Vysvětlení – Mluvte pravdu!


ftrestik__Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v PN 19/2018.


Pravda a lež jdou spolu světem a je mnohdy těžké rozeznat, jaký má která šat…


Pan Vrchota se z titulu své funkce předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady zastal Dr. Ladislava Langra a zpochybnil mé tvrzení, že pan Langr byl účasten a připravil poděbradské tenisty o nemalé finanční prostředky. Osobně jsem se s panem Vrchotou sešel a předložil jsem mu ony listinné důkazy, které nezpochybnitelně dokládají mé tvrzení. Vzájemně jsme došli ke shodě ve věci časového sousledu událostí.


Pan Vrchota je ve funkci předsedy správní rady TJ LTC posledních 5 let, až doposud. Tudíž mu nemohou být známy finanční transakce klubu před nástupem do této funkce. Zřejmě čas je zázračným lékem zapomnění. Mnou uváděné tvrzení o aktivitách pana Langra a jeho zviditelňování poděbradského tenisu jsou datovány rokem 1994 a dále. Nadále trvám na svém tvrzení, že právě tyto roky, kdy pan Langr působil aktivně pro rozkvět poděbradského tenisu, nebyly právě ty nejšťastnější a vše skončilo v dluzích a insolvencí právnického subjektu. Toto své tvrzení mohu doložit listinnými důkazy. Důkazy o tom, že pan Langr není tím, kdo pro poděbradský tenis odvedl velký kus obětavé a nezištné práce. Ba naopak.

František Třeštik,
předseda spolku Rozvoj-Prosperita město Poděbrady

(29. 11. 2018)


Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Odpověď zní: protože bývalé zastupitelstvo města (ZM) odsouhlasilo v září 2018 výstavbu haly BIOS, která nebyla krytá rozpočtem na rok 2018!

celý článek >>>

Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

V pátek 30. 11. 2018 se konalo mimořádné zastupitelstvo města. Na programu byl jediný bod, a to schválit záměr na přijetí úvěru pro potřeby sestavení vyrovnaného rozpočtu.

celý článek >>>

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Na poslední zastupitelstvo města jsem se již jen jako angažovaný občan dobře připravil. Šel jsem obhajovat generel dopravy, aneb plán udržitelné mobility města.

celý článek >>>

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

V návaznosti na první řádné zasedání nového zastupitelstva města Poděbrady dne 14. 11. 2018 vydává politické uskupení Pro občany Poděbrad následující tiskové prohlášení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY