Andělské nápovědy

 

Jako dítě jsem měl rád tajemství. Při vyprávění poutavého příběhu se mi tajil dech. Se sourozenci jsme zvědavě okukovali kupu dárků pod stromečkem. Ten moment blížící se radosti patřil k nejsilnějším emocím o Vánocích. Někdy jsme ale přišli svým rodičům na schované dárky ve skříni a radostné chvění vcelku rychle vyprchalo.


Jako dospělí už moc s tajemstvími žít nechceme a zlobí nás, když věci nemáme pod kontrolou. Rádi bychom zvládli příští rok v práci co nejlépe. Nechceme pochybovat o tom, zda budeme zdraví a našim blízkým se povede dobře. Přejeme si funkční vládu i dobrého prezidenta. Ale koneckonců ani ten starý vánoční příběh o narození Ježíše není bez nejistot. Proč se hlásá pokoj lidem dobré vůle, když pak Herodes vyvražďuje betlémská neviňátka? Proč se vůbec Bůh stává člověkem a přichází jako dítě? Proč se pro jeho narození nenašlo důstojnějšího místa a nakonec musí s rodinou utéct do Egypta jako migrant? Jak to, že se v centru zbožného Izraele objevují věštci z východu a klaní se Ježíši?


A přece, i to dítě ví, že některá tajemství lze poodhalit. Každý příběh má nějaké vyústění. I pod obalem tajemného dárečku, určitě něco je. Musím jen příběh poslouchat až do konce, dárek odvážně rozbalit. Domnívám se, že andělé (doslova poslové) nejsou v biblickém vyprávění nastrčeni, aby nemoderně popírali rozum a vyplňovali mezery našeho poznání. Objevují se na scéně spíše proto, aby nás popostrčili a my se podívali na podivný příběh z ještě jiné perspektivy. Andělské zvěstování nesňalo z pastýřů dilema, jestli tomu uvěří, nebo ne. Jestli v hostinci toho Josefa a Marii s dítětem opravdu najdou. Sami se rozhodli jít a zjistit to. Maria jednala na radu anděla podobně. „Všechna slova v mysli zachovávala a rozvažovala o nich ve svém srdci“, čteme v evangeliu. Asi tedy platí, jak to vyjádřil Tomáš Halík: „Bůh je jak skrytým, tak i vyhlížejícím – dává se poznat, sám vyhlíží ty, kdo ho hledají.“


Přál bych nám všem, abychom se o těchto Vánocích nebáli toho, že některé věci ještě nevíme. I tak můžeme zůstat lidmi dobré vůle. Přál bych nám všem, abychom jako ti zvídaví pastýři měli odvahu sestupovat z kopců. Nechejme se inspirovat šťouchanci (nejen) biblických poslů, ověřujme si fakta a sami dělejme to málo dobrého, co udělat můžeme. Možná pak zažijeme nečekané radostné chvíle jako pastýři u jeslí, kteří tam přišli proto, že nemohli z uší dostat tu andělskou nápovědu „radujte se, dnes se vám narodil Spasitel!”


Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské v Poděbradech

 

 

paluchnikVizitka
Mgr. Pavel Paluchník, ženatý, tři děti (4,6,8 let). Kazatel Církve bratrské v Poděbradech (předtím 9 let ve sboru CB v Černošicích a 1 rok v Karlových Varech), učitel Nového zákona na VOŠ – ETS Praha. Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu – UK (Mgr.) a Vyšší odbornou školu teologickou  ETS Praha (DiS.), absolvoval roční studijní pobyt v Belfastu (Union Theoloigical College – QUB). V rámci svého současného postgraduálního studia na ETF UK absolvoval kratší studijní pobyty v Cambridge (UK) a Chicagu (USA). Věří, že křesťanství může být praktické a má dopad na mezilidské vztahy. Rád je s mládeží i se staršími lidmi, vyučuje Bibli, hraje fotbal, volejbal, pravidelně běhá mezi Nymburkem a Poděbrady, s rodinou nejraději tráví čas chozením po horách.


Foto: z rodinného archivu P. Paluchníka

 

 


Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Václav Dostal – válečný hrdina

Václav Dostal – válečný hrdina

Narodil se v Poděbradech 4. července 1888 jako desáté z 11 dětí ředitele a spolumajitele cukrovaru Ing. Leopolda Dostala.

celý článek >>>

Sochařské rozjímání

Sochařské rozjímání

Stalo se to už dávno, ale myslím si, že se to stává i dnes často těm z nás, kteří tvoří a chtějí zachytit alespoň malý okamžik života v hlíně, kameni, na plátně, na papíře, ...

celý článek >>>

Naše město před sto lety (12. díl)

Naše město před sto lety (12. díl)

Vzpomínky na oběti I. světové války a osudy pomníku T. G. Masaryka

celý článek >>>

Naše město před sto lety (11. díl)

Naše město před sto lety (11. díl)

Poděbradská legionářská tradice

celý článek >>>

Když objektiv uloví poklad

Když objektiv uloví poklad

Ve tři ráno mu zazvoní u postele budík a on vyráží vstříc dobrodružství. Odměnou mu je pak snímek, který doslova dýchá. Jako třeba fotografie u tohoto článku, kterou amatérský fotograf Václav Kňap pořídil na břehu Labe ve Velkém Zboží.
Skvostný záběr pak obdivují i profesionální fotografové a prostřednictvím sociálních sítí takřka celé Poděbrady. „Na focení mě nejvíc baví to kouzlo tvořit a sdílet své zážitky s ostatními. Někdo se domnívá, že na focení není žádná věda, ale pravda je úplně jinde,“ vysvětluje sedmadvacetiletý fotograf z Poděbrad.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (10. díl)

Naše město před sto lety (10. díl)

V Poděbradech od převratu 28. 10. do voleb 1919

celý článek >>>

Naše město před sto lety (9. díl)

Naše město před sto lety (9. díl)

Poděbrady při zrodu samostatné republiky

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY