Vítězství rozumu a... ODS!

 

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.


Na celé věci je nejvíce zajímavý obrat o 180 stupňů, který vedení města při řešení problému s ČOV provedlo. Nikdo během projednávání tohoto bodu jednání ani slovem nenaznačil, že ponechání ČOV v majetku města umožnilo, mimo jiné, i to, že opoziční zastupitelé především z řad ODS celá dvě volební období upozorňovali na to, že řešení, která vedení města vždy navrhovalo, jsou chybná a pro naše město nevýhodná. Především v minulém volebním období jsme byli svědky „masírování“ zastupitelů ze strany vedení města, že jediný možný a správný způsob řešení je okamžitý prodej ČOV firmě Vodovody a kanalizace (VAK) Nymburk, a. s. Přesvědčoval nás o tom i předseda jejího představenstva pan Miloš Petera, a stejně tak zástupci města Poděbrady v této společnosti, pánové Nermuť a Rakušan. Čistírnu odpadních vod totiž v současné době provozuje na základě nájemní smlouvy s městem právě firma VAK Nymburk, a. s. Smlouva platí do 31. 12. 2026 a město Poděbrady ve firmě VAK Nymburk, a. s., vlastní 16,7 % akcií. Je třeba však dodat, že základním problémem řešení celé situace byl fakt, že vedení města s nymburskou firmou neuzavřelo žádnou dohodu o budoucím uspořádání v ČOV Poděbrady po její plánované intenzifikaci!


Čistírna odpadních vod Poděbrady byla jedním z hlavních témat, která se na jednáních zastupitelstva projednávala po dvě poslední volební období. Popsat všechny souvislosti ohledně intenzifikace ČOV, vlastnických vztahů, jednání s pronajímatelem VAK Nymburk, a. s., apod., je mimo možnosti jednoho novinového článku. K tématu čistírny odpadních vod probíhala řada bouřlivých diskuzí, přičemž ty opravdu nezapomenutelné se odehrávaly hlavně v minulém volebním období mezi tehdy stranickými kolegy z řad tehdejší koalice panem Kutilem a panem Mikolandou.


Je také pochopitelné, že se na tak složitý případ, který se navíc „táhl“ tak dlouho, postupně vynoří celá řada názorů. Už jsem také v závěru posledního jednání zastupitelstva zaznamenal, kolik lidí vlastně ČOV nikdy prodávat nechtělo… Přiznám se, že mě to celkem pobavilo, neboť jedinými zastupiteli, kteří v minulých 7 letech vždy hlasovali proti prodeji ČOV, byli zastupitelé za ODS.


Ing. Petr Fiala, zastupitel města Poděbrady, člen ODS


 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

ČOV politickou trafikou?

ČOV politickou trafikou?

Tlak na schválení pro město nevýhodného dodatku ke smlouvě o pronájmu čistírny odpadních vod (ČOV) s VaK Nymburk, a. s. (VaK), na posledním jednání městského zastupitelstva před volbami byl enormní.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chci upřímně poděkovat všem příslušníkům PČR a zaměstnancům Městského úřadu Poděbrady.

celý článek >>>

Stařenky a staříci v akci

Stařenky a staříci v akci

Domnívám se, že o seniorech je všeobecně známo, že nemají čas a mají-li možnost, umí se bavit, zabavit i pobavit sami. Pokud se najde ještě někdo o tom pochybující, nechť čte dál.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Vytěžme z festivalu Soundtrack co nejvíce!

Celý týden čtu na sociálních sítích kritiky na téma Soundtrack Poděbrady...

celý článek >>>

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Připomínky obyvatel Žižkova k dopravní situaci

Ve dnech 25. 4.–24. 5. jsem prováděl průzkum dopravního chování obyvatel města Poděbrady ve čtvrti Žižkov.

celý článek >>>

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě...

...zatím ale chybí zastávky

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY