, ostatně je to jeho práce, ale běda, jak s ním někdo nesouhlasí nebo ho kritizuje. Někdy mě napadne heslo: „Pro pravdu se člověk nejvíc zlobí.“
Zdeňka Formánková (roč. 1936)

Jsem důchodkyně žijící v Poděbradech a musím reagovat na příspěvek paní Věry Malíkové, která velebí dosluhujícího starostu PhDr. Ladislava Langra. I přes můj věk mi to nedá, a musím reagovat. Já jako důchodkyně se necítím být nařčena hnutím STAN Poděbrady z nesvéprávnosti nebo něčeho podobného. Naopak, jsem ráda, že si mohu vybírat, koho volit, a nemusím svůj hlas povinně dávat vybraným osobám. Nikdy bych už svůj hlas nedala panu PhDr. Langrovi, bývalému členovi KSČ – účelové členství. Člověku, který zaprodal Poděbrady za čističku odpadních vod, ČOV. Člověku, který dostal pokutu od kraje za špatné jednání s občany města. Člověku, který svým chováním manipuluje s námi důchodci pod slibem lepšího zacházení. Osobně mám velmi špatné zkušenosti se starostou p. PhDr. Langrem – hodně slibuje, ale sliby nedodržuje. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale minulost dosluhujícího pana starosty a jeho naučené praktiky mě nutí volit jiné lidi, například ze STANu Poděbrady. Jsem občanka města Poděbrady dlouho a mám k Poděbradům citovou vazbu – vlasteneckou, ale ještě nejsem dost stará na to, aby mi bylo jedno, kdo je ve vedení města. A není mi lhostejné, jací úředníci jsou na radnici a jak je s nimi zacházeno. Neuniklo mi z Poděbradských novin, jak na radnici skončila paní Ing. Netíková nebo, jak se v minulých PN vyslovil pan starosta PhDr. Langr k panu Červinkovi, který je také ze stavebního úřadu, jako paní Ing. Netíková. Za sebe, jako poděbradskou důchodkyni, chci jen vyslovit zbožné přání, aby blížící se volby už nevyhrál pan PhDr. Ladislav Langr, který Poděbradům škodí, a ve funkci starosty není schopen být dobrým a rozumným hospodářem města, schází mu ekonomická a technická odbornost. Je to prostě dramatik, který umí tak dobře psát divadelní hry a romány. V tomto směru mu přeji hodně zdaru. Městu Poděbrady bych přála starostu dobrého a rozumného hospodáře, schopného člověka s technickým a ekonomickým přehledem, se zájmem o blaho města a všech občanů, aby se všem dobře žilo.
Mgr. Marie Kašparová (roč. 1943)

(26. 7. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY