Vítězství rozumu a... ODS!

 

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.


Na celé věci je nejvíce zajímavý obrat o 180 stupňů, který vedení města při řešení problému s ČOV provedlo. Nikdo během projednávání tohoto bodu jednání ani slovem nenaznačil, že ponechání ČOV v majetku města umožnilo, mimo jiné, i to, že opoziční zastupitelé především z řad ODS celá dvě volební období upozorňovali na to, že řešení, která vedení města vždy navrhovalo, jsou chybná a pro naše město nevýhodná. Především v minulém volebním období jsme byli svědky „masírování“ zastupitelů ze strany vedení města, že jediný možný a správný způsob řešení je okamžitý prodej ČOV firmě Vodovody a kanalizace (VAK) Nymburk, a. s. Přesvědčoval nás o tom i předseda jejího představenstva pan Miloš Petera, a stejně tak zástupci města Poděbrady v této společnosti, pánové Nermuť a Rakušan. Čistírnu odpadních vod totiž v současné době provozuje na základě nájemní smlouvy s městem právě firma VAK Nymburk, a. s. Smlouva platí do 31. 12. 2026 a město Poděbrady ve firmě VAK Nymburk, a. s., vlastní 16,7 % akcií. Je třeba však dodat, že základním problémem řešení celé situace byl fakt, že vedení města s nymburskou firmou neuzavřelo žádnou dohodu o budoucím uspořádání v ČOV Poděbrady po její plánované intenzifikaci!


Čistírna odpadních vod Poděbrady byla jedním z hlavních témat, která se na jednáních zastupitelstva projednávala po dvě poslední volební období. Popsat všechny souvislosti ohledně intenzifikace ČOV, vlastnických vztahů, jednání s pronajímatelem VAK Nymburk, a. s., apod., je mimo možnosti jednoho novinového článku. K tématu čistírny odpadních vod probíhala řada bouřlivých diskuzí, přičemž ty opravdu nezapomenutelné se odehrávaly hlavně v minulém volebním období mezi tehdy stranickými kolegy z řad tehdejší koalice panem Kutilem a panem Mikolandou.


Je také pochopitelné, že se na tak složitý případ, který se navíc „táhl“ tak dlouho, postupně vynoří celá řada názorů. Už jsem také v závěru posledního jednání zastupitelstva zaznamenal, kolik lidí vlastně ČOV nikdy prodávat nechtělo… Přiznám se, že mě to celkem pobavilo, neboť jedinými zastupiteli, kteří v minulých 7 letech vždy hlasovali proti prodeji ČOV, byli zastupitelé za ODS.


Ing. Petr Fiala, zastupitel města Poděbrady, člen ODS


Mluvte pravdu!

Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Třeštika z minulých PN.

celý článek >>>

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Pane Káninský, znám Vás pouze z Vašich četných písemných nenávistných projevů vůči starostovi Langrovi v rámci současných voleb.

celý článek >>>

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady, bych se chtěl ohradit a reagovat na článek „Moc bych si bazén přál, ale…“ pana starosty v posledních PN, kde nám v závěru sdělí, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, které bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá.

celý článek >>>

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

V těchto dnech jsem poprvé otevřel Facebook, stránky volebního uskupení VPP, a zíral jsem. Upoutala mne čtyři videa, kde starosta Dr. Langr na bázi Knihy moudrostí starých Toltéků Čtyři dohody komentuje brilantně, aktuálně a vtipně morální úpadek společnosti na konkrétním chování místních účastníků volebního soupeření.

celý článek >>>

Co zbylo z Císařské obory II.

Co zbylo z Císařské obory II.

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Zde bych čtenářům nastínil několik z nich.

celý článek >>>

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Komunální volby jsou přede dveřmi a výrobní linky v dílnách předvolebních lží jedou na plné obrátky. Voličská sázka na nové tváře by měla logicky zahrnovat i nová řešení zahnívajících problémů.

celý článek >>>

Koalice válcuje opozici… Prý

Koalice válcuje opozici… Prý

Končí se volební období a přišel čas bilancování. Velmi často, zejména z úst Dr. Káninského a Ing. Fialy, se ozývalo tvrzení, že koalice válcuje opozici.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

ParaNoi@.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY