Trhy v Poděbradech

 

Před 4 lety byly přestěhovány trhy z Lázeňské ulice k nádraží. I přes připomínky, že se trhy u nádraží neudrží, byly trhy u nádraží prosazeny a zájem prodávajících i kupujících upadal, až trhy skutečně zanikly. Ukázalo se, že ti, kteří tam trhy prosadili, se ve svém odhadu mýlili. Dodnes se lázeňští hosté ale po trzích v Lázeňské ulici ptají. Zavedly se farmářské trhy na náměstí, kde se má prodávat ovoce a zelenina, kterou lidé sami vypěstují, pečivo, uzeniny, sýry, které sami vyrobí. Na velkém prostoru se tam však prodává nakupovaná bižuterie a kameny, což není produkt farmářů. Upozorňovala jsem na to pana starostu několikrát. Řekl, že je to věcí organizátora trhů. Určitě však muselo organizátorovi město k pořádání farmářských trhů dát souhlas s podmínkami, za jakých budou farmářské trhy organizovány. Asi tu chybí kontrola nebo je to liknavost města, že s tím nic nedělá.


Téměř ve všech městech normální trhy jsou. Opuštěná Lázeňská ulice se nijak nezměnila a ani bez trhů není reprezentací města. Obyvatelé i lázeňští hosté by s radostí přivítali obnovení tradičních trhů v této ulici. Když můžou být farmářské trhy v centru města na náměstí, proč by nemohly být v ulici Lázeňská? Otázka, že každý stánek je jiný a že to není pěkné, na náměstí asi neplatí. Na farmářské trhy se sice nakoupily jednotné stánky, ale nepoužívají se. Nevidím tedy důvod, proč by se tradiční trhy nemohly vrátit tam, kde řadu let prosperovaly ke spokojenosti většiny obyvatel i návštěvníků. Myslím si, že důvod k zaniknutí trhů u nádraží není v tom, že o trhy nemají lidé zájem, jak to tvrdí pan starosta, ale spíše v tom, že byly přesunuty vedením města na nevhodné místo.


Zdeňka Formánková

(16. 8. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY