Redakce Poděbradských novin

 

Registrační číslo: MK ČR E 10868
Vydavatel: Městské kulturní centrum Poděbrady
Vedoucí redakce:
Redakce a stálí spolupracovníci: Monika Langrová, Josef Bubeník, Milan Čejka, Daniela Knyplová, Lucie Míčová, Kateřina Vaněčková, Anna Hrabětová, Denisa Čechová, Zdeněk Frejvald
Korektury: Jana Balcarová

Tisk: TNM Print, s. r. o.

Grafika: Michal Bouček (studio Just B.)

Inzerce: noviny@ipodebrady.cz,

Periodicita: Čtrnáctideník

Barevnost: Celobarevné

Počet stran: 8–10

Náklad: 1 600 ks/14 dní

Čtenost: cca 6 000 čtenářů/14 dní

Adresa redakce:
Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/I,
290 01 Poděbrady
e-mail: noviny@ipodebrady.cz
Telefon: +420 325 612 501


Zobrazit místo Městské kulturní centrum Poděbrady na větší mapě
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY