„Neklidné děti jóga zklidní. Ty méně aktivní naopak podpoří“

 

Učitelka Speciální základní školy v Poděbradech Andrea Marešová se rozhodla zapojit do života handicapovaných dětí jógu (na snímku). Terapeutka Dornovy metody vidí cestu ke zdraví, životnímu optimismu a pozitivnímu myšlení (nejen u dětí s handicapem) v pravidelném začleňování dětské jógy do školní výuky.

 

maresovaCo vás přivedlo k dětské józe?

K dětské józe jsem se dostala přes svoji dceru. Začínala jsem jednou týdně v jógovém studiu. Později přibyly další lekce v mateřské škole, kam chodí moje dcera. Časem jsem si uvědomila, že dětská jóga se stala samozřejmou součástí mého života a hlavně výuky ve škole.

Je pravda, že dětskou jógu lze cvičit i s handicapovanými dětmi?

Když jsem s dětskou jógou začínala, netušila jsem, jak hodně může být přínosná právě pro tyto děti. V současnosti vedu ve škole hodiny tělesné výchovy výhradně v duchu dětské jógy s prvky dramatické výchovy.

Našla jste podporu pro své záměry u vedení školy?

Naše škola je podle mého názoru velmi otevřená a „nadčasová“. Když jsem před třemi lety přišla za paní ředitelkou, zda bych místo tělesné výchovy mohla „učit“ dětskou jógu, setkala jsem se s pozitivní reakcí. Důkazem vstřícného přístupu je i skutečnost, že mi škola umožňuje další vzdělávání v této oblasti, nákup pomůcek a metodických materiálů.

V čem spatřujete pozitiva dětské jógy ve školním procesu?

Dětská jóga není jen o cvičení. Učím děti vnímat jógu jako jiný rozměr pohledu na život. Bohužel, ne všechny se mohou přirozeně pohybovat, jak by si jako děti zasloužily. I přesto, nebo právě proto, jim jóga může nabídnout víc než těm zdravým. V hodinách vycházím z přirozené napodobivé hry, která je založena na „přeměně“, při níž se děti stávají něčím nebo někým jiným a vstupují do fiktivního světa, jež aktivně spoluvytvářejí.

jogaZmínila jste, že využíváte prvky dramatické výchovy…

Ano, po pětiletém studiu dramatické výchovy automaticky začleňuji do svých vyučovacích hodin prvky dramatické výchovy. Toto pojetí pomáhá dětem najít sebe sama, důvěřovat si a prožít intenzivní okamžiky. Umožní jim zapomenout, že nemůžou chodit, protože dělají to, co ostatní; ale jinak a nikomu to nevadí – užívají si pohyb.

Jak reagují na dětskou jógu děti s poruchou autistického spektra?

Od autisty se většinou slovně nedozvím, zda se mu hodina líbila, ale velmi dobře vycítím a poznám, že si hodiny jógy užívá. Když mu navíc nechybí ověřené rituály, vizualizace a struktura, odchází spokojený s pocitem jistoty a bezpečí. Je v pohodě, v klidu a usmívá se. Je připraven lépe vnímat své okolí i školní učivo.  

A co děti s poruchami pozornosti?

I těm jóga pomáhá. Neklidné děti jóga zklidní a ty méně aktivní naopak podpoří. Umí je namotivovat, učí je prožít si úspěch, najít postupně sebe sama. To vše se potom pozitivně projeví i ve výuce.

V čem vidíte další přínos dětské jógy?

Děti se lépe soustředí, učí se úctě k sobě samému a ke svému okolí, umí lépe spolupracovat, snadněji zvládají nové situace a lépe se vyrovnávají s nečekanými situacemi. Jóga jim tak pomáhá nejen ve škole, ale i mimo ni.

Doporučila byste dětskou jógu začlenit do vzdělávacího programu základních a středních škol?

Určitě ano. Jógu totiž vidím jako další, zatím nedoceněný a možná ještě ne zcela objevený prostředek vzdělávání dětí nejen s handicapem. Těší mě, že naše škola dýchá hlubokým vyrovnaným jógovým dechem a já mohu být u toho…

 

Text: (aku)
Foto: archiv

 


Naše město před sto lety (4. díl)

Naše město před sto lety (4. díl)

O válečném zásobování a odvodech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Nacisté a komunisté jej hodlali vymazat z povědomí národa. Nepodařilo se jim to, Pán Bůh zaplať. I proto můžeme díky cenným archiváliím spatřit patrně nejvýznamnějšího českého duchovního, kardinála Josefa Berana, také v poděbradských kulisách.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (2. díl)

Naše město před sto lety (2. díl)

O válečných zajatcích a uprchlících v Poděbradech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (1. díl)

Naše město před sto lety (1. díl)

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného demokratického státu a vzpomínek na dramatické události, které předcházely a bezprostředně následovaly. Také Poděbradské noviny se zapojily a nabízejí svým čtenářům dvanáctidílný seriál o životě v našem městě v letech 1914–1918 podle zachovaných písemných pramenů, dobového tisku, vzpomínek pamětníků a starých fotografií uložených v archivu Polabského muzea.

celý článek >>>

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Pojďte s námi nahlédnout do života našich předků. Jaké práce na polích a zahradách na ně čekaly v měsíci pověstném svou proměnlivostí?

celý článek >>>

Chtěl jsem navazovat na lidovou tvorbu, říká Milan Exner

Chtěl jsem navazovat na lidovou tvorbu, říká Milan Exner

Při letošních oslavách Dne Poděbrad nechyběl mezi oceněnými výtvarník Milan Exner. Z rukou starosty převzal Křišťálový štít města. Lze připomenout, že je například autorem tří keramických srdcí u květinových hodin, podílel se i na výzdobě foyeru Divadla Na Kovárně. Tento keramik se na jaře dožívá skvělého životního jubilea a v Polabském muzeu probíhá výstava přibližující jeho tvorbu.

celý článek >>>

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Impozantní novorenesanční budova bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí si už dávno zasloužila být zapsána do seznamu státem chráněných nemovitých kulturních památek. Od otevření v roce 1899 až do roku 1960 jí totiž patřilo významné místo nejen v ekonomickém, ale i v kulturním životě našeho města.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY