Šiřitelé špatné nálady

 

zbynek_lukavec__Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.


Je to pohled nezaujatého člověka, který se do Poděbrad přistěhoval, dovede si věci srovnat, vidí, v jakém krásném a spořádaném městě žijeme, a nepodléhá manipulativním tlakům plátků Našich Poděbrad,  Třeštikovců a Kroupových, notorických negativistů a nosičů špatné nálady.


Proč je občanům Poděbrad stále stejnými politickými subjekty opakovaně malován obraz města jako před apokalypsou, s viníky, kteří za tou můžou? Proč je lež a pomluva běžným nástrojem komunikace? Kam až se dostala v Poděbradech politická kultura? Jak k tomu přijde naprostá většina pohodových obyvatel města, že je někdo samozvaně „krmí blbou náladou“?


Manipulace veřejným míněním, to je ten hlavní důvod. V Česku více než kde jinde platí, že „není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu“. A červíček se zahnízdil a je ho potřeba přikrmovat. Je velmi životaschopný a v prostředí blbé nálady se mu dobře daří. Nejenom mistři politické manipulace vědí, že vypustit lež či poplašnou zprávu do éteru (dnes spíše Fake News, resp. Hoax) je účinnější než stokrát lidem říkat pravdu. A bohužel v této souvislosti je neúčinné, až zbytečné, na lži, pomluvy či poplašné zprávy reagovat pravdou. V tomto zrcadle je skoro marné psát, že paní Kroupová ve svém článku „Co všechno se neudělalo“ na stejném místě PN veřejné mínění opět balamutí, když říká, co všechno koalice nezvládla. Nechci vystupovat za koalici, to mi nepřísluší, ale za sebe musím konstatovat, že město o svůj podíl na čistírně odpadních vod (ČOV) nepřišlo, naopak bude celá jeho a ještě zvětší svůj nemovitý majetek nákupem pozemků VaK Nymburk pod novou stavbou. Už konečně zastavme ty nesmyslné lži, které se kolem ČOV úmyslně šíří s cílem poškodit současné vedení města.


Město má zpracovaný Generel zeleně, podle kterého se realizuje její údržba a obnova. Plánované revitalizaci náměstí předcházela realizovaná architektonická soutěž a nyní se dokončuje Generel dopravy, který má řešit mj. zklidnění této lokality. Velké investiční prostředky šly do obnovy a rozvoje obou fotbalových stadionů. Hala BIOS by se už dávno stavěla, kdyby do soutěže nevstoupil podáním námitky k ÚHOS jeden místní podnikatel. Park v Divadelní ulici by byl dávno revitalizován, kdyby město nevedlo soudní spor o vyklizení stánků s jedním z majitelů. Na zimním stadionu už dávno mohly stát šatny, kdyby město nemuselo přednostně řešit havárii na čpavkovém hospodářství „starého, nového“ zimního stadionu. Stavíme chodníky, obnovujeme komunikace. Volební program je plán, ne všechno je jen v našich rukách, ne úplně všechno se daří dotáhnout do úspěšného konce. Naprostou většinu cílů jsme splnili, rádi složíme ve volební kampani účet voličům.


Nenechme si však vzít pozitivní mysl, chuť do práce a dobré lidské vztahy. Život žijeme jenom jednou. Je škoda jej marnit nicotnostmi a žabomyšími válkami, které rozpoutávají pod rouškou objektivity informací šiřitelé „blbé nálady“.


Krásné léto.


Ing. Zbyněk Lukavec
radní města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Ve svém „Úhlu pohledu“ (PN 14/2018) kvituje Radek Smejkal podporu zastupitelstva sportovním organizacím.

celý článek >>>

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

V minulém vydání PN nazval starosta kritiku masivního používání herbicidů na bázi glyfosátu v našem lázeňském městě falešným strašením a manipulováním veřejnosti. Starosta tak vyrazil do politického boje za herbicidy zaštítěn profesorem Soukupem z České zemědělské univerzity.

celý článek >>>

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.

celý článek >>>

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti.

celý článek >>>

Co mi to připomíná?

Co mi to připomíná?

Pan Ing. Lukavec se v minulém čísle PN obul do všech, kteří nesdílí jeho názor a nevidí Poděbrady jeho očima.

celý článek >>>

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční.

celý článek >>>

Nevěřila jsem vlastním očím…

Nevěřila jsem vlastním očím…

…že jakási organizace STAN, která cpe do schránek své noviny, si o mně myslí, že jsem asi nesvéprávný občan, jen proto, že jsem důchodce.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY