Zadlužené město? Zase jedna bublina splaskla

 

ukavec__V pátek 30. 11. 2018 se konalo mimořádné zastupitelstvo města. Na programu byl jediný bod, a to schválit záměr na přijetí úvěru pro potřeby sestavení vyrovnaného rozpočtu. Na tom by nebylo nic divného, pokud by si město vzalo pro jistotu překlenovací úvěr na období, než se vrátí dopředu zafinancované prostředky kryté z dotací na konkrétní investiční akce.


Co však bylo velmi podivné, byla skutečnost, jakou mělo toto zastupitelstvo mediální předehru. Na sociálních sítích všech politických subjektů současné koalice i v PN se skloňovalo, jak bývalé vedení město zadlužilo, jak přijetím rozpočtového výhledu na halu BIOS pro rok 2019 došlo k porušení rozpočtové kázně a jak se prostřednictvím nešťastného výroku zastupitelky Veberové z přestávky zastupitelstva 14. 11. 2018 vysmíváme všem občanům města.


Jaká je skutečnost? Na mimořádném zastupitelstvu vůbec nezaznělo, že by minulé vedení město opravdu zadlužilo. Protože ono město vůbec nezadlužilo. Finance města jsou „zdravé“, na konci října je na účtech města přes 200 milionů Kč a stav plnění rozpočtu k 30. 9. 2018 jasně ukazuje, že hospodářský výsledek roku bude kladný v řádu 10 milionů Kč. Taktéž splaskla bublina s porušením rozpočtové kázně, když město v tuto chvíli nedisponuje celou částkou ve výši cca 70 milionů Kč na rekonstrukci haly BIOS. V aktuálním rozpočtu je 20 milionů a 50 je zajištěno rozpočtovým výhledem na rok 2019. A právě prostředky ve výši 50 milionů Kč jsou kryty proplacením dotací, které byly předfinancovány odhadovaným přebytkem rozpočtu roku 2018. Část peněz, které byly na začátku roku alokovány na halu BIOS, se použila v souladu s návrhovou částí generelu dopravy na nákup pozemků na Žižkově ve výši 14,5 mil. Kč, mj. na vybudování potřebného parkoviště v oblastech se stávající bytovou výstavbou, 14,5 mil. se použilo na odkládanou rekonstrukci ulic Chládkova, Hlaváčova a Šantlova a 10 mil. Kč se investovalo do městského majetku fotbalového hřiště Bohemia jako „přípolož“ k dotaci, kterou fotbalisté získali na MŠMT ČR.


„Žádný učený z nebe nespadl“. Asi by každý současné koalici odpustil, že některé věci ve finančním řízení města nezná a že si je musí postupně osvojit. Co jim však nelze odpustit, je pokračování ve volební rétorice se snahou minulé vedení dehonestovat a jeho legitimní kroky kriminalizovat. Vládní koalice už by si měla uvědomit, že volby skončily a že je potřeba začít pracovat. Zatím převládá kritika, mnoho konstruktivního jsme se zatím nedozvěděli. Téměř 2 měsíce po volbách neznáme koaliční smlouvu včetně dojednaného koaličního programu, velmi vágně a neoficiálně jsou formulované kompetence jednotlivých členů vedení města. Co mají na starosti jednotliví radní, nikdo doposud ani netuší. A tak největším počinem je asi založení facebookového profilu Město Poděbrady. Těšíme se na první zprávy, co se vám pro občany a město jako takové podařilo udělat.

Ing. Zbyněk Lukavec,
předseda politického uskupení Pro občany Poděbrad

(13. 12. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY