Z domácího kohoutku teče kvalita, nikoliv samozřejmost

 

Otočit kohoutkem, zmáčknout splachovadlo, napustit vanu, bazén. To je každodenní samozřejmost pro Poděbraďáky a celý nymburský okres doma i v práci.


voda1Tato pitná voda přitéká z Úpravny vody v Poděbradech. Že odtud teče k odběratelům voda kvalitnější než mnohá voda balená, se zájemci dozví na prohlídce objektu. Zdrojům pitné vody je třeba věnovat zvláštní péči, aby nám vydržely v neznečištěné kvalitě pro její další úpravu pro konečného spotřebitele. Jak dlouho nám to vydrží, neumí pan Ladislav Nermuť odhadnout. Zprávy o znečištění podzemních vod jsou dnes každému z veřejných zdrojů známé. Zato místní vodu staví nad kojeneckou, protože obsah dusíkatých látek je v ní hluboce podnormativní. A to vodu zná jako málokdo: je celoživotním vášnivým akvaristou, který se účastnil počátků výstavby nové poděbradské úpravny, v níž ještě ve svém důchodovém věku předává své celoživotní zkušenosti vodohospodáře a poselství o ochraně zdrojů pitné vody dětem, žákům, studentům a zájemcům.


I přes samozřejmost pitné vody na dosah ruky by k jejímu zdroji v Poděbradech trefil jen zlomek těchto obyvatel. Na dotaz, co je to za komplex budov na výpadovce z Poděbrad na Hradec Králové, zní často odpověď „nějaká čistička“. Stejně jako most přes Labe s chybně zažitým jménem Plyňák, vede potrubím vodu, nikoliv plyn, z podzemních vrtů mezi jezery právě do úpravny. Hlavním důvodem otevření ilustrované poděbradské úpravny s akvárii pro veřejnost před třemi lety bylo především informovat o vzácnosti pitné vody a nutnosti ji chránit pro budoucí generace.


Nebo spíše už pro tu naši. „Voda je strategická surovina, pro nás absolutně prioritní, a na vrtech je možné sledovat, co se s ní děje. Podzemní voda mizí celorepublikově, celosvětově a jak se u nás dozvídáme z médií, tak u 74 % podzemních vod hrozí znečištění pesticidy,“ začal Ladislav Nermuť nevesele, aby povzbudivě dodal, že zrovna Poděbrady mají výhodnou polohu v nížině v blízkosti pískových jezer, u nichž se nachází jedenáct hlavních vrtů, hlubokých 15 až 18 metrů. V celorepublikovém měřítku je ale problém znečištění podzemní vody pesticidy používanými v zemědělství prokazatelný. „Další čtyři záložní vrty jsou projektově připraveny po skončení aktuální těžby písku u pískových jezer, aby posílily kapacitu úpravny,“ připustil rozšíření vrtů možná ještě letos průvodce. Čtyři jsou v Choťánkách a deset u staré úpravny.


voda2Na chuť vody může mít podle odborníka vliv pouze stav trubek, protože z úpravny odchází stále stejná. Už není železitá, kyselost má 7,8 pH a je středně tvrdá. Voda z poděbradské úpravny prý hospodyňkám nezničí pračku vodním kamenem. Pitná voda je kontrolována analytickými metodami (v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb.) a stanovuje se u ní okolo sta různých parametrů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován. Jedním z parametrů je množství chloru. „Díky ozonizaci, která vodu zbaví nečistot a bakterií případně zbylých po předchozích filtracích, máme ve vodě už jen minimum chlóru. Z pohledu akvaristy mohu říct, že je toto množství dnes již skutečně zanedbatelné. Ani v celém akváriu naplněném vodou z kohoutku ryby nemají problém přežít,“ prozradil Ladislav Nermuť.


Cílem úpravny je regulovat přítok vody z vrtů tak, aby udržovala akumulaci (obří nádrž pod budovou, z níž ženou čerpadla čistou pitnou vodu do řadů a ke spotřebitelům) stále plnou. Na případné znečištění vody by nejprve doplatily ryby ve velkých akváriích, které jsou symbolickými i skutečnými strážci vody v úpravně. Kaly, které zůstanou po čištění vody, vrací zpět do půdy v podobě hnojiv.


Záchrana pitné vody je ve výsledku spíše v rukou představitelů měst, než samotných obyvatel. Spočívá totiž v systému nakládání s pitnou vodou v celém městě. Velkou úsporu by podle vodohospodářů zaručilo oddělení dešťové kanalizace od splaškové, aby dešťová voda tekla zpět do Labe bez zbytečných nákladů na čištění. Nebo by ji město dále využívalo například na zalévání parku. Ochranu vrtů pak zaručí zachování ochranných pásem kolem jezer, nikoliv jejich proměna na rekreační nebo zemědělskou oblast.

Věděli jste?

… Když po rekonstrukci úpravny napustili vodou podzemní nádrž, která zabírá celou plochu pod budovou úpravny, klesla celá budova o 16 centimetrů.
… Budova úpravny je nad úrovní hladiny stoleté vody a vytápěná je vlastním tepelným čerpadlem.
… Úpravna umí vypouštět do vodovodního řadu ke spotřebiteli 165 vteřinových litrů pitné vody. Největší spotřeba je v létě, kdy lidé napouští bazény. To se voda čerpá z akumulace (nádrže pod úpravnou, která se během noci doplňuje).
… Průměrná denní spotřeba vody z úpravny je 9 tisíc kubíků denně.
… Nová úpravna vody z roku 1985 čistí pitnou vodu po rekonstrukci v letech 2009–2011 a je zde moderní linka k úpravě vody přes tlakové a otevřené filtry s ozonizační jednotkou.
… Statisticky Češi spotřebují méně pitné vody než mnohé státy západní Evropy.
… V Pístech v současné době probíhá rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody, která bude posilovat svými zdroji dodávku pitné vody pro obyvatele okresu. Připravuje se i vzájemné propojení vodárenských infrastruktur se sousedními okresy, což je strategický a pro budoucnost velmi důležitý krok.

Text a foto: Olga Vendlová

(7. 3. 2019)

 


Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Sedmdesát hodin. Tak dlouho trvalo zručnému modeláři Eduardu Hyblerovi postavit jižní stranu Jiřího náměstí z lega. Model je novinkou v soukromém Muzeu kostek, které bylo koncem minulého roku v Poděbradech otevřeno.

celý článek >>>

Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Celý vesmír je řízen dokonalým „jízdním řádem“ po miliony let, říká probošt Vladimír Hronek

Vladimíra Hronka, kněze a významného občana Poděbrad, znám již dlouho, nejen z různých kulturních akcí, které se uskutečnily přímo v „jeho“ katolickém kostele. Při společných rozhovorech jsem poznal, že je velmi sečtělý a vzdělaný a že je schopen debatovat o všem, co se dotýká člověka a lidské společnosti. Požádal jsem ho tedy o rozhovor pro PN a položil mu několik otázek, jimiž se zabývám od mládí.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Václav Dostal – válečný hrdina

Václav Dostal – válečný hrdina

Narodil se v Poděbradech 4. července 1888 jako desáté z 11 dětí ředitele a spolumajitele cukrovaru Ing. Leopolda Dostala.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY