Stařenky a staříci v akci

 

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.


psychokempPřed nedávnem jsem se (poprvé) zúčastnil akce nazvané Psychokemp, pořádané poděbradský Spolkem pro aktivní život. Jednalo se o pětidenní pobyt v Josefově Dole (Jizerky). Budu stručný. Ubytování v příjemném penziónu, jídlo 3x denně – chutné a porce „přes čáru“. Program postavený tak, že zbyl čas na spánek, hygienu a to jídlo.
Ráno začínalo rozcvičkou před snídaní, po ní jsme se přesunuli do nedalekého místního muzea. Tam jsme se ve společenské místnosti věnovali hrám i protahovacím cvičením (pilates apod.). Následoval návrat do penziónu k obědu.
Odpoledne do přírody; pěší výlet k přehradě či k protržené přehradě. Dostalo se i na Tanvaldský Špičák a Bukovou Horu, taky exkurze do továrny na hračky byla v programu.
Po večeři chvilka soukromí, jen než majitelé připravili jídelnu k dalšímu využití. Co následovalo, bylo někdy více náročné na hlavu, to když se řešily různé vědomostní testy, jindy na ruce, jejich um a postřeh. Například hod táckem na cíl, předávání kolíčků, mincí a podobně.
Takový byl zatím poslední tábor věnovaný zlepšení fyzické kondice i psychosomatickým dovednostem seniora. Velice stručně napsáno: dlouhý den, krátký týden…

Text: Petr Jánský
Foto: Pavel Kárník

 

 


 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

ČOV politickou trafikou?

ČOV politickou trafikou?

Tlak na schválení pro město nevýhodného dodatku ke smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) s VaK Nymburk, a. s. (VaK), na posledním jednání městského zastupitelstva před volbami byl enormní.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci upřímně poděkovat všem příslušníkům PČR a zaměstnancům Městského úřadu Poděbrady.

celý článek >>>

Vítězství rozumu a... ODS!

Vítězství rozumu a... ODS!

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY