Vítězství rozumu a... ODS!

 

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.


Na celé věci je nejvíce zajímavý obrat o 180 stupňů, který vedení města při řešení problému s ČOV provedlo. Nikdo během projednávání tohoto bodu jednání ani slovem nenaznačil, že ponechání ČOV v majetku města umožnilo, mimo jiné, i to, že opoziční zastupitelé především z řad ODS celá dvě volební období upozorňovali na to, že řešení, která vedení města vždy navrhovalo, jsou chybná a pro naše město nevýhodná. Především v minulém volebním období jsme byli svědky „masírování“ zastupitelů ze strany vedení města, že jediný možný a správný způsob řešení je okamžitý prodej ČOV firmě Vodovody a kanalizace (VAK) Nymburk, a. s. Přesvědčoval nás o tom i předseda jejího představenstva pan Miloš Petera, a stejně tak zástupci města Poděbrady v této společnosti, pánové Nermuť a Rakušan. Čistírnu odpadních vod totiž v současné době provozuje na základě nájemní smlouvy s městem právě firma VAK Nymburk, a. s. Smlouva platí do 31. 12. 2026 a město Poděbrady ve firmě VAK Nymburk, a. s., vlastní 16,7 % akcií. Je třeba však dodat, že základním problémem řešení celé situace byl fakt, že vedení města s nymburskou firmou neuzavřelo žádnou dohodu o budoucím uspořádání v ČOV Poděbrady po její plánované intenzifikaci!


Čistírna odpadních vod Poděbrady byla jedním z hlavních témat, která se na jednáních zastupitelstva projednávala po dvě poslední volební období. Popsat všechny souvislosti ohledně intenzifikace ČOV, vlastnických vztahů, jednání s pronajímatelem VAK Nymburk, a. s., apod., je mimo možnosti jednoho novinového článku. K tématu čistírny odpadních vod probíhala řada bouřlivých diskuzí, přičemž ty opravdu nezapomenutelné se odehrávaly hlavně v minulém volebním období mezi tehdy stranickými kolegy z řad tehdejší koalice panem Kutilem a panem Mikolandou.


Je také pochopitelné, že se na tak složitý případ, který se navíc „táhl“ tak dlouho, postupně vynoří celá řada názorů. Už jsem také v závěru posledního jednání zastupitelstva zaznamenal, kolik lidí vlastně ČOV nikdy prodávat nechtělo… Přiznám se, že mě to celkem pobavilo, neboť jedinými zastupiteli, kteří v minulých 7 letech vždy hlasovali proti prodeji ČOV, byli zastupitelé za ODS.


Ing. Petr Fiala, zastupitel města Poděbrady, člen ODS


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY