Vítězství rozumu a... ODS!

 

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přijalo usnesení č. 112/2017, ve kterém schválilo postup vedoucí k vyjasnění situace ohledně čistírny odpadních vod (ČOV) Poděbrady. Tímto usnesením především potvrdilo to, že ČOV Poděbrady patří našemu městu! Jsem přesvědčen o tom, že je to výborná zpráva, protože dlouhodobě zastávám názor, že strategický majetek, jakým ČOV bezesporu je, by měl být majetkem města.


Na celé věci je nejvíce zajímavý obrat o 180 stupňů, který vedení města při řešení problému s ČOV provedlo. Nikdo během projednávání tohoto bodu jednání ani slovem nenaznačil, že ponechání ČOV v majetku města umožnilo, mimo jiné, i to, že opoziční zastupitelé především z řad ODS celá dvě volební období upozorňovali na to, že řešení, která vedení města vždy navrhovalo, jsou chybná a pro naše město nevýhodná. Především v minulém volebním období jsme byli svědky „masírování“ zastupitelů ze strany vedení města, že jediný možný a správný způsob řešení je okamžitý prodej ČOV firmě Vodovody a kanalizace (VAK) Nymburk, a. s. Přesvědčoval nás o tom i předseda jejího představenstva pan Miloš Petera, a stejně tak zástupci města Poděbrady v této společnosti, pánové Nermuť a Rakušan. Čistírnu odpadních vod totiž v současné době provozuje na základě nájemní smlouvy s městem právě firma VAK Nymburk, a. s. Smlouva platí do 31. 12. 2026 a město Poděbrady ve firmě VAK Nymburk, a. s., vlastní 16,7 % akcií. Je třeba však dodat, že základním problémem řešení celé situace byl fakt, že vedení města s nymburskou firmou neuzavřelo žádnou dohodu o budoucím uspořádání v ČOV Poděbrady po její plánované intenzifikaci!


Čistírna odpadních vod Poděbrady byla jedním z hlavních témat, která se na jednáních zastupitelstva projednávala po dvě poslední volební období. Popsat všechny souvislosti ohledně intenzifikace ČOV, vlastnických vztahů, jednání s pronajímatelem VAK Nymburk, a. s., apod., je mimo možnosti jednoho novinového článku. K tématu čistírny odpadních vod probíhala řada bouřlivých diskuzí, přičemž ty opravdu nezapomenutelné se odehrávaly hlavně v minulém volebním období mezi tehdy stranickými kolegy z řad tehdejší koalice panem Kutilem a panem Mikolandou.


Je také pochopitelné, že se na tak složitý případ, který se navíc „táhl“ tak dlouho, postupně vynoří celá řada názorů. Už jsem také v závěru posledního jednání zastupitelstva zaznamenal, kolik lidí vlastně ČOV nikdy prodávat nechtělo… Přiznám se, že mě to celkem pobavilo, neboť jedinými zastupiteli, kteří v minulých 7 letech vždy hlasovali proti prodeji ČOV, byli zastupitelé za ODS.


Ing. Petr Fiala, zastupitel města Poděbrady, člen ODS


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY