Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

 

ukavec__V pátek 30. 11. 2018 se konalo mimořádné zastupitelstvo města. Na programu byl jediný bod, a to schválit záměr na přijetí úvěru pro potřeby sestavení vyrovnaného rozpočtu. Na tom by nebylo nic divného, pokud by si město vzalo pro jistotu překlenovací úvěr na období, než se vrátí dopředu zafinancované prostředky kryté z dotací na konkrétní investiční akce.


Co však bylo velmi podivné, byla skutečnost, jakou mělo toto zastupitelstvo mediální předehru. Na sociálních sítích všech politických subjektů současné koalice i v PN se skloňovalo, jak bývalé vedení město zadlužilo, jak přijetím rozpočtového výhledu na halu BIOS pro rok 2019 došlo k porušení rozpočtové kázně a jak se prostřednictvím nešťastného výroku zastupitelky Veberové z přestávky zastupitelstva 14. 11. 2018 vysmíváme všem občanům města.


Jaká je skutečnost? Na mimořádném zastupitelstvu vůbec nezaznělo, že by minulé vedení město opravdu zadlužilo. Protože ono město vůbec nezadlužilo. Finance města jsou „zdravé“, na konci října je na účtech města přes 200 milionů Kč a stav plnění rozpočtu k 30. 9. 2018 jasně ukazuje, že hospodářský výsledek roku bude kladný v řádu 10 milionů Kč. Taktéž splaskla bublina s porušením rozpočtové kázně, když město v tuto chvíli nedisponuje celou částkou ve výši cca 70 milionů Kč na rekonstrukci haly BIOS. V aktuálním rozpočtu je 20 milionů a 50 je zajištěno rozpočtovým výhledem na rok 2019. A právě prostředky ve výši 50 milionů Kč jsou kryty proplacením dotací, které byly předfinancovány odhadovaným přebytkem rozpočtu roku 2018. Část peněz, které byly na začátku roku alokovány na halu BIOS, se použila v souladu s návrhovou částí generelu dopravy na nákup pozemků na Žižkově ve výši 14,5 mil. Kč, mj. na vybudování potřebného parkoviště v oblastech se stávající bytovou výstavbou, 14,5 mil. se použilo na odkládanou rekonstrukci ulic Chládkova, Hlaváčova a Šantlova a 10 mil. Kč se investovalo do městského majetku fotbalového hřiště Bohemia jako „přípolož“ k dotaci, kterou fotbalisté získali na MŠMT ČR.


„Žádný učený z nebe nespadl“. Asi by každý současné koalici odpustil, že některé věci ve finančním řízení města nezná a že si je musí postupně osvojit. Co jim však nelze odpustit, je pokračování ve volební rétorice se snahou minulé vedení dehonestovat a jeho legitimní kroky kriminalizovat. Vládní koalice už by si měla uvědomit, že volby skončily a že je potřeba začít pracovat. Zatím převládá kritika, mnoho konstruktivního jsme se zatím nedozvěděli. Téměř 2 měsíce po volbách neznáme koaliční smlouvu včetně dojednaného koaličního programu, velmi vágně a neoficiálně jsou formulované kompetence jednotlivých členů vedení města. Co mají na starosti jednotliví radní, nikdo doposud ani netuší. A tak největším počinem je asi založení facebookového profilu Město Poděbrady. Těšíme se na první zprávy, co se vám pro občany a město jako takové podařilo udělat.

Ing. Zbyněk Lukavec,
předseda politického uskupení Pro občany Poděbrad

(13. 12. 2018)


Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Umění je soubor jednotlivých uměleckých děl různých oborů

Tolik na úvod. A co bude dál? Máme jako zde bydlící obyvatelé za sebou 8 let „kulturní revoluce“.

celý článek >>>

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Příběhy našich sousedů v Poděbradech

Na zasedání zastupitelstva 14. listopadu byl jednomyslně schválen návrh na finanční podporu vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Musím přiznat, že jsem měla velkou radost a velmi oceňuji podporu zastupitelů a vedení města tomuto návrhu.

celý článek >>>

Generel dopravy, zvonec a konec

Generel dopravy, zvonec a konec

Reakce na článek Zbyňka Lukavce o Generelu dopravy.

celý článek >>>

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Proč město Poděbrady žádá o úvěr?

Odpověď zní: protože bývalé zastupitelstvo města (ZM) odsouhlasilo v září 2018 výstavbu haly BIOS, která nebyla krytá rozpočtem na rok 2018!

celý článek >>>

Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Vysvětlení – Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v PN 19/2018.

celý článek >>>

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Stoprocentní zelená generelu dopravy

Na poslední zastupitelstvo města jsem se již jen jako angažovaný občan dobře připravil. Šel jsem obhajovat generel dopravy, aneb plán udržitelné mobility města.

celý článek >>>

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

TISKOVÁ ZPRÁVA USKUPENÍ PRO OBČANY PODĚBRAD

V návaznosti na první řádné zasedání nového zastupitelstva města Poděbrady dne 14. 11. 2018 vydává politické uskupení Pro občany Poděbrad následující tiskové prohlášení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY