Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

 

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.


Alespoň tak jsem to vnímal poučován vedením bývalé radnice. I v Číně za Maovy kulturní revoluce šlo o přežití. Biograf na prvním nádvoří zámku přežil jen díky několika profesionálům na tuto komoditu. Podpora Filmového klubu v Poděbradech, zdárně se rozvíjejícího, byla tak výrazná, že to klub nepřežil. Nebyl nahrazen ničím, ani nikým. Prostory pro klubové projekce ve městě jsou i na více místech, možná by byli i klubisté, ale vůle radních nebyla. Biograf nikdy neměl náklady srovnatelné s divadlem. Přitom film je jediná prezentace audiovizuálního umění v Zámeckém biografu srovnatelná s kterýmkoliv kinem na světě. Divák zde v Zámeckém biografu sleduje a prožívá stejné příběhy jako návštěvník kina v Paříži, v Athénách, Rize, Oslu, New Yorku, Petrohradu,… Ta zdejší přehnaně propagovaná divadelní scéna nemůže kino nikdy dohnat. Jedině, že by v divadle byly na velké plátno promítány přímé přenosy představení z velkých světových scén. O hudební klasice na nejvyšší úrovni nemluvě.


Myslím si, že nám ještě neujel vlak. Ale již pomalu jede a my běžíme vedle něj. Naskočíme nebo to vzdáme? Nevzdávejme to! Jsou města stejně velká jako Poděbrady a již několik let mají to, o čem právě píši. Máme novou radnici, tak bychom do toho vlaku filmového umění měli naskočit. Jsme snad horší a nekulturní? Jenom jsme několik posledních let, to si přiznejme, kulturně stagnovali. Snad nám to nezůstane.


Píši o jednom uměleckém oboru, ale ten sám kulturu nedělá. Musí to být tak zvaný umělecký mix. Umělecky hodnotná divadelní představení, koncerty, galerie plné lidí nejen na obrazech a pružný Zámecký biograf. Zpřístupnění skutečného umění obyvatelům Poděbrad vytváří nezbytný základ pro naši kulturní úroveň.


Umění se nedá nahradit ničím – ani politikou.


MgA. Čestmír Církva

(13. 12. 2018)

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY