Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě, zatím ale chybí zastávky


doprava jirkaO integraci Nymburska do Pražské integrované dopravy (PID), která proběhla koncem března 2017, informovaly zevrubně Poděbradské noviny již v minulém čísle. Dovolím si informace doplnit o popis změn, které integrace přinesla Přední Lhotě. Především jde o zásadní zvýšení dopravní obslužnosti, která je nyní srovnatelná počtem a intervaly spojů s městskou hromadnou dopravou ve větších městech. Středem obce dosud projížděl pouze jeden autobus denně, a to jen jedním směrem a pouze v pracovní dny mimo prázdniny – vozil děti ráno do školy v centru města. Nyní se k tomuto spoji přidává dalších 15 párů autobusů, které přes Polabec, Vrbovou Lhotu a Ratenice napojují Přední Lhotu na železniční stanice v Poděbradech a v Pečkách.


Podobně u linky spojující Poděbrady a Nymburk přes Přední Lhotu, Chvalovice a Kovanice dochází ke zvýšení počtu spojů na 14 za den.


Občané Přední Lhoty tak nově mají ve všední dny mezi čtvrtou hodinou ranní a devátou hodinou večerní každou půlhodinu možnost dojet autobusem do některého z regionálních center a pokračovat dál po železnici. (Ve špičce dokonce čtyřikrát za hodinu.)


Mimo zastavěnou část obce, po silnici II/611 přes zastávku „U Kopečků“, navíc nadále operuje dálková linka PID č. 398, která spojuje Poděbrady s Prahou (stanicí metra Černý Most).


Výše popsané zlepšení dopravní obslužnosti je bohužel zatím spíše teoretické. V rámci zavedení nových linek 493 (Poděbrady-Nymburk) a 498 (Poděbrady-Pečky) došlo k přejmenování a zobousměrnění dosud jednosměrných zastávek v Přední Lhotě. U nich ale zatím chybí označníky, nástupní ostrůvky a přístřešky a autobusy jimi zatím projíždějí bez zastavení. Nejnaléhavější je situace U Kopečků, kde lidé zrušením linky H38 přišli o spojení ve směru na Pečky, jelikož nová linka 498 jedoucí přes Přední Lhotu nemá u Kopečků zastávku. Musí proto jít na autobus až téměř do Polabce. Rada města Poděbrady proto 8. března 2017 schválila návrh zastupitelstvu, aby akční plán investic města doplnilo o projekt „Autobusové zastávky v Přední Lhotě“. Zastupitelstvo by o návrhu mělo hlasovat na jednání 12. dubna 2017.


Ke zlepšení dopravní obslužnosti Přední Lhoty dochází díky iniciativě zdejšího místního výboru, který na jaře roku 2015 provedl anketu mezi občany na téma zvýšení počtu autobusových spojů projíždějících zastavěnou částí obce. V anketě se většina vyslovila pro. Na základě výsledků ankety proběhlo jednání mezi zástupcem místního výboru a vedoucím oddělení koncepce příměstské dopravy Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), jehož výsledkem je trasování nových autobusových linek. ROPID zároveň vyzval město, aby doplnilo chybějící zastávky tam, kde jsou dosud pouze v jednom směru.


Jan Jirka
Foto: autor

 


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY