Z domácího kohoutku teče kvalita, nikoliv samozřejmost

 

Otočit kohoutkem, zmáčknout splachovadlo, napustit vanu, bazén. To je každodenní samozřejmost pro Poděbraďáky a celý nymburský okres doma i v práci.


voda1Tato pitná voda přitéká z Úpravny vody v Poděbradech. Že odtud teče k odběratelům voda kvalitnější než mnohá voda balená, se zájemci dozví na prohlídce objektu. Zdrojům pitné vody je třeba věnovat zvláštní péči, aby nám vydržely v neznečištěné kvalitě pro její další úpravu pro konečného spotřebitele. Jak dlouho nám to vydrží, neumí pan Ladislav Nermuť odhadnout. Zprávy o znečištění podzemních vod jsou dnes každému z veřejných zdrojů známé. Zato místní vodu staví nad kojeneckou, protože obsah dusíkatých látek je v ní hluboce podnormativní. A to vodu zná jako málokdo: je celoživotním vášnivým akvaristou, který se účastnil počátků výstavby nové poděbradské úpravny, v níž ještě ve svém důchodovém věku předává své celoživotní zkušenosti vodohospodáře a poselství o ochraně zdrojů pitné vody dětem, žákům, studentům a zájemcům.


I přes samozřejmost pitné vody na dosah ruky by k jejímu zdroji v Poděbradech trefil jen zlomek těchto obyvatel. Na dotaz, co je to za komplex budov na výpadovce z Poděbrad na Hradec Králové, zní často odpověď „nějaká čistička“. Stejně jako most přes Labe s chybně zažitým jménem Plyňák, vede potrubím vodu, nikoliv plyn, z podzemních vrtů mezi jezery právě do úpravny. Hlavním důvodem otevření ilustrované poděbradské úpravny s akvárii pro veřejnost před třemi lety bylo především informovat o vzácnosti pitné vody a nutnosti ji chránit pro budoucí generace.


Nebo spíše už pro tu naši. „Voda je strategická surovina, pro nás absolutně prioritní, a na vrtech je možné sledovat, co se s ní děje. Podzemní voda mizí celorepublikově, celosvětově a jak se u nás dozvídáme z médií, tak u 74 % podzemních vod hrozí znečištění pesticidy,“ začal Ladislav Nermuť nevesele, aby povzbudivě dodal, že zrovna Poděbrady mají výhodnou polohu v nížině v blízkosti pískových jezer, u nichž se nachází jedenáct hlavních vrtů, hlubokých 15 až 18 metrů. V celorepublikovém měřítku je ale problém znečištění podzemní vody pesticidy používanými v zemědělství prokazatelný. „Další čtyři záložní vrty jsou projektově připraveny po skončení aktuální těžby písku u pískových jezer, aby posílily kapacitu úpravny,“ připustil rozšíření vrtů možná ještě letos průvodce. Čtyři jsou v Choťánkách a deset u staré úpravny.


voda2Na chuť vody může mít podle odborníka vliv pouze stav trubek, protože z úpravny odchází stále stejná. Už není železitá, kyselost má 7,8 pH a je středně tvrdá. Voda z poděbradské úpravny prý hospodyňkám nezničí pračku vodním kamenem. Pitná voda je kontrolována analytickými metodami (v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb.) a stanovuje se u ní okolo sta různých parametrů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo každý spotřebitel být informován. Jedním z parametrů je množství chloru. „Díky ozonizaci, která vodu zbaví nečistot a bakterií případně zbylých po předchozích filtracích, máme ve vodě už jen minimum chlóru. Z pohledu akvaristy mohu říct, že je toto množství dnes již skutečně zanedbatelné. Ani v celém akváriu naplněném vodou z kohoutku ryby nemají problém přežít,“ prozradil Ladislav Nermuť.


Cílem úpravny je regulovat přítok vody z vrtů tak, aby udržovala akumulaci (obří nádrž pod budovou, z níž ženou čerpadla čistou pitnou vodu do řadů a ke spotřebitelům) stále plnou. Na případné znečištění vody by nejprve doplatily ryby ve velkých akváriích, které jsou symbolickými i skutečnými strážci vody v úpravně. Kaly, které zůstanou po čištění vody, vrací zpět do půdy v podobě hnojiv.


Záchrana pitné vody je ve výsledku spíše v rukou představitelů měst, než samotných obyvatel. Spočívá totiž v systému nakládání s pitnou vodou v celém městě. Velkou úsporu by podle vodohospodářů zaručilo oddělení dešťové kanalizace od splaškové, aby dešťová voda tekla zpět do Labe bez zbytečných nákladů na čištění. Nebo by ji město dále využívalo například na zalévání parku. Ochranu vrtů pak zaručí zachování ochranných pásem kolem jezer, nikoliv jejich proměna na rekreační nebo zemědělskou oblast.

Věděli jste?

… Když po rekonstrukci úpravny napustili vodou podzemní nádrž, která zabírá celou plochu pod budovou úpravny, klesla celá budova o 16 centimetrů.
… Budova úpravny je nad úrovní hladiny stoleté vody a vytápěná je vlastním tepelným čerpadlem.
… Úpravna umí vypouštět do vodovodního řadu ke spotřebiteli 165 vteřinových litrů pitné vody. Největší spotřeba je v létě, kdy lidé napouští bazény. To se voda čerpá z akumulace (nádrže pod úpravnou, která se během noci doplňuje).
… Průměrná denní spotřeba vody z úpravny je 9 tisíc kubíků denně.
… Nová úpravna vody z roku 1985 čistí pitnou vodu po rekonstrukci v letech 2009–2011 a je zde moderní linka k úpravě vody přes tlakové a otevřené filtry s ozonizační jednotkou.
… Statisticky Češi spotřebují méně pitné vody než mnohé státy západní Evropy.
… V Pístech v současné době probíhá rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody, která bude posilovat svými zdroji dodávku pitné vody pro obyvatele okresu. Připravuje se i vzájemné propojení vodárenských infrastruktur se sousedními okresy, což je strategický a pro budoucnost velmi důležitý krok.

Text a foto: Olga Vendlová

(7. 3. 2019)

 


Lidská kůže si pamatuje poškození a ve stáří člověku předloží účet

Lidská kůže si pamatuje poškození a ve stáří člověku předloží účet

Umí omladit tělo i přišít končetinu tak, aby ještě fungovala. Plastický chirurg Miroslav Veliký operoval a stále působí v Praze, Francii a Velké Británii, odkud se vloni vrátil a nově po jednadvaceti letech práce v oboru má adresu také v Poděbradech. Jeho specializací v rámci plastické estetické chirurgie je kožní onkologie a mikrochirurgie. Našim čtenářům přiblížil nutnost ochrany kůže před sluncem a poodhalil práci plastického chirurga i vývoj tohoto oboru.

celý článek >>>

Poděbradští včelaři otevřeli své úly a nechali nás nahlédnout do života včel

Poděbradští včelaři otevřeli své úly a nechali nás nahlédnout do života včel

Konečně slunečný, teplý den, jako stvořený pro Den otevřených úlů. To si v sobotu 18. května dopoledne řeklo asi patnáct návštěvníků poděbradské včelí farmy a dorazilo do zahrádkářské kolonie na okraj Poděbrad. Tam mají Váškovi část včelstev, která jsou přátelská a neútočná, což jsme během živé a názorné prohlídky všichni ocenili.

celý článek >>>

Zachovejme včelám potravu a přežijeme i my, vzkazují poděbradští včelaři

Zachovejme včelám potravu a přežijeme i my, vzkazují poděbradští včelaři

První setkání s poděbradskými včelaři v akci jsem zažila při larvení. Důležitý, pracný a krásný úkol pro včelaře jsem poznala až na místě, u úlů na okraji Poděbrad, které jsem neomylně našla podle vůně medu a kouře a kde mi také teprve došlo, že kolem mne během povídání bude létat mnoho včel.

celý článek >>>

Z prodavačky ovoce a zeleniny se vyklubala výtvarná umělkyně

Z prodavačky ovoce a zeleniny se vyklubala výtvarná umělkyně

Jíst ovoce a zeleninu je důležité pro zdraví. Naštěstí to mám do velkoobchodu pana Novotného jen „pár“ kroků. Jednou se tam objevila jako prodavačka žena středního věku, příjemná a vstřícná k zákazníkům. Když někdo dělá svoji práci, jak se patří, vždy mne to potěší. Pochválil jsem ji, a protože v obchodě právě nikdo nebyl, zapředl jsem s ní hovor. Dozvěděl jsem se, že mimo jiné maluje a ilustruje knihy. Překvapilo mne to. Umělkyni bych si představoval trochu jinak. Ozvala se ve mně velká zvědavost. A tak jsem Petru Jiránkovou vyzpovídal rovnou pro PN.

celý článek >>>

Poděbradský fotograf Jiří Soural umí čekat na dobré světlo

Poděbradský fotograf Jiří Soural umí čekat na dobré světlo

Seznámil jsem s ním na vernisáži jeho výstavy o Arktidě, která se konala v městské knihovně. Nahlédl jsem tam náhodou, když jsem si půjčoval knihu, a strnul jsem údivem. Každá z fotografií dýchala svěžím duchem severu. Poděbraďák Jiří Soural je nafotil při svých cestách Norskem, Islandem nebo Špicberky. Při pohledu na každou jednotlivou fotku jsem měl pocit, jako bych v daném místě byl naživo.

celý článek >>>

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Sedmdesát hodin. Tak dlouho trvalo zručnému modeláři Eduardu Hyblerovi postavit jižní stranu Jiřího náměstí z lega. Model je novinkou v soukromém Muzeu kostek, které bylo koncem minulého roku v Poděbradech otevřeno.

celý článek >>>

Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY