Reakce zastupitele Lukavce


Obvykle se do velkých „politických“ disputací prostřednictvím médií nepouštím. Málokoho to zajímá, a strany, které takto komunikují, se obvykle v rovinách komunikace velmi účelově míjejí, protože chtějí pouze potvrzovat a upevňovat to, co už jednou řekly a je jim v podstatě jedno, co říká druhá strana, čím argumentuje. K názoru pana Mikolandy v minulých PN na můj předchozí článek však rád některé věci ujasním, aby mi autor textu nepodsouval vizitku člověka, který něco neřekl nebo zatajil.


Ve svém článku jsem sdělil, že nehlasování pro rozpočet u některých členů opozice považuji za nezodpovědné. Proč? Protože rozpočet přeci není jen o investicích a kvůli nesouhlasu s investiční politikou koalice, na což má opozice samozřejmě právo, nelze jednoduše pohřbít celý rozpočet, nota bene, když k naprosté většině rozpočtových kapitol nebyla ze strany opozice jediná námitka. Dále jsem řekl, že i v rámci koalice proběhly diskuze, které by ve výsledku měly eliminovat některé doposud zažité postupy, které opozice i z mého pohledu mnohdy oprávněně kritizovala. Naznačil jsem pozitivní posun v řízení a financování investic. Proto jsem vyzval pana Mikolandu, aby hlasoval pro rozpočet. On mě asi na zastupitelstvu moc neposlouchal, nebo jsem ho nepřesvědčil. To už je jedno. Byl proti rozpočtu. Zargumentoval to ve svém názoru pro minulé PN čísly o investicích. Čísly, která jsem údajně zatajil, ač jsou veřejná.


Ani mě nijak netěší výsledky roku 2016 v oblasti realizace investic. Naplánovali jsme toho v roce 2016 hodně, hodně se toho nepodařilo zrealizovat. Důvody jsou objektivní, částečně i subjektivní. Problémy jsme vyhodnotili, a věřím, že jsme se z chyb poučili.


Shrnu-li v reakci na pana Mikolandu, to, že se „proinvestovalo“ relativně málo peněz oproti rozpočtovaným, je pravdou. To, že se alokovaly peníze na investiční akce, z nichž některé nebyly ideově i projektově zcela připraveny, je také pravdou. Že jsme nezískali tolik dotací (na které jsme si zvykli v minulém plánovacím období a které významně ubyly, protože se zásadně změnily dotační podmínky) pravdou také jest. Co ale určitě pravdou není, je jeho konstatování, že jsme se chovali v rozporu s prací dobrého hospodáře a naše výsledky jsou skandální.


Kladu si otázku, co jsme jako koalice tak hrozného provedli, že dostáváme takto expresivní negativní hodnocení? Ano, nevyčerpali jsme peníze z rozpočtu na investiční akce, které jsme plánovali a jako zastupitelstvo průběžně alokovali. Rozhodně ne silou koalice, jak říká pan Mikolanda, tj. jen 11 hlasy, ale ve všech případech i s přispěním opozičních zastupitelů, protože mj. ne na všech jednáních zastupitelstva byli přítomni všichni koaliční zastupitelé. Jen pro zajímavost, rozpočet na rok 2016 schválilo 14 zastupitelů z 19 přítomných; v roce 2016 proběhlo 7 hlasování o rozpočtových opatřeních, kde se mj. finančně dotovaly investiční akce, a to u čtyř hlasování bylo „pro“ 15 zastupitelů a u tří dalších po 14, 13 a 12 zastupitelích. Pouze 1 hlas ze všech osmi rozpočtových hlasování v zastupitelstvu byl „proti“.


Neproinvestované peníze za rok 2016 jsou na účtu města, nikdo je nikam nevyvedl a ani nezpronevěřil. Městu, pokud je mi známo, nevznikla nečerpáním investičních prostředků žádná škoda na majetku…


Proč tedy tak silná slova? Snad ne jen proto, aby pozorný čtenář a občan našeho města „lépe“ pochopil důvod, proč opoziční zastupitel nemohl hlasovat pro jinak dobrý rozpočet?

Zbyněk Lukavec,
zastupitel Poděbrad


Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Se zloději jsem se setkal dvakrát. Poprvé to bylo v poděbradské sokolovně...

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY