Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě, zatím ale chybí zastávky


doprava jirkaO integraci Nymburska do Pražské integrované dopravy (PID), která proběhla koncem března 2017, informovaly zevrubně Poděbradské noviny již v minulém čísle. Dovolím si informace doplnit o popis změn, které integrace přinesla Přední Lhotě. Především jde o zásadní zvýšení dopravní obslužnosti, která je nyní srovnatelná počtem a intervaly spojů s městskou hromadnou dopravou ve větších městech. Středem obce dosud projížděl pouze jeden autobus denně, a to jen jedním směrem a pouze v pracovní dny mimo prázdniny – vozil děti ráno do školy v centru města. Nyní se k tomuto spoji přidává dalších 15 párů autobusů, které přes Polabec, Vrbovou Lhotu a Ratenice napojují Přední Lhotu na železniční stanice v Poděbradech a v Pečkách.


Podobně u linky spojující Poděbrady a Nymburk přes Přední Lhotu, Chvalovice a Kovanice dochází ke zvýšení počtu spojů na 14 za den.


Občané Přední Lhoty tak nově mají ve všední dny mezi čtvrtou hodinou ranní a devátou hodinou večerní každou půlhodinu možnost dojet autobusem do některého z regionálních center a pokračovat dál po železnici. (Ve špičce dokonce čtyřikrát za hodinu.)


Mimo zastavěnou část obce, po silnici II/611 přes zastávku „U Kopečků“, navíc nadále operuje dálková linka PID č. 398, která spojuje Poděbrady s Prahou (stanicí metra Černý Most).


Výše popsané zlepšení dopravní obslužnosti je bohužel zatím spíše teoretické. V rámci zavedení nových linek 493 (Poděbrady-Nymburk) a 498 (Poděbrady-Pečky) došlo k přejmenování a zobousměrnění dosud jednosměrných zastávek v Přední Lhotě. U nich ale zatím chybí označníky, nástupní ostrůvky a přístřešky a autobusy jimi zatím projíždějí bez zastavení. Nejnaléhavější je situace U Kopečků, kde lidé zrušením linky H38 přišli o spojení ve směru na Pečky, jelikož nová linka 498 jedoucí přes Přední Lhotu nemá u Kopečků zastávku. Musí proto jít na autobus až téměř do Polabce. Rada města Poděbrady proto 8. března 2017 schválila návrh zastupitelstvu, aby akční plán investic města doplnilo o projekt „Autobusové zastávky v Přední Lhotě“. Zastupitelstvo by o návrhu mělo hlasovat na jednání 12. dubna 2017.


Ke zlepšení dopravní obslužnosti Přední Lhoty dochází díky iniciativě zdejšího místního výboru, který na jaře roku 2015 provedl anketu mezi občany na téma zvýšení počtu autobusových spojů projíždějících zastavěnou částí obce. V anketě se většina vyslovila pro. Na základě výsledků ankety proběhlo jednání mezi zástupcem místního výboru a vedoucím oddělení koncepce příměstské dopravy Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), jehož výsledkem je trasování nových autobusových linek. ROPID zároveň vyzval město, aby doplnilo chybějící zastávky tam, kde jsou dosud pouze v jednom směru.


Jan Jirka
Foto: autor

 


Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Pomáhat a chránit – zloději a policajti

Se zloději jsem se setkal dvakrát. Poprvé to bylo v poděbradské sokolovně...

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Mnoho věcí se podařilo, ale…

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, která zlepšila stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY