Reakce zastupitele Lukavce


Obvykle se do velkých „politických“ disputací prostřednictvím médií nepouštím. Málokoho to zajímá, a strany, které takto komunikují, se obvykle v rovinách komunikace velmi účelově míjejí, protože chtějí pouze potvrzovat a upevňovat to, co už jednou řekly a je jim v podstatě jedno, co říká druhá strana, čím argumentuje. K názoru pana Mikolandy v minulých PN na můj předchozí článek však rád některé věci ujasním, aby mi autor textu nepodsouval vizitku člověka, který něco neřekl nebo zatajil.


Ve svém článku jsem sdělil, že nehlasování pro rozpočet u některých členů opozice považuji za nezodpovědné. Proč? Protože rozpočet přeci není jen o investicích a kvůli nesouhlasu s investiční politikou koalice, na což má opozice samozřejmě právo, nelze jednoduše pohřbít celý rozpočet, nota bene, když k naprosté většině rozpočtových kapitol nebyla ze strany opozice jediná námitka. Dále jsem řekl, že i v rámci koalice proběhly diskuze, které by ve výsledku měly eliminovat některé doposud zažité postupy, které opozice i z mého pohledu mnohdy oprávněně kritizovala. Naznačil jsem pozitivní posun v řízení a financování investic. Proto jsem vyzval pana Mikolandu, aby hlasoval pro rozpočet. On mě asi na zastupitelstvu moc neposlouchal, nebo jsem ho nepřesvědčil. To už je jedno. Byl proti rozpočtu. Zargumentoval to ve svém názoru pro minulé PN čísly o investicích. Čísly, která jsem údajně zatajil, ač jsou veřejná.


Ani mě nijak netěší výsledky roku 2016 v oblasti realizace investic. Naplánovali jsme toho v roce 2016 hodně, hodně se toho nepodařilo zrealizovat. Důvody jsou objektivní, částečně i subjektivní. Problémy jsme vyhodnotili, a věřím, že jsme se z chyb poučili.


Shrnu-li v reakci na pana Mikolandu, to, že se „proinvestovalo“ relativně málo peněz oproti rozpočtovaným, je pravdou. To, že se alokovaly peníze na investiční akce, z nichž některé nebyly ideově i projektově zcela připraveny, je také pravdou. Že jsme nezískali tolik dotací (na které jsme si zvykli v minulém plánovacím období a které významně ubyly, protože se zásadně změnily dotační podmínky) pravdou také jest. Co ale určitě pravdou není, je jeho konstatování, že jsme se chovali v rozporu s prací dobrého hospodáře a naše výsledky jsou skandální.


Kladu si otázku, co jsme jako koalice tak hrozného provedli, že dostáváme takto expresivní negativní hodnocení? Ano, nevyčerpali jsme peníze z rozpočtu na investiční akce, které jsme plánovali a jako zastupitelstvo průběžně alokovali. Rozhodně ne silou koalice, jak říká pan Mikolanda, tj. jen 11 hlasy, ale ve všech případech i s přispěním opozičních zastupitelů, protože mj. ne na všech jednáních zastupitelstva byli přítomni všichni koaliční zastupitelé. Jen pro zajímavost, rozpočet na rok 2016 schválilo 14 zastupitelů z 19 přítomných; v roce 2016 proběhlo 7 hlasování o rozpočtových opatřeních, kde se mj. finančně dotovaly investiční akce, a to u čtyř hlasování bylo „pro“ 15 zastupitelů a u tří dalších po 14, 13 a 12 zastupitelích. Pouze 1 hlas ze všech osmi rozpočtových hlasování v zastupitelstvu byl „proti“.


Neproinvestované peníze za rok 2016 jsou na účtu města, nikdo je nikam nevyvedl a ani nezpronevěřil. Městu, pokud je mi známo, nevznikla nečerpáním investičních prostředků žádná škoda na majetku…


Proč tedy tak silná slova? Snad ne jen proto, aby pozorný čtenář a občan našeho města „lépe“ pochopil důvod, proč opoziční zastupitel nemohl hlasovat pro jinak dobrý rozpočet?

Zbyněk Lukavec,
zastupitel Poděbrad


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY