Šiřitelé špatné nálady

 

zbynek_lukavec__Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.


Je to pohled nezaujatého člověka, který se do Poděbrad přistěhoval, dovede si věci srovnat, vidí, v jakém krásném a spořádaném městě žijeme, a nepodléhá manipulativním tlakům plátků Našich Poděbrad,  Třeštikovců a Kroupových, notorických negativistů a nosičů špatné nálady.


Proč je občanům Poděbrad stále stejnými politickými subjekty opakovaně malován obraz města jako před apokalypsou, s viníky, kteří za tou můžou? Proč je lež a pomluva běžným nástrojem komunikace? Kam až se dostala v Poděbradech politická kultura? Jak k tomu přijde naprostá většina pohodových obyvatel města, že je někdo samozvaně „krmí blbou náladou“?


Manipulace veřejným míněním, to je ten hlavní důvod. V Česku více než kde jinde platí, že „není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu“. A červíček se zahnízdil a je ho potřeba přikrmovat. Je velmi životaschopný a v prostředí blbé nálady se mu dobře daří. Nejenom mistři politické manipulace vědí, že vypustit lež či poplašnou zprávu do éteru (dnes spíše Fake News, resp. Hoax) je účinnější než stokrát lidem říkat pravdu. A bohužel v této souvislosti je neúčinné, až zbytečné, na lži, pomluvy či poplašné zprávy reagovat pravdou. V tomto zrcadle je skoro marné psát, že paní Kroupová ve svém článku „Co všechno se neudělalo“ na stejném místě PN veřejné mínění opět balamutí, když říká, co všechno koalice nezvládla. Nechci vystupovat za koalici, to mi nepřísluší, ale za sebe musím konstatovat, že město o svůj podíl na čistírně odpadních vod (ČOV) nepřišlo, naopak bude celá jeho a ještě zvětší svůj nemovitý majetek nákupem pozemků VaK Nymburk pod novou stavbou. Už konečně zastavme ty nesmyslné lži, které se kolem ČOV úmyslně šíří s cílem poškodit současné vedení města.


Město má zpracovaný Generel zeleně, podle kterého se realizuje její údržba a obnova. Plánované revitalizaci náměstí předcházela realizovaná architektonická soutěž a nyní se dokončuje Generel dopravy, který má řešit mj. zklidnění této lokality. Velké investiční prostředky šly do obnovy a rozvoje obou fotbalových stadionů. Hala BIOS by se už dávno stavěla, kdyby do soutěže nevstoupil podáním námitky k ÚHOS jeden místní podnikatel. Park v Divadelní ulici by byl dávno revitalizován, kdyby město nevedlo soudní spor o vyklizení stánků s jedním z majitelů. Na zimním stadionu už dávno mohly stát šatny, kdyby město nemuselo přednostně řešit havárii na čpavkovém hospodářství „starého, nového“ zimního stadionu. Stavíme chodníky, obnovujeme komunikace. Volební program je plán, ne všechno je jen v našich rukách, ne úplně všechno se daří dotáhnout do úspěšného konce. Naprostou většinu cílů jsme splnili, rádi složíme ve volební kampani účet voličům.


Nenechme si však vzít pozitivní mysl, chuť do práce a dobré lidské vztahy. Život žijeme jenom jednou. Je škoda jej marnit nicotnostmi a žabomyšími válkami, které rozpoutávají pod rouškou objektivity informací šiřitelé „blbé nálady“.


Krásné léto.


Ing. Zbyněk Lukavec
radní města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Mluvte pravdu!

Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Třeštika z minulých PN.

celý článek >>>

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Pane Káninský, znám Vás pouze z Vašich četných písemných nenávistných projevů vůči starostovi Langrovi v rámci současných voleb.

celý článek >>>

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady, bych se chtěl ohradit a reagovat na článek „Moc bych si bazén přál, ale…“ pana starosty v posledních PN, kde nám v závěru sdělí, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, které bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá.

celý článek >>>

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

V těchto dnech jsem poprvé otevřel Facebook, stránky volebního uskupení VPP, a zíral jsem. Upoutala mne čtyři videa, kde starosta Dr. Langr na bázi Knihy moudrostí starých Toltéků Čtyři dohody komentuje brilantně, aktuálně a vtipně morální úpadek společnosti na konkrétním chování místních účastníků volebního soupeření.

celý článek >>>

Co zbylo z Císařské obory II.

Co zbylo z Císařské obory II.

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Zde bych čtenářům nastínil několik z nich.

celý článek >>>

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Komunální volby jsou přede dveřmi a výrobní linky v dílnách předvolebních lží jedou na plné obrátky. Voličská sázka na nové tváře by měla logicky zahrnovat i nová řešení zahnívajících problémů.

celý článek >>>

Koalice válcuje opozici… Prý

Koalice válcuje opozici… Prý

Končí se volební období a přišel čas bilancování. Velmi často, zejména z úst Dr. Káninského a Ing. Fialy, se ozývalo tvrzení, že koalice válcuje opozici.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

ParaNoi@.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY