O jedné malé historické památce

 

Při cestě kolem Labe, od uličky Říční až k ulici Na Vinici, za nízkou zídkou s oplocením, stojí zajímavý objekt – romantická stavba neboli Gloriet (altán).


glorietV archivních písemnostech je o něm napsáno: „Gloriet nechal v roce 1820 vystavět správce dvora Fridrich pro potěšení své milované ženy Veroniky. Stavba ta jest opatřena i malou pavlačí ozdobenou umělecky kovanou mříží s iniciály WF. S pavlače té skýtá se nádherný pohled na labskou scenérii.“ Dnes se „s pavlače té“ skýtá pohled pouze do korun vzrostlých lip a kaštanů. Na kdysi slunných, vinnou révou osázených terasách byl vestavěn, dnes již svůj původní účel neplnící, vinný sklípek. Sklípek má úzké boční schodiště k nadstavěnému Glorietu. V něm se s určitostí scházeli přátelé pana Fridricha, správce panského dvora, k příjemným posezením při číši vína. Každá stavba potřebuje čas od času opravu. Stejně tak, v současné době, také zmíněný historický objekt. Pro urychlení dne započetí oprav Glorietu bylo dohodnuto použít dobrovolné příspěvky z benefičních akcí, aby se stavba mohla opět co nejdříve pyšnit svým původním pohádkovým vzhledem. Právě pro tento účel uspořádal v listopadu náš tamburašský soubor ve sborovém sále Českobratrské církve evangelické v Poděbradech své benefiční hudební vystoupení. Naše produkce se setkala s dobrým ohlasem. Formou dobrovolného vstupného byla vybrána přiměřená finanční částka na započetí oprav Glorietu, což nás velice potěšilo.

Za Poděbradské tamburaše František Kříž
Foto: www.podebrady.evangnet.cz

 


Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Sedmdesát hodin. Tak dlouho trvalo zručnému modeláři Eduardu Hyblerovi postavit jižní stranu Jiřího náměstí z lega. Model je novinkou v soukromém Muzeu kostek, které bylo koncem minulého roku v Poděbradech otevřeno.

celý článek >>>

Z domácího kohoutku teče kvalita, nikoliv samozřejmost

Z domácího kohoutku teče kvalita, nikoliv samozřejmost

Otočit kohoutkem, zmáčknout splachovadlo, napustit vanu, bazén. To je každodenní samozřejmost pro Poděbraďáky a celý nymburský okres doma i v práci.

celý článek >>>

Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Vladimíra Hronka, kněze a významného občana Poděbrad, znám již dlouho, nejen z různých kulturních akcí, které se uskutečnily přímo v „jeho“ katolickém kostele. Při společných rozhovorech jsem poznal, že je velmi sečtělý a vzdělaný a že je schopen debatovat o všem, co se dotýká člověka a lidské společnosti. Požádal jsem ho tedy o rozhovor pro PN a položil mu několik otázek, jimiž se zabývám od mládí.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY