Stařenky a staříci v akci

 

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.


psychokempPřed nedávnem jsem se (poprvé) zúčastnil akce nazvané Psychokemp, pořádané poděbradský Spolkem pro aktivní život. Jednalo se o pětidenní pobyt v Josefově Dole (Jizerky). Budu stručný. Ubytování v příjemném penziónu, jídlo 3x denně – chutné a porce „přes čáru“. Program postavený tak, že zbyl čas na spánek, hygienu a to jídlo.
Ráno začínalo rozcvičkou před snídaní, po ní jsme se přesunuli do nedalekého místního muzea. Tam jsme se ve společenské místnosti věnovali hrám i protahovacím cvičením (pilates apod.). Následoval návrat do penziónu k obědu.
Odpoledne do přírody; pěší výlet k přehradě či k protržené přehradě. Dostalo se i na Tanvaldský Špičák a Bukovou Horu, taky exkurze do továrny na hračky byla v programu.
Po večeři chvilka soukromí, jen než majitelé připravili jídelnu k dalšímu využití. Co následovalo, bylo někdy více náročné na hlavu, to když se řešily různé vědomostní testy, jindy na ruce, jejich um a postřeh. Například hod táckem na cíl, předávání kolíčků, mincí a podobně.
Takový byl zatím poslední tábor věnovaný zlepšení fyzické kondice i psychosomatickým dovednostem seniora. Velice stručně napsáno: dlouhý den, krátký týden…

Text: Petr Jánský
Foto: Pavel Kárník

 

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY