Šiřitelé špatné nálady

 

zbynek_lukavec__Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.


Je to pohled nezaujatého člověka, který se do Poděbrad přistěhoval, dovede si věci srovnat, vidí, v jakém krásném a spořádaném městě žijeme, a nepodléhá manipulativním tlakům plátků Našich Poděbrad,  Třeštikovců a Kroupových, notorických negativistů a nosičů špatné nálady.


Proč je občanům Poděbrad stále stejnými politickými subjekty opakovaně malován obraz města jako před apokalypsou, s viníky, kteří za tou můžou? Proč je lež a pomluva běžným nástrojem komunikace? Kam až se dostala v Poděbradech politická kultura? Jak k tomu přijde naprostá většina pohodových obyvatel města, že je někdo samozvaně „krmí blbou náladou“?


Manipulace veřejným míněním, to je ten hlavní důvod. V Česku více než kde jinde platí, že „není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu“. A červíček se zahnízdil a je ho potřeba přikrmovat. Je velmi životaschopný a v prostředí blbé nálady se mu dobře daří. Nejenom mistři politické manipulace vědí, že vypustit lež či poplašnou zprávu do éteru (dnes spíše Fake News, resp. Hoax) je účinnější než stokrát lidem říkat pravdu. A bohužel v této souvislosti je neúčinné, až zbytečné, na lži, pomluvy či poplašné zprávy reagovat pravdou. V tomto zrcadle je skoro marné psát, že paní Kroupová ve svém článku „Co všechno se neudělalo“ na stejném místě PN veřejné mínění opět balamutí, když říká, co všechno koalice nezvládla. Nechci vystupovat za koalici, to mi nepřísluší, ale za sebe musím konstatovat, že město o svůj podíl na čistírně odpadních vod (ČOV) nepřišlo, naopak bude celá jeho a ještě zvětší svůj nemovitý majetek nákupem pozemků VaK Nymburk pod novou stavbou. Už konečně zastavme ty nesmyslné lži, které se kolem ČOV úmyslně šíří s cílem poškodit současné vedení města.


Město má zpracovaný Generel zeleně, podle kterého se realizuje její údržba a obnova. Plánované revitalizaci náměstí předcházela realizovaná architektonická soutěž a nyní se dokončuje Generel dopravy, který má řešit mj. zklidnění této lokality. Velké investiční prostředky šly do obnovy a rozvoje obou fotbalových stadionů. Hala BIOS by se už dávno stavěla, kdyby do soutěže nevstoupil podáním námitky k ÚHOS jeden místní podnikatel. Park v Divadelní ulici by byl dávno revitalizován, kdyby město nevedlo soudní spor o vyklizení stánků s jedním z majitelů. Na zimním stadionu už dávno mohly stát šatny, kdyby město nemuselo přednostně řešit havárii na čpavkovém hospodářství „starého, nového“ zimního stadionu. Stavíme chodníky, obnovujeme komunikace. Volební program je plán, ne všechno je jen v našich rukách, ne úplně všechno se daří dotáhnout do úspěšného konce. Naprostou většinu cílů jsme splnili, rádi složíme ve volební kampani účet voličům.


Nenechme si však vzít pozitivní mysl, chuť do práce a dobré lidské vztahy. Život žijeme jenom jednou. Je škoda jej marnit nicotnostmi a žabomyšími válkami, které rozpoutávají pod rouškou objektivity informací šiřitelé „blbé nálady“.


Krásné léto.


Ing. Zbyněk Lukavec
radní města Poděbrady

(21. 6. 2018)


PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

Vděčnost nad zlato

celý článek >>>

Legiovlak a jeho průvodci

Legiovlak a jeho průvodci

Snad málokterý občan Poděbrad nenavštívil originální muzeum Československé obce legionářské.

celý článek >>>

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Přestože jsem „pejskař“, také mně vadí volně pobíhající psi, zvláště ti velcí, a to nejen v parku, ale i v ulicích.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(K)ámen v duši

celý článek >>>

Vážení spoluobčané!

Vážení spoluobčané!

Před 14 dny byly volby do místního zastupitelstva v Poděbradech. Třebaže starosta pan Ladislav Langr získal nejvíc preferenčních hlasů a jeho volební uskupení ve volbách i zvítězilo, spojily se proti jeho dalšímu pokračování tři méně úspěšní, kteří v konečném součtu však mají o jeden mandát víc než zastupitelé podporující dosavadního starostu.

celý článek >>>

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Paní Zdeňka Formánková ve 20. čísle PN vyjadřuje své zklamání nad výsledkem referenda o výstavbě plaveckého bazénu. Vzpomíná, že bazén byl mnohokrát v minulosti v programu některých stran. Po volbách pak bylo všechno jinak.

celý článek >>>

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

kdy jsme do této školy anebo okolo ní chodili. Celá ulice nádherně upravená a podél chodníků stromy s jeřabinami.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(Heavy)metál z Hradu

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY