První domácí hospic na Kolínsku nabízí služby i poděbradskému regionu

 

Domácí hospic Srdcem poskytuje hospicovou péči v přirozeném prostředí pacientům nevyléčitelně nemocným, v pokročilé nebo konečné fázi života. Svoji činnost jsme zahájili 1. listopadu 2018, od vzniku neziskové organizace v dubnu téhož roku jsme v rámci osvětové činnosti uspořádali pro širokou veřejnost opět neformální setkání na téma etických otázek doprovázení a snahy o prolomení tabu smrti a možností zdravotní a lékařské péče v domácím prostředí.


Ve spolupráci s DDM Poděbrady jsme 15. 3. 2019 uspořádali přednášku pro veřejnost na téma „Doprovázení, smrt jako součást života“. Následně proběhl benefiční koncert oblíbené skupiny Flat Fly. Výtěžek z koncertu byl použit na nákup zdravotnického materiálu a přístrojů.

Hospicovou péči zajišťujeme komplexně a snažíme se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného.

V průběhu zahájení naší činnosti jsme byli osloveni rodinou z nedaleké obce u Kolína, abychom poskytli péči pacientovi, který se již rozhodl ukončit léčbu leukémie. Obětavá a profesionální péče lékařky a zdravotní sestřičky byla poskytnuta po dobu 11 dní. Nablízku s podporou jsme byli i pečující rodině. Byli jsme přijati v přátelské atmosféře a současně jsme naším přístupem získali vzácnou důvěru. Jsme potěšeni, že jsme mohli doprovázet tohoto pacienta na jeho poslední cestě doma a s rodinou, v poklidu a bez bolestí. Podařilo se nám tak splnit přání pacienta, rodiny i našeho týmu.

O hospicovou péči našeho týmu v průběhu našich začátků projevila zájem také rodina z Čáslavi, kde pacientka ukončila léčbu karcinomu slinivky. Od prvních dní péče byla pacientka velmi přátelská, s osobitým kouzlem, kterým na nás zapůsobila. Při návštěvách jsme naslouchali nesčetným humorným příhodám z pracovního i osobního života. Manžel pacientky byl vzorným pečovatelem, naučil se vařit, uklízet a postarat se o rodinu. Pacientka se nám svěřila, že se do manžela znovu zamilovala. V dalších dnech postupně síly ubývaly a pacientka měla jediné přání, aby zůstala bez bolestí. Díky lékařce a zdravotní sestřičce bylo přání splněno. Doprovázení pacientky v obětavé péči rodiny a v domácím prostředí probíhalo 7 dní.

Naše služba a péče pokračuje podporou pozůstalých rodinných příslušníků, v čase jejich zármutku. V případě zájmu jsme nablízku s pomocí a s poradenstvím v zajištění pohřebních služeb, úřadů apod. Jsme nezisková organizace, naše služby nejsou hrazeny z veřejného pojištění, bez dobrovolných dárců a dalších zdrojů by naše fungování nebylo možné.


Zdravotní tým hospicu je pacientovi i jeho blízkým k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Dojezdová vzdálenost je nastavena na 30 km od Kolína. Kontaktní místo na adrese Smetanova 764, budova Polikliniky, 1. patro, každé pondělí od 9 do 12 hodin. Ostatní dny po dohodě.

Domácí hospic můžete podpořit pravidelným či jednorázovým příspěvkem na transparentní účet Pomozte nám pomáhat: 2401424049/2010.

 

Kontakty:
www.hospic-kolin.cz    
email: info@hospic-kolin.cz     
mobilní tel.: 775 031 332  

Text. Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka hospicu

(18. 4. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY