Poděbradské dračí srdce

 

V sobotu 26. 5. 2019 se na Jezeře v Poděbradech rozezní již po dvanácté bubny dračích lodí. Této sportovně-společenské akce pod názvem Poděbradské dračí srdce se zúčastňují poděbradské, ale i přespolní dvacetičlenné týmy tvořené buď spolky, firmami nebo, a to nejčastěji, skupinami lidí majících nějaký společný zájem.  Zájemci najdou informace na www.draci-lode.cz a pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit, tak možnost je do poslední chvíle.Poděbradský triatlon

Již tradičně se bude poslední květnovou neděli,  26. 5. 2019,  na Poděbradském Jezeře konat  triatlonový závod. Letos půjde již o XXVIII. ročník.  Poděbradského triatlonu, jednoho z nejnáročnějších multisportů, se zúčastňuje každoročně kolem tří set závodníků. Závod je určen zejména pro hobby sportovce a často se jej zúčastňují jak bývalí reprezentanti nebo výkonnostní závodníci.
Dopolední část je věnována závodu žáků všech kategorií a ve 12:30 hod. startuje hlavní závod, na kterém si mohou vyzkoušet své schopnosti závodníci od kategorie juniorů po dříve narozené.

Zájemci najdou informace na www.czechtriseries.cz/race/list a www.podebradskytriatlon.cz
Závody se konají pod záštitou starosty a města Poděbrady.

OMEZENÍ DOPRAVY A POHYBU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

V souvislosti s konáním triatlonu nebude v neděli 26. května 2019 možný pohyb vozidel, cyklistů, bruslařů a chodců na těchto komunikacích.
Od 9:00 do 12:00 hod. bude uzavřena silnice z ulice Na Zámostí,  směr Jezero, yachting a cyklostezka na levém břehu Labe od hydroelektrárny po silniční most z důvodu žákovského závodu.

Pro hlavní, triatlonový závod bude od 12:00 do 14:30 hod. uzavřena komunikace od Jezera po ul. Na Zámostí a cyklostezka směr Havířský kostelík a dále  přes Oboru do Přední Lhoty. Omezení provozu bude v ulici K Oboře a Průběžné. Závod dále pokračuje po silnici č. 38 směr Nymburk, kde budou provedena dopravní opatření a zpět po stejné trase až na Jezero v Poděbradech.
Trasy budou zajištěny policií ČR ve spolupráci s MP a pořadateli. Uzávěrky a omezení mají náležitá povolení příslušných úřadů. V těchto dnech a časech Vás žádáme, abyste uvedené komunikace nepoužívali z důvodu bezpečnosti účastníků akce.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za Vaše omezení v uvedených dnech a časech z důvodu sportovní akce.

Za pořadatele Mgr. Jaroslav Formánek

(16. 5. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY