Vysvětlení – Mluvte pravdu!


ftrestik__Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v PN 19/2018.


Pravda a lež jdou spolu světem a je mnohdy těžké rozeznat, jaký má která šat…


Pan Vrchota se z titulu své funkce předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady zastal Dr. Ladislava Langra a zpochybnil mé tvrzení, že pan Langr byl účasten a připravil poděbradské tenisty o nemalé finanční prostředky. Osobně jsem se s panem Vrchotou sešel a předložil jsem mu ony listinné důkazy, které nezpochybnitelně dokládají mé tvrzení. Vzájemně jsme došli ke shodě ve věci časového sousledu událostí.


Pan Vrchota je ve funkci předsedy správní rady TJ LTC posledních 5 let, až doposud. Tudíž mu nemohou být známy finanční transakce klubu před nástupem do této funkce. Zřejmě čas je zázračným lékem zapomnění. Mnou uváděné tvrzení o aktivitách pana Langra a jeho zviditelňování poděbradského tenisu jsou datovány rokem 1994 a dále. Nadále trvám na svém tvrzení, že právě tyto roky, kdy pan Langr působil aktivně pro rozkvět poděbradského tenisu, nebyly právě ty nejšťastnější a vše skončilo v dluzích a insolvencí právnického subjektu. Toto své tvrzení mohu doložit listinnými důkazy. Důkazy o tom, že pan Langr není tím, kdo pro poděbradský tenis odvedl velký kus obětavé a nezištné práce. Ba naopak.

František Třeštik,
předseda spolku Rozvoj-Prosperita město Poděbrady

(29. 11. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY