Úhel pohledu – neslušně slušný pan Smejkal

 

Teatrální prezentace zastupitelských dojmů pana Smejkala z jednání zastupitelstva ze dne 20. 6. 2018 v PN č.14/2018 může připomínat v mnohém komedii Františka Langera „Obrácení Ferdyše Pištory.“
Vystupování pana Smejkala k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva nesla nesmazatelně stopy jeho nového angažmá v nově vznikajícím volebním uskupení jeho do současné doby koaličních partnerů pana Lukavce a pana Mareše. Pan Smejkal ztratil poslední intuitivní reflexi reálného posuzování skutečností a bezhlavě upadá do tenat destruktivního soukolí současné koalice Volba pro Poděbrady.
Pan Smejkal lamentuje nad vystoupením pana Holase, podezřívá ho z politické agitace. Proč útočí a své selhání nevysvětlí objektivně svým voličům? Proč nevysvětlí, jak se i on podílel na nesmyslném rozhazování finančních prostředků, a proto Poděbrady nemají doposud ten plavecký bazén? Jsem si jistý, že VPP v čele s panem Langrem učiní veškeré kroky, aby iniciativa Naše Poděbrady byla dehonestována.
Pan Smejkal si samozřejmě nenechal ujít tu báječnou příležitost a jako správný toreador útočí na každého, kdo jen trošku ohrožuje plány jeho souputníků ve volebním uskupení Volba pro Poděbrady. Ani já jsem nezůstal stranou a chtěl bych tímto panu Smejkalovi poděkovat za nahrávku na nádherný smeč. Slušnost není slabost, pane Smejkale. Do nynějška jsem se snažil pohybovat právě v těch mantinelech, že nám jde všem o to jediné! Především o město Poděbrady. Svým úhlem pohledu jste mě ovšem přesvědčil, že jste stejná kategorie jako pan Langr, Lukavec a Mareš. Z úst těchto pánů jsem nesčetněkrát slyšel, že Poděbrady jsou zdravé vzkvétající město. Píšete, že hitem posledních let jsou moje iniciativy, za každou cenu něco najít na koaliční zastupitele a pořádně to rozmáznout. Takže pane Smejkale:
1. Ve svém článku jste jasně deklaroval, jak si vážíte občanů a voličů. Na co si to proboha hrajete? Zakrátko, za 1–2 měsíce, nastane doba a budete škemrat právě o hlasy voličů. Budete lhát, že položíte duši za rozkvět Poděbrad. Pane Smejkale, kdybyste nebyl zahleděný do svého já, tak byste vnímal alarmující skutečnosti a scénář, jak probíhá příprava podkladů pro zastupitele. Dozvěděl byste se, že zastupitelstvo neobdrželo kompletní podklady a materiály. Že jednotlivé, pro hlasování důležité dokumenty, postrádají logickou posloupnost. A hlavně to nejdůležitější! Že město Poděbrady nezíská obnovu veřejného osvětlení v kategorii Smart City, ale pouze v kategorii Trabant. Pan Tesař jasně deklaroval, že město Poděbrady si objednalo nejzákladnější řešení obrané až na kost, a toto obdrželo. Nezbývá, než s panem Tesařem souhlasit. Opravdu ta hodina zdržení stála za to, aby se potvrdilo, že předkladatel lže. Město opravdu nezískává opravdu nic mimořádného, jen projekt na běžné a omezené technologie. Nic z řešení Smart City.
2. Pane Smejkale, Vaše, ale i ostatních Vašich kolegů z nového volebního uskupení, chování nápadně připomínající středně velkého hlodavce z čeledi myšovitých, nezůstane jistě u občanů Poděbrad bez povšimnutí. Opouštíte společně volební uskupení pana Langra a je neoddiskutovatelným faktem, že i Vy máte svůj díl odpovědnosti na žalostném stavu městské pokladny. Že má město vyčerpány všechny finanční zdroje. Že připravujete ďábelský plán a už nyní v půlce roku 2018 kalkulujete s financemi roku 2019. Než zvednete kotvy a přeskočíte do nových vod, prosím, udělejte řádné tabula rasa, ať se nemusíte stydět za své činy.
3. Jako koalice tvrdíte, že je ČOV Poděbrad. Proč není tento majetek zapsán v katastru nemovitostí? Myslím tím ty budovy na pozemku VaKu. Kdy dá pan Langr příkaz, aby se tak stalo? Sám moc dobře víte, že to nejde. Město není majitelem! Stihnete to do řádných voleb? Přece nebudou Poděbrady kupovat pozemek s nejasnou zástavbou. Vysvětlíte konečně občanům, že vše kolem čističky je jeden velký smrdutý malér?
4. Pane Smejkale, proč nepřiznáte občanům Poděbrad, že jste stačili rozfofrovat všechny finance. Že nemůžete dodržet slib a rekonstruovat v tomto roce BIOSKU. Že peníze určené na BIOSKU jste rozpustili do volebního guláše! Že na tu BIOSKU hodláte použít peníze roku 2019. Že společně s panem Langrem připravujete nesmyslné zadlužení města novým zatím skrytým úvěrem na 29 milionů na šatny zimního stadiónu! Dalších 30 milionů bude potřeba na rekonstrukci ledové plochy.
5. Jak vysvětlíte občanům, že právě v roce 2016 město zastavilo rekonstrukci ulice Revoluční. Rekonstrukce se vsakováním dešťovky mohla být dávno hotová. Proč město občanům lže a utrácí nehorázně další miliony!!! Kdo na tom profituje? Proč vše bez řádného hydrogeologického posudku?
6. A co trubka do Labe (dešťovka do Hamburku). Jak tento nesmyslný projekt obhájíte? Zcela odtržené od reality a manipulující tvrzení pana Lukavce „o moudrých předcích, kteří věděli…“ je úsměvné. Mapa Poděbrad z roku 1842 ho usvědčuje přinejmenším z mylného názoru. Jamborovka do Labe nikdy netekla! Zničíte velký kus Poděbrad. Jak obhájíte nesmyslné vydírání podnikatelů? Když nezaplatí 12,5 milionů, Billa nebude!
7. Pane Smejkale, víte o tom, že některá rozhodnutí ZM jsou za hranou zákona?


František Třeštik

(26. 7. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY