RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

 

langr_Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.


A nutno poznamenat, že RNDr. Mikolanda jde do kritiky nepořádků s razancí. Malý problém je, že jako již tradičně k manipulování veřejnosti používá jen ty argumenty, které se mu hodí. Ony údajně nebezpečné jedy s názvem glyfosát, jsou podle Dr. Mikolandy rakovinotvorná látka, která je zakázána v mnoha evropských zemích. Barvitě popisuje hrůzy, které jeho použití při odstraňování plevele přináší, jak chemická kontaminace způsobila smrt 50 kusů kachny divoké, aby na závěr s politováním konstatoval, že poděbradská lázeňská příroda si díky ignoraci radnice užije další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.


A jak je to doopravdy?


Asi se shodneme, že Evropská unie nás až přehnaně starostlivě chrání i před kdejakým nesmyslem. Přesto v případě zmíněného glyfosátu velká většina členských zemí EU, včetně České republiky, koncem roku 2017 schválila jeho užívání na dalších 5 let. Na rozdíl od tvrzení Dr. Mikolandy v žádné zemi Evropy nedošlo k plošnému zákazu glyfosátu, což mi písemně potvrdil profesor Ing. Josef Soukup, CSc., vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie České zemědělské univerzity. Navíc Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá sama Evropská komise, považují glyfosát za neškodný! Profesor Soukup ve svém vyjádření, které mám k dispozici, dále uvádí, že svalovat úhyn teplokrevných živočichů na glyfosátem kontaminovanou půdu nebo rostliny je holý nesmysl, protože tato toxicita je přibližně stejná jako v kuchyňské soli! A k podobným účelovým a nepravdivým výrokům zmiňovaný profesor Soukup dodává: „Je s podivem, že lidé s povrchními znalostmi problematiky se snaží zviditelňovat a lacino získávat body u neinformovaných voličů tím, že zveličují rizika a opomíjejí užitek, který společnost z používání glyfosátu má. Se skrytým  politickým záměrem zasahují do vědeckých principů registrace přípravků na ochranu rostlin a vytvářejí tak nebezpečný precedens narušení důvěry veřejnosti k institucím, které si společnost sama zřídila k posuzování rizik,“ konstatuje profesor Josef Soukup, mezinárodně uznávaný odborník v oboru agroekologie a člen několika akademických vědeckých rad.

Ladislav Langr,
starosta města Poděbrady
Foto: archiv

(4. 7. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY