Andělské nápovědy

 

Jako dítě jsem měl rád tajemství. Při vyprávění poutavého příběhu se mi tajil dech. Se sourozenci jsme zvědavě okukovali kupu dárků pod stromečkem. Ten moment blížící se radosti patřil k nejsilnějším emocím o Vánocích. Někdy jsme ale přišli svým rodičům na schované dárky ve skříni a radostné chvění vcelku rychle vyprchalo.


Jako dospělí už moc s tajemstvími žít nechceme a zlobí nás, když věci nemáme pod kontrolou. Rádi bychom zvládli příští rok v práci co nejlépe. Nechceme pochybovat o tom, zda budeme zdraví a našim blízkým se povede dobře. Přejeme si funkční vládu i dobrého prezidenta. Ale koneckonců ani ten starý vánoční příběh o narození Ježíše není bez nejistot. Proč se hlásá pokoj lidem dobré vůle, když pak Herodes vyvražďuje betlémská neviňátka? Proč se vůbec Bůh stává člověkem a přichází jako dítě? Proč se pro jeho narození nenašlo důstojnějšího místa a nakonec musí s rodinou utéct do Egypta jako migrant? Jak to, že se v centru zbožného Izraele objevují věštci z východu a klaní se Ježíši?


A přece, i to dítě ví, že některá tajemství lze poodhalit. Každý příběh má nějaké vyústění. I pod obalem tajemného dárečku, určitě něco je. Musím jen příběh poslouchat až do konce, dárek odvážně rozbalit. Domnívám se, že andělé (doslova poslové) nejsou v biblickém vyprávění nastrčeni, aby nemoderně popírali rozum a vyplňovali mezery našeho poznání. Objevují se na scéně spíše proto, aby nás popostrčili a my se podívali na podivný příběh z ještě jiné perspektivy. Andělské zvěstování nesňalo z pastýřů dilema, jestli tomu uvěří, nebo ne. Jestli v hostinci toho Josefa a Marii s dítětem opravdu najdou. Sami se rozhodli jít a zjistit to. Maria jednala na radu anděla podobně. „Všechna slova v mysli zachovávala a rozvažovala o nich ve svém srdci“, čteme v evangeliu. Asi tedy platí, jak to vyjádřil Tomáš Halík: „Bůh je jak skrytým, tak i vyhlížejícím – dává se poznat, sám vyhlíží ty, kdo ho hledají.“


Přál bych nám všem, abychom se o těchto Vánocích nebáli toho, že některé věci ještě nevíme. I tak můžeme zůstat lidmi dobré vůle. Přál bych nám všem, abychom jako ti zvídaví pastýři měli odvahu sestupovat z kopců. Nechejme se inspirovat šťouchanci (nejen) biblických poslů, ověřujme si fakta a sami dělejme to málo dobrého, co udělat můžeme. Možná pak zažijeme nečekané radostné chvíle jako pastýři u jeslí, kteří tam přišli proto, že nemohli z uší dostat tu andělskou nápovědu „radujte se, dnes se vám narodil Spasitel!”


Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské v Poděbradech

 

 

paluchnikVizitka
Mgr. Pavel Paluchník, ženatý, tři děti (4,6,8 let). Kazatel Církve bratrské v Poděbradech (předtím 9 let ve sboru CB v Černošicích a 1 rok v Karlových Varech), učitel Nového zákona na VOŠ – ETS Praha. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu – UK (Mgr.) a Vyšší odbornou školu teologickou  ETS Praha (DiS.), absolvoval roční studijní pobyt v Belfastu (Union Theoloigical College – QUB). V rámci svého současného postgraduálního studia na ETF UK absolvoval kratší studijní pobyty v Cambridge (UK) a Chicagu (USA). Věří, že křesťanství může být praktické a má dopad na mezilidské vztahy. Rád je s mládeží i se staršími lidmi, vyučuje Bibli, hraje fotbal, volejbal, pravidelně běhá mezi Nymburkem a Poděbrady, s rodinou nejraději tráví čas chozením po horách.


Foto: z rodinného archivu P. Paluchníka

 

 


Naše město před sto lety (4. díl)

Naše město před sto lety (4. díl)

O válečném zásobování a odvodech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Nacisté a komunisté jej hodlali vymazat z povědomí národa. Nepodařilo se jim to, Pán Bůh zaplať. I proto můžeme díky cenným archiváliím spatřit patrně nejvýznamnějšího českého duchovního, kardinála Josefa Berana, také v poděbradských kulisách.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (2. díl)

Naše město před sto lety (2. díl)

O válečných zajatcích a uprchlících v Poděbradech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (1. díl)

Naše město před sto lety (1. díl)

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného demokratického státu a vzpomínek na dramatické události, které předcházely a bezprostředně následovaly. Také Poděbradské noviny se zapojily a nabízejí svým čtenářům dvanáctidílný seriál o životě v našem městě v letech 1914–1918 podle zachovaných písemných pramenů, dobového tisku, vzpomínek pamětníků a starých fotografií uložených v archivu Polabského muzea.

celý článek >>>

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Pojďte s námi nahlédnout do života našich předků. Jaké práce na polích a zahradách na ně čekaly v měsíci pověstném svou proměnlivostí?

celý článek >>>

Chtěl jsem navazovat na lidovou tvorbu, říká Milan Exner

Chtěl jsem navazovat na lidovou tvorbu, říká Milan Exner

Při letošních oslavách Dne Poděbrad nechyběl mezi oceněnými výtvarník Milan Exner. Z rukou starosty převzal Křišťálový štít města. Lze připomenout, že je například autorem tří keramických srdcí u květinových hodin, podílel se i na výzdobě foyeru Divadla Na Kovárně. Tento keramik se na jaře dožívá skvělého životního jubilea a v Polabském muzeu probíhá výstava přibližující jeho tvorbu.

celý článek >>>

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Impozantní novorenesanční budova bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí si už dávno zasloužila být zapsána do seznamu státem chráněných nemovitých kulturních památek. Od otevření v roce 1899 až do roku 1960 jí totiž patřilo významné místo nejen v ekonomickém, ale i v kulturním životě našeho města.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY