Naše město před sto lety (7. díl)

 

O poděbradském školství do roku 1919

 

stara skolaV prvním desetiletí minulého století žilo v Poděbradech kolem pěti a půl tisíce obyvatel české národnosti, Němců tu bylo 13 a o ostatních cizincích se nemluvilo. Většina obyvatel se hlásila ke katolické víře, k evangelické 438 a židovské 112. Tento poměr se pochopitelně odrážel i v místním školství, kultuře a ve spolkovém životě.


Poděbradská škola, poprvé připomínaná k roku 1444 spolu se svou zakladatelkou – manželkou krále Jiřího Kunhutou ze Šternberka, sloužila svému účelu nepřetržitě až do roku 1906. Tehdy byla školní budova (přestavěná do současné podoby v roce 1846) předána místnímu muzejnímu spolku pro první instalaci muzejních sbírek (snímek byl pořízen krátce předtím, než k tomu došlo). Z trojtřídní hlavní školy z doby Marie Terezie se v rámci další školské reformy z roku 1869 stala pětitřídní obecná škola pro všechny děti z Poděbrad. Okolní obce Kluk, Polabec, Přední Lhota a Zboží si pořídily vlastní školy už kolem roku 1790.


S velkým nárůstem počtu obyvatel v druhé polovině 19. století přibylo také hodně dětí, pro které stará škola u kostela dávno nestačila. Obec se proto v roce 1876 postarala o novou dvoupatrovou školní budovu na jižní straně takzvaného Průhonu (nynější hotelovka na Riegrově náměstí), do níž byla umístěna chlapecká měšťanka. O deset let později přestavbou bývalých vojenských stájí v dnešní Divadelní ulici získaly obecnou školu i poděbradské dívky, které do té doby chodily s mladšími chlapci do staré školy Na Dláždění. V roce 1892 přibyla k dívčí obecné pod jednu střechu i dívčí měšťanka.


Nedostatek školních tříd vyřešila na další tři desítky let novostavba krásné a na tehdejší dobu velmi moderní školní budovy v polích na severozápadním okraji Nymburského předměstí (dnes gymnázium). V roce 1904 byli do ní umístěni žáci z obou chlapeckých škol – obecné i měšťanské. Pro zajímavost v předválečných letech ji navštěvovalo kolem 600 žáků, z toho asi třetina připadla na chlapeckou měšťanku. Na obecné dívčí škole v Divadelní ulici (zbořené v roce 1940) se učilo asi 350 žákyň, vyšší stupeň jich navštěvovalo kolem dvou set.


Dopad válečných událostí z let 1914–1918 s mnoha omezeními se nevyhnul ani školství, jak dokládají zachované vzpomínky pamětníků. Jako všude, tedy i v Poděbradech, byla řada učitelů povolána do války a samozřejmě na vyučování to bylo všude znát. Zvlášť velkým problémem se stal nedostatek paliva k vytápění školních tříd v zimě, což mělo za následek zavírání škol. A tak žáci byli místo učení posíláni po domech například k propagování upisování rakouských válečných půjček. Změněné poměry ve školství přinesly pochopitelně vzápětí uvolnění kázně. Mládež najednou měla hodně volného času, navíc musela vnímat všechny surovosti, která válka s sebou přinášela, proto nebylo divu, že zdivočela. V době míru pak kantorům nastal těžký úkol snažit se o nápravu a o vrácení školství alespoň do předválečných poměrů. Potíže při vyučování působilo také velké zdražování školních knih a pomůcek. Ty se pro chudší děti staly doslova nedostupnými.


Hned po převratu 1918 se vedení města všemožně snažilo o postavení další školní budovy a zřízení alespoň jedné školy odborné. Marné bylo úsilí o zřízení obchodní školy nebo reálného gymnázia. Podle tehdejšího ministerstva vyučování prý v Poděbradech na rozdíl od sousedního Kolína k tomu nebyly podmínky. Teprve v roce 1922 se podařilo do Poděbrad umístit vyšší hospodářskou školu a dočasně i vysokou školu – Ukrajinskou hospodářskou akademii. Až v roce 1937 se stavěla nová moderní budova takzvaných Masarykových újezdních škol jako měšťanská škola pro chlapce i dívky nejen z Poděbrad, ale i z okolních vesnic.


Text: PhDr. Jana Hrabětová
Foto: archiv Polabského muzea

(26. 7. 2018)

 


I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Vladimíra Hronka, kněze a významného občana Poděbrad, znám již dlouho, nejen z různých kulturních akcí, které se uskutečnily přímo v „jeho“ katolickém kostele. Při společných rozhovorech jsem poznal, že je velmi sečtělý a vzdělaný a že je schopen debatovat o všem, co se dotýká člověka a lidské společnosti. Požádal jsem ho tedy o rozhovor pro PN a položil mu několik otázek, jimiž se zabývám od mládí.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Václav Dostal – válečný hrdina

Václav Dostal – válečný hrdina

Narodil se v Poděbradech 4. července 1888 jako desáté z 11 dětí ředitele a spolumajitele cukrovaru Ing. Leopolda Dostala.

celý článek >>>

Sochařské rozjímání

Sochařské rozjímání

Stalo se to už dávno, ale myslím si, že se to stává i dnes často těm z nás, kteří tvoří a chtějí zachytit alespoň malý okamžik života v hlíně, kameni, na plátně, na papíře, ...

celý článek >>>

Naše město před sto lety (12. díl)

Naše město před sto lety (12. díl)

Vzpomínky na oběti I. světové války a osudy pomníku T. G. Masaryka

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY