Stromy v mém bezprostředním okolí
Možná, že jsem už příliš staromódní, ale mně připadá ulice bez stromů stejně nepatřičně jako kdysi dáma bez klobouku. Letošní parné léto snad mnohým připomnělo, že rozpálený asfalt ulic a chodníků bez stínu stromů není místem, kde by se chodec cítil dobře. Tenhle rozdíl dvou odlišných klimatických prostředí názorně demonstruje křižovatka ulic Pionýrů a Studentská, kde je na rohu notářská kancelář. Přitom v úseku Studentské od Villy A. Málka po notářskou kancelář ještě nedávno stromy byly, teď tu není ani jediný.
Někdy před šesti až osmi lety byly nově vysázeny stromy hned za rohem, před ZŠ TGM ve Školní ulici. Dokonce na opěrných sloupech nově vysázených stromů byly cedulky s nápisy školních tříd. Domníval jsem se, že takto adresně jsou stromy označeny proto, aby bylo zřejmé, která školní třída bude pečovat o konkrétní stromy. Z původních asi 13 stromů v ulici jich dnes zbylo jen 6, z toho dva už jsou zřejmě suché. Vysazené stromy postupně chřadly, některé uschlé někdo ulomil, a tak tam trčely ze země jen nevzhledné pahýly. Nechápal jsem, jak se na to mohou místní učitelé a žáci dívat. Když jsem šel nyní k volbám, bylo čerstvě uklizeno. Pahýly a jámy po stromech zmizely, vše je pečlivě vydlážděno. Masaryk, jehož jméno si škola dala do svého názvu, často vybízel ke „každodenní mravenčí práci“. Ten by asi koukal, kam až může vyústit šestiletá péče o vysázené stromy.
Strom není betonový patník, který nepotřebuje dlouhá léta žádnou údržbu. Lidé už jsou tak vzdáleni přírodě, že jim to asi vůbec nedochází. Jsme svědky různých nákladných investičních akcí, jejichž dlouhodobý výsledek je žalostný. Není totiž nikdo, kdo by se o zeleň po jejím vysazení staral: odřízl suchou větev a řez ošetřil, odstranil nebo zkrátil nevhodné výhony, srovnal opěrný kůl, obnovil přichycení stromu ke kůlu, než se strom ujme, nebo v případě sucha strom zalil – i přes zimu mohou stromy uschnout. Stačí se projet „ovocnou cyklostezkou“ Matěje Rösslera mezi Pátkem a Poděbrady a je jasné, o čem mluvím. Asi to není jen otázka peněz – na nesmyslné kamerové počítadlo návštěvníků tříkilometrové cyklostezky peníze byly.
Máme krásné výročí vzniku republiky. Před 100 lety se sázely pamětní i nepamětní stromy jako o život. Stačí se podívat na digitalizované školní kroniky obcí http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/ArchivaliePage/archivalieId/453?5 a dozvíme se například, co to byly „stromové slavnosti“, jak žáci školy z nedalekého Křečkova sázeli stromy vypěstované na školní zahradě, dokonce za zpěvu písně Kde domov můj. Ti s nejlepším vysvědčením pak dostávali za odměnu od školy stromek zadarmo, který si pak mohli sami někde zasadit.
Chápu, že dnes je jiná doba, děti už není možné nutit k fyzické páci. Žijeme v době projektů. Což tedy udělat nějaký projekt, jak obnovit ostudně neudržovanou třešňovou alej podél silnice, která je pokračováním Koutecké, a třeba až na křižovatku Pátek – Křečkov. Jistě, vynořila by se spousta důvodů, proč to už dnes nejde. Je přece snazší podepisovat petice proti vypalování pralesů někde na druhém konci zeměkoule než řešit problémy v bezprostředním okolí nebo jen za humny. Ale třeba by ty děti z toho měly jednou dobrý pocit. Vím, o čem mluvím, i mně „moje stromy“ dělají radost. Třeba by jim s tím nové zastupitelstvo nějak pomohlo.
Klima se nám evidentně mění, zeleň ve městě i v jeho bezprostředním okolí bude mít v budoucnu zásadní vliv na to, jak se bude tady v Poděbradech žít. Nepředpokládám, že by bylo dostatek energie na klimatizaci celých měst.
Ing. Bohuslav Novák

Stromy v mém bezprostředním okolí

 

Možná, že jsem už příliš staromódní, ale mně připadá ulice bez stromů stejně nepatřičně jako kdysi dáma bez klobouku. Letošní parné léto snad mnohým připomnělo, že rozpálený asfalt ulic a chodníků bez stínu stromů není místem, kde by se chodec cítil dobře. Tenhle rozdíl dvou odlišných klimatických prostředí názorně demonstruje křižovatka ulic Pionýrů a Studentská, kde je na rohu notářská kancelář. Přitom v úseku Studentské od Villy A. Málka po notářskou kancelář ještě nedávno stromy byly, teď tu není ani jediný.

 

Někdy před šesti až osmi lety byly nově vysázeny stromy hned za rohem, před ZŠ TGM ve Školní ulici. Dokonce na opěrných sloupech nově vysázených stromů byly cedulky s nápisy školních tříd. Domníval jsem se, že takto adresně jsou stromy označeny proto, aby bylo zřejmé, která školní třída bude pečovat o konkrétní stromy. Z původních asi 13 stromů v ulici jich dnes zbylo jen 6, z toho dva už jsou zřejmě suché. Vysazené stromy postupně chřadly, některé uschlé někdo ulomil, a tak tam trčely ze země jen nevzhledné pahýly. Nechápal jsem, jak se na to mohou místní učitelé a žáci dívat. Když jsem šel nyní k volbám, bylo čerstvě uklizeno. Pahýly a jámy po stromech zmizely, vše je pečlivě vydlážděno. Masaryk, jehož jméno si škola dala do svého názvu, často vybízel ke „každodenní mravenčí práci“. Ten by asi koukal, kam až může vyústit šestiletá péče o vysázené stromy.

 

Strom není betonový patník, který nepotřebuje dlouhá léta žádnou údržbu. Lidé už jsou tak vzdáleni přírodě, že jim to asi vůbec nedochází. Jsme svědky různých nákladných investičních akcí, jejichž dlouhodobý výsledek je žalostný. Není totiž nikdo, kdo by se o zeleň po jejím vysazení staral: odřízl suchou větev a řez ošetřil, odstranil nebo zkrátil nevhodné výhony, srovnal opěrný kůl, obnovil přichycení stromu ke kůlu, než se strom ujme, nebo v případě sucha strom zalil – i přes zimu mohou stromy uschnout. Stačí se projet „ovocnou cyklostezkou“ Matěje Rösslera mezi Pátkem a Poděbrady a je jasné, o čem mluvím. Asi to není jen otázka peněz – na nesmyslné kamerové počítadlo návštěvníků tříkilometrové cyklostezky peníze byly.Máme krásné výročí vzniku republiky. Před 100 lety se sázely pamětní i nepamětní stromy jako o život. Stačí se podívat na digitalizované školní kroniky obcí http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/ArchivaliePage/archivalieId/453?5 a dozvíme se například, co to byly „stromové slavnosti“, jak žáci školy z nedalekého Křečkova sázeli stromy vypěstované na školní zahradě, dokonce za zpěvu písně Kde domov můj. Ti s nejlepším vysvědčením pak dostávali za odměnu od školy stromek zadarmo, který si pak mohli sami někde zasadit.

 

Chápu, že dnes je jiná doba, děti už není možné nutit k fyzické páci. Žijeme v době projektů. Což tedy udělat nějaký projekt, jak obnovit ostudně neudržovanou třešňovou alej podél silnice, která je pokračováním Koutecké, a třeba až na křižovatku Pátek – Křečkov. Jistě, vynořila by se spousta důvodů, proč to už dnes nejde. Je přece snazší podepisovat petice proti vypalování pralesů někde na druhém konci zeměkoule než řešit problémy v bezprostředním okolí nebo jen za humny. Ale třeba by ty děti z toho měly jednou dobrý pocit. Vím, o čem mluvím, i mně „moje stromy“ dělají radost. Třeba by jim s tím nové zastupitelstvo nějak pomohlo.

 

Klima se nám evidentně mění, zeleň ve městě i v jeho bezprostředním okolí bude mít v budoucnu zásadní vliv na to, jak se bude tady v Poděbradech žít. Nepředpokládám, že by bylo dostatek energie na klimatizaci celých měst.

 

Ing. Bohuslav Novák

(18. 10. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY