Naše město před sto lety (9. díl)

 

Poděbrady při zrodu samostatné republiky

 


KvicalaBěhem posledního válečného roku bylo jasné, že válka musí brzy skončit, a to porážkou centrálních mocností. Došlo k tomu 28. října 1918. Podle pamětníků to byl smutný podzimní den, ze zatažené oblohy mrholilo. První neurčité zprávy o dramatických událostech v Praze dorazily do Poděbrad kolem poledne. Už dopoledne tu všichni věděli, že je „Vlast osvobozena od pout tisíciletého otročení“. Náměstí a ulice se najednou zaplnily davy lidí, na domech vlály vlajky a na kostelní věži vyzváněl jediný zbylý zvon. Spontánně bylo dohodnuto, že se osvobození oslaví lampionovým průvodem a slavnostním osvětlením města. A tak když se setmělo, vytvořil se na náměstí u pomníku krále Jiřího průvod s mnoha lampiony a světly. Kromě hudby se v něm sešli zástupci všech poděbradských spolků, politických organizací, městské rady a dalších úřadů. První řeč ke shromážděným přednesl starosta města dr. Jan Kvíčala (na foto), druhým řečníkem byl okresní starosta Vojtěch Kerhart, který svou působivou řeč založil na citátu Komenského „že vláda věcí národa českého se vrátí zpět do jeho rukou“. Ve stejném duchu mluvili i další řečníci, a nakonec všichni nadšeně a s dojetím zazpívali „Kde domov můj“. Z náměstí se potom průvod ubíral ještě k Valům před dům tehdejšího říšského poslance a dvorního rady Ing. Dr. J. V. Hráského. Ten oslovil dav z pavlače svého domu vlasteneckým projevem „hrad českého krále – demokrata Jiřího – po staletí v německých rukou stane se opět majetkem lidu, z něhož všecka moc ve státě pochází“.


Vzrušené chvíle památného dne 28. října 1918 měly pokračování i v následující noci. Dav se vrhl na rakouské státní znaky – dvouhlavé orlice, a strhával je ze všech úředních budov a ničil. Jen několik se jich podařilo zachránit a uložit v muzejních sbírkách. Jen stěží obstál symbol čtyřistaleté habsburské říše, součást fasády nad hlavní zámeckou bránou, a druhý na vnitřním nádvoří, oba ze 16. století.


Povznesené náladě přispěla i slavná mše v kostele Povýšení sv. Kříže, odkud pak velký zástup přešel do lázeňského parku na tábor lidu, uspořádaný prozatímním okresním národním výborem. Nově vzniklou situaci na něm shromážděnému lidu vysvětloval nejen staronový okresní starosta Kerhart a okresní tajemník Josef Truhlář, ale i zástupci politických stran za národní socialisty Jan Hanilec a Václav Bláha.


Další manifestační tábor se sešel 3. listopadu na náměstí. Do Poděbrad na něj přijelo i mnoho lidí ze širokého okolí a v mohutném průvodu manifestovali hlavně zdejší sokolové, členové spolku Studující Poděbradska a hasiči. Hlavní slovo bylo dáno nejváženějšímu řečníkovi, profesoru J. V. Hráskému.


Ale už pár dní po převratu se slavnostní nálada pomalu vytrácela a u většiny obyvatel se začalo projevovat vyčerpání z nekonečných válečných útrap, nedostatku potravin i ostatních životních potřeb. Už během války docházelo k občasným projevům nespokojenosti, hladové místní obyvatelstvo dráždil poměrně blahobytný život lázeňských hostů, nejednou musel uklidňovat a zasahovat i starosta Kvíčala.


Nebyly to jen potraviny, přibývající zimu provázel i nedostatek uhlí a dříví. Proto nebylo divu, že ze skladů na poděbradském nádraží se tehdy ve velkém začalo ztrácet palivo a bylo třeba ho hlídat. V souvislosti s tím došlo v Poděbradech 12. prosince toho roku k tragické události. Vojín Josef Nezavdal, který jako vojenská hlídka měl dohlížet, aby se nerozkrádaly vlaky s uhlím, asi nedopatřením zastřelil třináctiletého chlapce Františka Kotvalda z Hráze, který s několika dalšími dětmi vylezl na vagón, aby kradli uhlí a dříví. Kolem nešťastného chlapce se nahrnul hned dav lidí a Nezavdal, aby nebyl lynčován, utekl a hledal útočiště na četnické stanici. Odtud byl pak nepozorovaně převezen do Kolína.


dum KvicalyRozlícený dav tehdy obrátil pozornost na dům starosty Kvíčaly v Havlíčkově ulici, rozbil dveře a násilím se dostal do domu, kde ležela na smrtelné posteli Kvíčalova žena. (Na fotografii je průčelí domu dr. Kvíčaly na východní straně Havlíčkovy ulice. Dům byl od základů přestavěn a nyní se v přízemí prodává maso.) Marné bylo uklidňování, muselo zasáhnout četnictvo, aby nedošlo k dalšímu krveprolití. Ani druhého dne neměl starosta klid. Dav v čele s otcem zabitého chlapce pokračoval v obléhání radnice a situace vypadala hrozivě. Četníci měli co dělat, aby zabránili rozčileným lidem v násilnostech. K uklidnění došlo až poté, co si starosta pozval domkáře Kotvalda k osobnímu jednání, kondoloval mu a slíbil vypravit chlapcův pohřeb na útraty obce.


Tímto incidentem nepokoje ve městě zdaleka nekončily. Hned příštího dne 13. prosince docházelo k napadání a rabování obchodů hlavně s potravinami, ale i se střižním zbožím a prádlem. Bohužel, jak poznamenal tehdejší kronikář, mezi rabujícími nebyli jen ti nejchudší. K podobným demonstracím jako v Poděbradech docházelo i v dalších místech okresu – v Nymburce, Pečkách a v Sadské. Trvalo až do konce roku, než se situace pomalu zklidnila a než se i život těch nejchudších dostal do snesitelných mezí.


Text: PhDr. Jana Hrabětová
Foto: archiv Polabského muzea

(6. 9. 2018)

 


I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Vladimíra Hronka, kněze a významného občana Poděbrad, znám již dlouho, nejen z různých kulturních akcí, které se uskutečnily přímo v „jeho“ katolickém kostele. Při společných rozhovorech jsem poznal, že je velmi sečtělý a vzdělaný a že je schopen debatovat o všem, co se dotýká člověka a lidské společnosti. Požádal jsem ho tedy o rozhovor pro PN a položil mu několik otázek, jimiž se zabývám od mládí.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Václav Dostal – válečný hrdina

Václav Dostal – válečný hrdina

Narodil se v Poděbradech 4. července 1888 jako desáté z 11 dětí ředitele a spolumajitele cukrovaru Ing. Leopolda Dostala.

celý článek >>>

Sochařské rozjímání

Sochařské rozjímání

Stalo se to už dávno, ale myslím si, že se to stává i dnes často těm z nás, kteří tvoří a chtějí zachytit alespoň malý okamžik života v hlíně, kameni, na plátně, na papíře, ...

celý článek >>>

Naše město před sto lety (12. díl)

Naše město před sto lety (12. díl)

Vzpomínky na oběti I. světové války a osudy pomníku T. G. Masaryka

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY