Šiřitelé špatné nálady

 

zbynek_lukavec__Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.


Je to pohled nezaujatého člověka, který se do Poděbrad přistěhoval, dovede si věci srovnat, vidí, v jakém krásném a spořádaném městě žijeme, a nepodléhá manipulativním tlakům plátků Našich Poděbrad,  Třeštikovců a Kroupových, notorických negativistů a nosičů špatné nálady.


Proč je občanům Poděbrad stále stejnými politickými subjekty opakovaně malován obraz města jako před apokalypsou, s viníky, kteří za tou můžou? Proč je lež a pomluva běžným nástrojem komunikace? Kam až se dostala v Poděbradech politická kultura? Jak k tomu přijde naprostá většina pohodových obyvatel města, že je někdo samozvaně „krmí blbou náladou“?


Manipulace veřejným míněním, to je ten hlavní důvod. V Česku více než kde jinde platí, že „není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu“. A červíček se zahnízdil a je ho potřeba přikrmovat. Je velmi životaschopný a v prostředí blbé nálady se mu dobře daří. Nejenom mistři politické manipulace vědí, že vypustit lež či poplašnou zprávu do éteru (dnes spíše Fake News, resp. Hoax) je účinnější než stokrát lidem říkat pravdu. A bohužel v této souvislosti je neúčinné, až zbytečné, na lži, pomluvy či poplašné zprávy reagovat pravdou. V tomto zrcadle je skoro marné psát, že paní Kroupová ve svém článku „Co všechno se neudělalo“ na stejném místě PN veřejné mínění opět balamutí, když říká, co všechno koalice nezvládla. Nechci vystupovat za koalici, to mi nepřísluší, ale za sebe musím konstatovat, že město o svůj podíl na čistírně odpadních vod (ČOV) nepřišlo, naopak bude celá jeho a ještě zvětší svůj nemovitý majetek nákupem pozemků VaK Nymburk pod novou stavbou. Už konečně zastavme ty nesmyslné lži, které se kolem ČOV úmyslně šíří s cílem poškodit současné vedení města.


Město má zpracovaný Generel zeleně, podle kterého se realizuje její údržba a obnova. Plánované revitalizaci náměstí předcházela realizovaná architektonická soutěž a nyní se dokončuje Generel dopravy, který má řešit mj. zklidnění této lokality. Velké investiční prostředky šly do obnovy a rozvoje obou fotbalových stadionů. Hala BIOS by se už dávno stavěla, kdyby do soutěže nevstoupil podáním námitky k ÚHOS jeden místní podnikatel. Park v Divadelní ulici by byl dávno revitalizován, kdyby město nevedlo soudní spor o vyklizení stánků s jedním z majitelů. Na zimním stadionu už dávno mohly stát šatny, kdyby město nemuselo přednostně řešit havárii na čpavkovém hospodářství „starého, nového“ zimního stadionu. Stavíme chodníky, obnovujeme komunikace. Volební program je plán, ne všechno je jen v našich rukách, ne úplně všechno se daří dotáhnout do úspěšného konce. Naprostou většinu cílů jsme splnili, rádi složíme ve volební kampani účet voličům.


Nenechme si však vzít pozitivní mysl, chuť do práce a dobré lidské vztahy. Život žijeme jenom jednou. Je škoda jej marnit nicotnostmi a žabomyšími válkami, které rozpoutávají pod rouškou objektivity informací šiřitelé „blbé nálady“.


Krásné léto.


Ing. Zbyněk Lukavec
radní města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY