RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

 

langr_Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.


A nutno poznamenat, že RNDr. Mikolanda jde do kritiky nepořádků s razancí. Malý problém je, že jako již tradičně k manipulování veřejnosti používá jen ty argumenty, které se mu hodí. Ony údajně nebezpečné jedy s názvem glyfosát, jsou podle Dr. Mikolandy rakovinotvorná látka, která je zakázána v mnoha evropských zemích. Barvitě popisuje hrůzy, které jeho použití při odstraňování plevele přináší, jak chemická kontaminace způsobila smrt 50 kusů kachny divoké, aby na závěr s politováním konstatoval, že poděbradská lázeňská příroda si díky ignoraci radnice užije další hektolitry škodlivých chemických sloučenin.


A jak je to doopravdy?


Asi se shodneme, že Evropská unie nás až přehnaně starostlivě chrání i před kdejakým nesmyslem. Přesto v případě zmíněného glyfosátu velká většina členských zemí EU, včetně České republiky, koncem roku 2017 schválila jeho užívání na dalších 5 let. Na rozdíl od tvrzení Dr. Mikolandy v žádné zemi Evropy nedošlo k plošnému zákazu glyfosátu, což mi písemně potvrdil profesor Ing. Josef Soukup, CSc., vedoucí katedry agroekologie a biometeorologie České zemědělské univerzity. Navíc Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá sama Evropská komise, považují glyfosát za neškodný! Profesor Soukup ve svém vyjádření, které mám k dispozici, dále uvádí, že svalovat úhyn teplokrevných živočichů na glyfosátem kontaminovanou půdu nebo rostliny je holý nesmysl, protože tato toxicita je přibližně stejná jako v kuchyňské soli! A k podobným účelovým a nepravdivým výrokům zmiňovaný profesor Soukup dodává: „Je s podivem, že lidé s povrchními znalostmi problematiky se snaží zviditelňovat a lacino získávat body u neinformovaných voličů tím, že zveličují rizika a opomíjejí užitek, který společnost z používání glyfosátu má. Se skrytým  politickým záměrem zasahují do vědeckých principů registrace přípravků na ochranu rostlin a vytvářejí tak nebezpečný precedens narušení důvěry veřejnosti k institucím, které si společnost sama zřídila k posuzování rizik,“ konstatuje profesor Josef Soukup, mezinárodně uznávaný odborník v oboru agroekologie a člen několika akademických vědeckých rad.

Ladislav Langr,
starosta města Poděbrady
Foto: archiv

(4. 7. 2018)


Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Ve svém „Úhlu pohledu“ (PN 14/2018) kvituje Radek Smejkal podporu zastupitelstva sportovním organizacím.

celý článek >>>

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

V minulém vydání PN nazval starosta kritiku masivního používání herbicidů na bázi glyfosátu v našem lázeňském městě falešným strašením a manipulováním veřejnosti. Starosta tak vyrazil do politického boje za herbicidy zaštítěn profesorem Soukupem z České zemědělské univerzity.

celý článek >>>

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti.

celý článek >>>

Co mi to připomíná?

Co mi to připomíná?

Pan Ing. Lukavec se v minulém čísle PN obul do všech, kteří nesdílí jeho názor a nevidí Poděbrady jeho očima.

celý článek >>>

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční.

celý článek >>>

Nevěřila jsem vlastním očím…

Nevěřila jsem vlastním očím…

…že jakási organizace STAN, která cpe do schránek své noviny, si o mně myslí, že jsem asi nesvéprávný občan, jen proto, že jsem důchodce.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY