Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

 

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.


kaninskyPo bývalém vedení radnice zůstala nové koalici špatná finanční kondice města a také atmosféra na úřadě není tzv. „na pohodu“. Mezi úředníky panují mizerné mezilidské vztahy. Nechci lhát, a tak musím říct, že Langrova a Lukavcova parta město ošklivě zadlužila, a dále bývalý starosta Langr před odchodem z funkce podepsal nevýhodnou smlouvu o stavbě haly Bios a také nové koalici nadělil výstavbu „již téměř dohodnutého nadjezdu na Žižkově“. Dalším problémem k dořešení je umístění drahých odtokových trubek v oblasti ulice U Jamborovky a ulice Revoluční, v době, kdy se podle zákona má voda vsakovat a udržovat v suchých létech na pozemku. A takhle bych mohl pokračovat dále.

Za nově zvoleným vedením města už ale vidím první dobré výsledky. Nadjezd nebude, místo něj vznikne jednoduchý klasický podjezd v ulici Jiráskova a Revoluční a také se konečně začne s dlouho odkládanou rekonstrukcí Revoluční ulice.

V současné době máme za sebou druhé jednání zastupitelstva v tomto roce, a přestože se nový starosta snaží vést zasedání nekonfliktně a jednotlivé body má připraveny tak, aby posouvaly rozvoj Poděbrad dopředu, stejně se diskuse k některým jednotlivým bodům stává předmětem k zviditelnění opozice. Exhibice opozice, zejména bývalého starosty Langra, začala na posledním zastupitelstvu v bodě číslo 14, který se týkal „Návrhu na odstranění objektu bývalé kotelny u Gymnázia Jiřího z Poděbrad“. Na pozemku v těsné blízkosti budovy gymnázia stojí polorozpadlá, léty nevyužívaná kotelna. Rada města se rozhodla podat návrh na její odstranění. To se ovšem opozici nelíbí. Okamžitě jsme byli p. Langrem napadeni, že nepracujeme na principu dobrého hospodáře, že bychom měli za zbourání od majitele pozemku, kterým je Středočeský kraj, v zásadě „něco za něco“ chtít, že kopeme v dresu Středočeského kraje a nejednáme v zájmu občanů Poděbrad. To nám vyčítal člověk, který si bez požehnání Středočeského kraje nedovolil „ani utřít nos“, který kandidoval za ČSSD v parlamentních volbách, kde naštěstí neuspěl, ale přesto celých osm let tancoval, jak středočeská ČSSD pískala. Jeho argumenty byly až směšné. Prý chceme zbourat hodnotný majetek, který by se dal za cca 1,5 mil. Kč (čtete dobře) předělat na kvalitní tělocvičnu. Vyhrožoval nám trestním oznámením, pokud k jejímu odstranění dojde.

Na naše odůvodnění, že na cca 1,5 mil. Kč přišla rekonstrukce záchodků na náměstí, ale neměl argumenty. Z úst opozice padala také obvinění, že koalice je s ředitelem gymnázia již domluvena, jelikož se zúčastnila „společného zájezdu do Francie“, a podobné podpásovky. Přesto bylo těsnou většinou zbourání kotelny odhlasováno.

Dalším sporným bodem na programu jednání byl bod číslo 15 – Návrh plánovací smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu – Obchodní centrum v ul. U Bažantnice. Obhajoby tohoto bodu se ujali zástupci Lukavcovi PoP. Jedním pro mě z nejtrapnějších příspěvků zastupitelstva bylo vystoupení Ing. Smejkala, který emotivně předčítal dopis od starší paní, jak si za svého mládí chladila nohy v potůčku Jamborovka atd. atd. A i z toho důvodu stavbu nedoporučoval. Přes odborné vysvětlení kolegy Ing. Miloše Mikolandy, uznávaného hydrologa a soudního znalce, žádala JUDr. Jirásková opětovné přezkoumávání vodních poměrů v oblasti a teprve pak, nejdříve po roce, když bude všechno v pořádku, bude pro, aby byla plánovací smlouva schválena. Napadala Ing. Mikolandu, že jeho posudek s kulatým razítkem je účelově vytvořený, že je ve střetu zájmů apod. Hloupost, závist a snaha mařit živnostenské a podnikatelské záměry byla patrná z každé věty obou dvou zastupitelů z PoP. Není divu, že byli Ing. Mikolandou nazváni notorickými obstruktéry. Já bych je nazval spíše ekoteroristy, kteří si berou přírodu jako rukojmí, aby mohli pod záminkou „pomáháme obyčejným občanům“ mařit všechny živnostenské a podnikatelské záměry. Určitě znáte případy, kdy v centrech měst jezdí stovky kamionů jen proto, že tito tzv. „ochránci přírody“ najdou někde na budovaném okruhu okolo města zelenou žabičku nebo krtka a záměry ulevit občanům od přetížené dopravy, nadměrného hluku a špatné smogové situace úspěšně maří. Opět jsem si potvrdil, že pokud by Langrova VPP a Lukavcova PoP byla na radnici, nepostaví si v Poděbradech nikdo ani „psí boudu“.

Z diskuse zastupitelů ještě stojí za zmínku informace starosty Červinky týkající se prodeje majetku poděbradského golfového klubu. Město navrhlo golfovému klubu pomocnou ruku, aby k prodeji dojít nemuselo, a golfisté sami v době, kdy již čtete tyto řádky (16. 3. 2019) rozhodli, zda tuto pomocnou ruku přijmou, nebo majetek odprodají. I tento příspěvek byl opozicí napaden, kdy na jednu stranu p. Langr říkal, že golfový klub je klenot města, a na druhou stranu, že díky golfovému klubu mění koalice svoje priority. Speciálně se členové Langrovy VPP zmiňovali i o bazénu, přestože referendum o něm úspěšně zmařili. Golfový klub má problémy dlouhých osm let, kdy byli u vlády pánové Langr a Lukavec. Golfový klub v té době i nyní vede jejich kamarád Paskovský. Proč situaci neřešili dříve? Po několika krátkých přestřelkách mezi koalicí a opozicí jednání zastupitelstva skončilo. Jsem rád, že v koalici jsou lidé, kteří jsou názorově koexistentní a mají velký zájem špatné poměry v Poděbradech napravit a  něco dobrého pro město udělat. Doufejme, že na dalších jednáních zastupitelstva budeme řešit opravdu konstruktivní problémy, a ne pouze snahy o zviditelnění se.

PaedDr. Miroslav Káninský, radní města Poděbrady

 

Foto: archiv

(21. 3. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY