Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

 

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna a v úterý 2. dubna 2019 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.


zapisPrvní třída je z hlediska vývoje velmi významným krokem v životě dítěte i celé rodiny. Vstup do první třídy patří k nejnáročnějším obdobím, se kterým se musí člověk ve svém životě vyrovnávat. Přináší pravidelný způsob práce, nové prostředí, další lidi a vztahy, změnu režimu.


Největší oporou jsou právě rodiče, kteří by měli svým dětem číst, vyprávět, dbát na pohybové aktivity, vést je ke správným návykům a věnovat jim soustředěnou pozornost. Také proto naše škola podporuje i mimoškolní aktivity např. v podobě různých zájmových útvarů a nepovinných předmětů. Hudebně nadaní žáci se mohou realizovat ve školním pěveckém sboru, v rámci nepovinného předmětu nabízíme budoucím prvňáčkům rozvíjení pohybové a sportovní dovednosti i s podporou sportovních poděbradských klubů a profesionálních trenérů a už od první třídy mohou zájemci navštěvovat kroužek anglického jazyka.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu pro školní rok 2019/2020 dítě, kterému je šest let v době od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Je také nezbytné přinést s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče mohou přímo na místě zápisu využít konzultaci se školním psychologem.


Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, je odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti je nutno doložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Děti, které se zúčastnily zápisu v naší škole v loňském roce a zahájí u nás v září povinnou školní docházku, nemusí již zápis opakovat.


V případě onemocnění dítěte bude náhradní zápis 8. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin. Ze závažných důvodů lze s vedením školy dohodnout i jiný termín.


Informační schůzky s našimi učitelkami např. o vzdělávacím programu školy, mimoškolních aktivitách, profilu školy, školní zralosti i obsahu zápisu se uskuteční v poděbradských mateřských školách a v MŠ v Pátku 7. března 2019 od 15,30 hodin.


Ve středu 13. března v době od 14,00 do 17,00 hodin si mohou budoucí prvňáčci, jejich rodiče a další zájemci prohlédnout školu, učebny a další zařízení, které je našim žákům k dispozici. Všechny srdečně zveme.


Ve školním roce 2019/2020 předpokládáme, že první třídy povedou paní učitelky Mgr. Olga Sasková, Mgr. Věra Sýkorová a Mgr. Kateřina Šmídová.


Velmi si vážíme důvěry, jež se nám dostává od rodičů, kteří se rozhodli svěřit vzdělávání svých dětí naší škole.


Informace o zápisu do prvních tříd ve školním roce 2018/2019 najdete také na webových stránkách školy www.zstgmpodebrady.cz.

Na setkání s novými žáky a jejich rodiči se těší všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Vlastislav Sýkora

(18. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

MALÍŘI PODĚBRAD

MALÍŘI PODĚBRAD

K aktuální výstavě Poděbrady (jako) malované v Polabském muzeu

celý článek >>>

V Divadle Na Kovárně ožily čarodějnické procesy

V Divadle Na Kovárně ožily čarodějnické procesy

Téma čarodějnických procesů ve Velkých Losinách a v Šumperku v sedmnáctém století zinscenoval poděbradský Divadelní spolek Jiří.

celý článek >>>

SOUNDTRACK Poděbrady představuje zahajovací koncert

SOUNDTRACK Poděbrady představuje zahajovací koncert

ročníku 2019 a spouští předprodej vstupenek a festival pass.

celý článek >>>

SILVESTROVSKÝ LÁZEŇSKÝ BĚH

SILVESTROVSKÝ LÁZEŇSKÝ BĚH

SILVESTROVSKÝ LÁZEŇSKÝ BĚH 2018.

celý článek >>>

Novoroční šlapanda

Novoroční šlapanda

Novoroční šlapanda, 1. ledna 2019.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY